Main Menu
User Menu
Reklama

Plzeň

okr. Plzeň-město

     
Název:
Name:
Plzeň
Originální název:
Original Name:
Plzeň
Další názvy:
Other Names:
Pilsen
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Plzeň-město
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°44'44.79"N 13°22'30.58"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bolevec, Božkov, Černice, Doudlevice, Hradiště, Koterov, Lobzy, Litice, Nová Hospoda, Radobyčice, Skvrňany, Valcha, Bukovec, Červený Hrádek, Doubravka, Újezd, Radčice, Malesice, Dolní Vlkýš, Lhota
První písemná zmínka:
First Written Reference:
976
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
gotický chrám sv. Bartoloměje
františkánský klášter
renesanční radnice
Velká synagoga
historické podzemí
Muzea:
Museums:
Západočeské muzeum v Plzni
Západočeská galerie v Plzni
Pivovarské muzeum
Patton Memorial Pilsen
Osobnosti:
Personalities:
Krofta, Kamil
* 17.07.1876 
Matoušek, Otto
* 03.12.1890 
Elbl, Josef
* 26.03.1893 
Hlava, Jan
* 30.12.1894 
Svidenský, Karel
* 19.01.1895 
Císař, František
* 21.03.1895 
von Scholz, Fritz
* 09.12.1896 
Švígler, Jan
* 19.12.1896 
- Paleček, Václav
* 20.11.1901 
- Prokop, Jan
* 19.11.1911 
Rozum, Alois
* 06.07.1912 
Soukup, Vilém
* 31.05.1914 
Pošta, Karel
* 29.09.1914 
Plzák, Stanislav
* 13.11.1914 
Stach, Josef
* 10.03.1915 
- Mašek, Jaroslav
* 19.04.1917 
Vyhnis, Jaroslav
* 12.03.1919 
Hofrichter, Jaroslav
* 23.09.1920 
- Liehm, Robert
† 24.09.1924
- Brož, Josef
* 17.05.1926 
Mošna, Josef
* 27.07.1926 
- Čadek, Jan
* 22.11.1933 
Gabriel, Karel
* 18.10.1937 
- von Majewski, Georg
† 06.05.1945
Petersen, Heinrich
† 09.05.1945
Henlein, Konrad
† 10.05.1945
Menčík, Břetislav
† 13.07.1947
Vašíček, Rudolf
† 02.03.1952
- Kyjovský, Metoděj
† 31.12.1954
Bečvář, Josef
* 11.08.1958 
Hofirek, Miroslav
* 26.04.1978 
- Mráz, Ján
† 22.02.1980
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1877-DD.MM.1880
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
DD.MM.1914-DD.08.1914
19. pěší divize
19th Infantry Division
DD.MM.1914-DD.08.1914
37. pěší brigáda
37th Infantry Brigade
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR
41. zeměbranecká pěší brigáda
41th Landwehr Infantry Brigade
16.06.1919-18.06.1919
Domobranecký prapor č. 39
-
01.06.1920-01.12.1921
Velitelství dělostřelectva 2. divise
2nd Division Artillery Command
25.09.1920-24.09.1938
2. divise
2nd Division
25.09.1920-31.12.1937
3. pěší brigáda
3rd Infantry Brigade
DD.09.1920-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 2
2nd Light Artillery Regiment
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 18
18th Infantry Regiment
01.10.1920-DD.03.1938
Pěší pluk 35
35th Infantry Regiment
15.12.1920-DD.09.1923
Vozatajská rota 2
2nd Train Company
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 2
2nd Automobile Company
01.12.1921-31.12.1937
2. polní dělostřelecká brigáda
2nd Field Artillery Brigade
30.09.1936-01.01.1938
Okrskové velitelství Plzeň
Headquarters of the District of Pilsen
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 2. divise
2nd Division Artillery Command
01.01.1938-01.04.1939
Letecká povětrnostní stanice 14
14th Air Weather Station
01.01.1938-24.09.1938
Posádkové velitelství Plzeň
Garrison Command Pilsen
31.01.1938-24.09.1938
Letka 4
4th Flight
00.05.1938-24.09.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 1
AA Machine-gun Company of the 1st Bicycle Battalion
12.09.1938-21.10.1938
Středisko hlásné služby "C"
Reporting Service Group "C"
24.09.1938-DD.MM.1938
Regulační komise VII
7th Regulatory Commission
25.09.1938-22.10.1938
Letecká povětrnostní stanice 14
14th Air Weather Station
26.09.1938-20.10.1938
Letecká radiogoniometrická stanice 6
6th Air Radiogonometric Station
26.09.1938-09.10.1938
Obrněný vlak 1
1st Armoured Train
27.09.1938-22.10.1938
32. hraniční oblast
32nd Border Area
27.09.1938-22.10.1938
Telegrafní prapor 2
2nd Signal Battalion
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva 32. hraniční oblasti
Artillery Command of the 32nd Border Area
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 32. hraniční oblasti
Signal Command of the 32nd Border Area
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska 32. hraniční oblasti
Engineer Command of the 32nd Border Area
13.10.1938-15.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 2. divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 2. divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu 2. divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 2. divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Oddíl polních četníků 2. divise
Field Gendarmes Section of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Stan velitelství 2. divise
Support the Headquarters of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Velitelství 2. divise
Headquarters of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Velitelství dělostřelectva 2. divise
Artillery Headquarters of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 2. divise
Signal Troops Headquarters of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Velitelství ženijního vojska 2. divise
Engineer Troops Headquarters of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Štáb 2. divise
Staff of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Štábní jezdecká četa 2
Staff Cavalry Platoon 2
13.10.1938-15.10.1938
Štábní rota 2
2nd Staff Company
10.11.1938-31.07.1939
Pěší pluk 18
18th Infantry Regiment
DD.03.1939-01.05.1939
II. skupina Stíhací eskadry 333
2nd Group of the 333rd Fighter Wing
01.05.1939-20.08.1939
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
07.11.1939-DD.10.1940
Dělostřelecký náhradní pluk 25
25th Artillery Replacement Regiment
25.09.1940-27.07.1941
Dělostřelecký náhradní pluk 1
1st Artillery Replacement Regiment
14.10.1941-DD.10.1942
Divize č. 193
Division No. 193
11.04.1942-DD.05.1942
Stíhací eskadra 52
52nd Fighter Wing
14.04.1942-24.04.1942
II. skupina Stíhací eskadry 52
2nd Group of the 52nd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
4. letka Stíhací eskadry 3
4th Squadron of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
5. letka Stíhací eskadry 3
5th Squadron of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
6. letka Stíhací eskadry 3
6th Squadron of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
II. skupina Stíhací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 2nd Group of 3rd Fighter Wing
DD.10.1942-30.09.1944
Dělostřelecký náhradní pluk 10
10th Artillery Replacement Regiment
11.01.1944-15.08.1944
IV. skupina Bombardovací eskadry 4
4th Group of the 4th Bomber Wing
DD.02.1944-09.11.1944
Admiralát Černé moře
Admiral Black Sea
26.07.1944-23.11.1944
IV. skupina Bombardovací eskadry 27
4th Group of the 27th Bomber Wing
01.09.1944-31.10.1944
IV. skupina Bombardovací eskadry 55
4th Group of the 55th Bomber Wing
21.11.1944-23.01.1945
Doplňovací bombardovací skupina (S)
Replacement Bomber Group (F)
23.01.1945-DD.02.1945
I. skupina Doplňovací bombardovací eskadry (S)
1st Group of the Replacement Bomber Wing (F)
20.04.1945-26.04.1945
III. skupina Doplňovací bombardovací eskadry 1
3rd Group of the 1st Replacement Bomber Wing
25.05.1945-01.11.1950
11. divise
11th Division
25.05.1945-01.01.1951
III. sbor
III Corps
25.05.1945-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva III. sboru
III Corps Artillery Command
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 11
11th Artillery Regiment
01.06.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 152
152nd Artillery Regiment
01.06.1945-01.07.1945
Pěší pluk 18
18th Infantry Regiment
01.06.1945-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva 11. divise
11th Division Artillery Command
15.09.1945-14.03.1946
Letištní peruť 6
6th Air Base Squadron Authority Plzeň
01.10.1945-01.10.1947
6. dělostřelecká brigáda
6th Artillery Brigade
01.10.1945-01.11.1950
Automobilní prapor 3
3rd Automobile Battalion
01.10.1945-30.09.1947
Dělostřelecký pluk 1
1st Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 353
353rd Artillery Regiment
01.10.1945-01.01.1951
Pěší pluk 18
18th Infantry Regiment
01.10.1945-01.09.1950
Technické učiliště
Technical School
01.10.1945-01.10.1947
V. prapor /sborový/ 2. ženijní brigády
5th Battalion /Corps/ of the 2nd Engineer Brigade
01.10.1945-01.12.1948
Zbrojnice 3
3rd Armory
DD.MM.1945-14.03.1946
Letištní správa Plzeň
Airfield Authority Plzeň
14.03.1946-15.01.1951
Letecká základna 6
6th Air Base
14.03.1946-27.11.1950
Letištní správa
Airfield Authority of 6th Air Base
01.07.1946-04.09.1946
Pohotovostní pluk 2
2nd Emergency Regiment of Corps of National Security
04.09.1946-DD.03.1948
Pohraniční pluk 2
2nd Border Guard Regiment of Corps of National Security
04.09.1946-DD.03.1948
Pohraniční prapor II/2
2nd Border Guard Battalion
20.11.1946-20.07.1948
Letecký pluk 25
25th Air Regiment
01.10.1947-15.09.1950
Dělostřelecký pluk 105
105th Artillery Regiment
01.10.1947-01.12.1950
Dělostřelecký pluk 155
155th Artillery Regiment
01.10.1947-01.11.1950
Dělostřelecký pluk 2
2nd Artillery Regiment
01.10.1947-01.09.1948
Pěší prapor 64 /strážní/
64th Infantry Battalion /Guard/
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční prapor III
3rd Border Guard Battalion
00.07.1948-01.05.1950
Letecký pluk 4
4th Air Regiment
01.07.1949-01.01.1951
Letecký pluk 5
5th Air Regiment
01.10.1949-01.01.1954
Krajské vojenské velitelství Plzeň
Regional Military Command Plzeň
01.10.1949-01.11.1950
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
15.10.1949-01.11.1950
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352
352nd Tank Self-Propelled Artillery Regiment
DD.MM.1949-15.09.1950
4. dělostřelecká brigáda
4th Artillery Brigade
01.05.1950-01.01.1951
Letecký dělostřelecký pluk 45
45th Air Artillery Regiment
01.05.1950-01.07.1950
Letecký pluk 6
6th Air Regiment
01.11.1950-01.01.1951
11. divise /pěší/
11th Division /Infantry/
01.11.1950-DD.05.1951
11. protiletadlový oddíl
11th Anti-Aircraft Division
01.11.1950-01.01.1951
Tankosamohybný prapor 11
11th Tank Self-Propelled Battalion
10.11.1950-01.10.1956
23. spojovací prapor
23rd Signal Battalion
27.11.1950-01.02.1951
6. letištní správa
6th Airfield Authority
01.12.1950-01.10.1951
155. protiletadlový pluk
155th Anti-Aircraft Regiment
01.12.1950-01.11.1955
185. protiletadlový oddíl
185th Anti-Aircraft Division
15.12.1950-01.01.1951
Letecký pluk 51
51st Air Regiment
01.01.1951-01.11.1955
11. chemická četa
11th Chemical Platoon
01.01.1951-01.10.1958
11. průzkumná rota
11th Reconnaissance Company
01.01.1951-01.11.1954
11. pěší divize
11th Infantry Division
01.01.1951-01.11.1991
11. spojovací prapor
11th Signal Battalion
01.01.1951-01.10.1951
11. tankosamohybný prapor
11th Tank Self-Propelled Battalion
01.01.1951-31.10.1991
11. ženijní prapor
11th Engineer Battalion
01.01.1951-DD.MM.1954
12. dělostřelecký pluk
12th Artillery Regiment
01.01.1951-09.05.1955
2. dělostřelecký pluk
2nd Artillery Regiment
01.01.1951-01.10.1956
23. ženijní prapor
23rd Engineer Battalion
01.01.1951-01.11.1954
3. armádní sbor
3rd Army Corps
01.01.1951-DD.MM.1951
45. letecký dělostřelecký pluk
45th Air Artillery Regiment
01.01.1951-DD.05.1951
5. letecký stíhací pluk
5th Air Fighter Regiment
01.01.1951-DD.MM.1952
51. letecký stíhací pluk
51st Air Fighter Regiment
01.01.1951-01.10.1956
Velitelství dělostřelectva 3. sboru
3rd Corps Artillery Command
15.01.1951-15.03.1951
6. letecká základna
6th Air Base
15.03.1951-DD.MM.1954
6. letištní prapor
6th Air Base Battalion
DD.05.1951-01.10.1955
11. protiletadlový oddíl
11th Anti-Aircraft Division
01.06.1951-01.11.1953
18. letecký stíhací pluk
18th Air Fighter Regiment
01.06.1951-01.10.1954
22. letecká stíhací divize
22nd Air Fighter Division
01.06.1951-15.08.1954
4. letecký stíhací pluk
4th Air Fighter Regiment
01.10.1951-01.10.1958
11. tankosamohybný pluk
11th Self-propelled Tank Regiment
01.10.1951-01.11.1955
259. protiletadlový pluk
259th Anti-Aircraft Regiment
01.12.1951-15.07.1958
3. dělostřelecká základna
3rd Artillery Base
01.12.1951-DD.MM.1953
54. dělostřelecká základna
54th Artillery Base
01.12.1951-01.10.1953
9. letištní prapor
9th Air Base Battalion
DD.MM.1951-DD.MM.1953
2. letištní prapor
2nd Air Base Battalion
DD.MM.1951-DD.MM.1959
7. armádní sklad letecké munice
7th Air Ammunition Store
01.05.1952-31.10.1955
Radiotechnická stanice Nová Hospoda
Electronic Station Nová Hospoda
01.05.1952-01.11.1954
Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize
Command Post of 22nd Air Fighter Division
01.08.1952-26.08.1954
20. letištní prapor
20th Air Base Battalion
01.09.1952-DD.MM.1958
30. letištní prapor
30th Air Base Battalion
DD.MM.1952-01.10.1958
14. letištní prapor
14th Air Base Battalion
DD.MM.1952-01.12.1991
18. letištní prapor
18th Air Base Battalion
DD.MM.1952-01.11.1954
45. letecký dělostřelecký pluk
45th Air Artillery Regiment
01.01.1953-01.10.1957
12. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
12th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
01.01.1953-31.10.1954
22. letecká divizní opravna
22rd Divisional Air Repair
01.01.1953-DD.MM.1954
22. letecká spojovací rota
22nd Air Signal Company
01.10.1953-01.11.1955
101. protiletadlový oddíl
101st Anti-Aircraft Division
01.10.1953-01.11.1955
103. protiletadlový oddíl
103rd Anti-Aircraft Division
01.11.1953-01.10.1955
2. muniční sklad leteckého týlu
2nd Rear Air Ammunition Store
01.01.1954-01.01.1992
Krajská vojenská správa Plzeň
County Military Administration Plzeň
10.02.1954-01.11.1955
3. prapor
3rd Battalion of the 2nd Brigade of Industrial Protection
01.11.1954-09.05.1955
11. střelecká divize
11th Rifle Division
01.11.1954-01.10.1956
3. střelecký sbor
3rd Rifle Corps
01.11.1954-DD.MM.1959
45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk
45th Artillery Reconnaissance Air Regiment
01.11.1954-31.10.1955
61. automobilní prapor
61st Automobile Battalion
09.05.1955-01.10.1958
19. střelecká divize
19th Rifle Division
09.05.1955-01.10.1958
37. dělostřelecký pluk
37th Artillery Regiment
01.10.1955-01.10.1958
11. protiletadlový dělostřelecký oddíl
11th Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-15.08.1958
101. protiletadlový dělostřelecký oddíl
101st Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-15.08.1958
103. protiletadlový dělostřelecký oddíl
103rd Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-01.10.1958
11. četa chemické ochrany
11th Chemical Defence Platoon
01.11.1955-01.06.1957
185. protiletadlový dělostřelecký oddíl
185th Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-01.10.1956
259. protiletadlový dělostřelecký pluk
259th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.11.1955-01.10.1956
43. protiletadlový dělostřelecký oddíl
43rd Anti-Aircraft Artillery Division
01.10.1956-01.09.1961
171. protiletadlový dělostřelecký pluk
171st Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1956-DD.MM.1960
173. protiletadlový dělostřelecký pluk
173rd Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1956-01.09.1961
259. protiletadlová dělostřelecká brigáda
259th Anti-Aircraft Artillery Brigade
01.10.1956-01.10.1958
91. pontonový prapor
91st Pontoon Battalion
01.06.1957-15.08.1958
185. protiletadlový dělostřelecký pluk
185th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.06.1957-15.08.1958
74. protiletadlová dělostřelecká brigáda
74th Anti-Aircraft Artillery Brigade
01.08.1957-01.10.1958
3. letecká technická skupina
3rd Air Technical Group
01.10.1957-01.10.1958
12. četa pozemního zabezpečení navigace
12th Ground Support Navigation Platoon
01.10.1957-15.08.1958
74. školní protiletadlový dělostřelecký oddíl
74th Training Anti-Aircraft Artillery Division
01.10.1958-01.09.1961
11. průzkumný prapor
11th Reconnaissance Battalion
01.10.1958-01.09.1975
11. rota chemické ochrany
11th Chemical Defence Company
01.10.1958-01.03.1990
11. tankový pluk
11th Tank Regiment
01.10.1958-01.03.1992
19. motostřelecká divize
19th Motor Rifle Division
01.10.1958-01.09.1961
19. prapor technického zabezpečení
19th Technical Supply Battalion
DD.MM.1958-01.09.1969
30. letištní prapor
30th Air Base Battalion
01.10.1960-01.09.1963
1. vrtulníková letka
1st Helicopter Squadron
01.09.1961-01.02.1975
171. protiletadlový pluk
171st Anti-Aircraft Regiment
01.09.1961-01.09.1969
19. školní tankový prapor
19th Training Tank Battalion
01.09.1961-01.09.1963
2. zdravotnický oddíl
2nd Medical Division
01.09.1961-01.09.1975
259. protiletadlová brigáda
259th Anti-Aircraft Brigade
01.09.1961-DD.MM.1961
61. automobilní prapor
61st Automobile Battalion
01.10.1961-01.09.1976
19. technické opravny
19th Technical Workshop
DD.MM.1961-01.03.1992
47. dělostřelecký pluk
47th Artillery Regiment
01.09.1962-01.09.1963
53. prapor pozemního zabezpečení navigace
53rd Ground Support Navigation Battalion
01.09.1963-01.09.1964
1. spojovací letka
1st Air Courier Squadron
01.09.1963-01.09.1969
53. prapor radiotechnického zabezpečení
53rd Electronic Support Battalion
01.09.1964-01.09.1974
1. letecká technická opravna
1st Aircraft Technical Repair Plzen
01.09.1964-01.09.1974
19. vrtulníková letka
19th Helicopter Squadron
01.09.1964-01.09.1974
321. vrtulníkový roj
321st Helicopter Flight
DD.MM.1966-DD.MM.1989
3. letecký stavební prapor
3rd Air Force Construction Battalion
01.09.1969-01.11.1985
3. letka taktického průzkumu
3rd Tactical Reconnaissance Squadron
DD.MM.1969-DD.07.1979
4. měřický dělostřelecký oddíl
4th Surveying Artillery Division
01.09.1974-01.07.1985
1. letecká vojsková opravna
1st Air Troops Repair Plzeň
01.09.1974-01.11.1985
1. spojovací letka
1st Air Courier Squadron
01.09.1974-01.07.1985
11. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
11th Air Base and Electronic Support Company
01.09.1974-01.07.1985
11. vrtulníková letka
11th Helicopter Squadron
01.09.1975-DD.MM.RRRR
11. prapor chemické ochrany
11th Chemical Defence Battalion
01.09.1975-01.01.1981
19. velitelská baterie
19th Command Battery
01.09.1976-31.10.1991
19. prapor oprav techniky
19th Hardware Service Battalion
DD.MM.1976-31.10.1986
2. radiotechnický pluk
2nd Radio Technical Regiment
DD.MM.1979-31.10.1991
1. spojovací pluk
1st Signal Regiment
01.01.1981-31.10.1991
19. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
19th Command and Artillery Reconnaissance Battery
DD.MM.1981-31.12.1991
31. pojízdná spojovací opravna
31th Mobile Signals Repair Shop
01.07.1985-01.10.1991
11. rota spojení a radiotechnického zabezpečení
11th Signal and Electronic Support Company
01.07.1985-01.10.1991
11. vrtulníkový pluk
11th Helicopter Regiment
01.07.1985-01.10.1991
111. letištní prapor
111th Air Base Battalion
01.11.1985-31.10.1992
1. letka velení a průzkumu
1st Command and Reconnaissance Squadron
01.11.1985-31.10.1992
1. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
1st Air Base and Electronic Support Company
01.11.1985-31.12.1992
1. vrtulníkový odřad
1st Helicopter Detachment
01.11.1985-31.12.1992
19. vrtulníkový odřad
19th Helicopter Detachment
01.11.1985-31.12.1992
2. vrtulníkový odřad
2nd Helicopter Detachment
01.11.1985-31.12.1992
20. vrtulníkový odřad
19th Helicopter Detachment
31.10.1986-01.03.1992
6. radiotechnická brigáda
6th Electronic Brigade
31.10.1988-01.12.1991
11. spojovací pluk dálkových spojů
11th Remote Connections Signal Regiment
DD.MM.1989-DD.MM.1991
3. letecký stavební prapor
3rd Air Force Construction Battalion
31.10.1991-01.03.1992
3. spojovací brigáda
3rd Signal Brigade
DD.01.1992-31.12.1992
64. základna ubytovací a stavební služby
64th Accomodation and Construction Services Base
DD.MM.1992-31.12.1992
824. železniční stavební prapor
824th Railways Construction Battalion
DD.MM.RRRR-01.10.1958
2. technická skupina
2nd Technical Group
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních kanónů č. 22
22nd Field Cannon Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
15.09.1860-12.06.1869
Graf Waldstein'sche Maschinenfabrik in Pilsen
12.06.1869-12.12.1899
Škodovy závody
12.12.1899-25.09.1919
Škodovy závody a.s.
25.09.1919-19.08.1946
Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni
19.08.1946-01.01.1950
Škodovy závody n.p.
28.06.1948-DD.MM.19RR
J. Sodomka, továrna karosérií a vozovka
28.06.1948-DD.MM.19RR
Karosa, továrna na karosérie a vozy n.p.
01.01.1950-22.12.1951
Škodovy závody Plzeň, n. p.
22.12.1951-01.06.1965
Závody V. I. Lenina, n. p.
01.06.1965-DD.MM.1968
Škoda o. p., Závody V. I. Lenina
DD.MM.1968-DD.MM.1973
Škoda, n. p.
DD.MM.1973-DD.MM.1980
Škoda, o. p.
DD.MM.1980-31.12.1990
Škoda, k. p.
31.12.1990-DD.MM.1994
Škoda, koncern, Plzeň, a. s.
DD.MM.1994-DD.MM.2018
Škoda a. s.
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.plzen.eu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#389907Verze : 0
Plzeň (Pilsen)

V období 1.republiky sídlo politického a osudního okresu.

Sčítání lidu v roce 1930: 114 704 obyvatel (z toho 105 731 osob národnosti československé, 34 osob národnosti maďarské, 6 782 osob národnosti německé, 30 osob národnosti polské, 153 osob národnosti ruské, 23 osob národnosti srbochorvatské a 722 osob národnosti židovské)

Posádka byla ustanovena v r. 1918.

Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Druhé divise (leden 1920 – leden 1938),
velitelství Druhé pěší divise (od ledna 1938),
velitelství Třetí pěší brigády (říjen 1920 – prosinec 1937),
Velitelství dělostřelectva druhé divise (říjen 1920 – prosinec 1921),
velitelství Druhé polní dělostřelecké brigády (prosinec 1921 – prosinec 1937),
Pěší pluk 18 (od října 1920),
Pěší pluk 35 (říjen 1920 – březen 1938),
náhradní prapor Pěšího pluku 35 (od března 1938),
baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 1 (červenec 1920 – říjen 1920),
Lehký dělostřelecký pluk 2 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 2 (od ledna 1923),
náhradní baterie Minometného pluku 351 (červenec 1920 – červen 1921),
Automobilní rota 2 (od února 1921),
letka Leteckého pluku 1 (od ledna 1938),
Letecká povětrnostní stanice 14 (od ledna 1938),
Vozatajská rota 2 (prosinec 1920 – září 1923),
Divisní zbrojnice 2 (září 1920 – duben 1922),
Divisní zbrojní dílny 2 (září 1920 – duben 1922),
Divisní zbrojnice 2 (duben 1922 – leden 1937),
Odbočka sborové zbrojnice Plzeň (od ledna 1937),
Zbrojně technický úřad u firmy Akciová společnost, dříve Škodovy závody, v Plzni (leden 1922 – červen 1936),
Zbrojně technický úřad 1 (od června 1936),
Vojenská stavební odbočka 2 (říjen 1920 – leden 1937),
Divisní nemocnice 2 (březen 1922 – leden 1937),
Sborová nemocnice 2 (od ledna 1937),
Vojenská zásobárna 2 (říjen 1920 – duben 1923),
Divisní zásobárna 2 (duben 1923 – leden 1924),
Divisní proviantní sklad 2 (leden 1924 – leden 1937),
Sborový proviantní sklad 2 (od ledna 1937),
Velitelství evidence koňstva 2 (od října 1920),
Velitelství evidence motorových vozidel v Plzni (únor 1921 – leden 1937),
Doplňovací okresní velitelství Plzeň (od listopadu 1919),
Divisní soud Plzeň (od prosince 1918),
Brigádní soud Plzeň (od prosince 1918),
Úřad vojenského prokurátora v Plzni (od května 1920),
Úřad funkcionáře vojenského prokurátora v Plzni (od května 1920),
Dělostřelecká technická škola (únor 1921 – duben 1922),
Zbrojní škola (duben 1922 – duben 1926),
Zbrojní učiliště (od dubna 1926).

Pro potřeby branné moci byly ve městě k dispozici, Velitelská budova na Husově ulici, Budova vojenských úřadů na Tylově ulici, Kasárny Prokopa Holého z roku 1825, Dělostřelecké kasárny a Kasárny Jana Sladkého Koziny z konce 19. století a Barákový tábor z let první světové války.

Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#176445Verze : 1
Plzeň


Plzeň je dnes po Praze, Brnu a Ostravě čtvrtým největším městem v ČR jedná se o statutární a krajské město (okres Plzeň-město, kraj Plzeňský) v součastnosti má asi 164 180 obyvatel.
Plzeň - město které asi nejvíce proslavilo pivo (Plzeňský Prazdroj a Gambrinus) a také jeho strojírenský průmysl (hlavně Škoda) má ovšem také svou historii. A to historii bezesporu poutavou.
Město bylo založeno koncem 13. století (byť bezesporu tato lokalita byla osídlena již dříve a to bezesporu i ve starších obdobích) jako královské tehdy se jmenujíc Nová Plzeň. A proč právě Nová Plzeň? Inu asi 8 km od dnešní Plzně najdeme menší město Starý Plzenec (zde se vyrábí proslavený Bohemia sekt). Nicméně toto místo kdysi bývalo významnějí než dnes - vždyť zde najdeme hradiště Hůrku, která sloužila jako hradské správní centrum (dodnes se zde zachovaly dobře patrné pozůstatky mj. i nejstatrší dochovaná stavba v ČR - rotunda sv. Petra). Nicméně s nástupem prvních českých dědičných králů došlo i k rozsáhlé změně systému a to i správního - stará hradská centra začala ztrácet svůj vliv, doménu kterou mohla kontrolovat a hlavně odkuď mohla a také brala různé dávky, platy a jiné statky či práce. To svým způsobem však zdržovalo vývoj státu jako takového a popravdě panovník z toho neměl tolik abyse mu tento systém vyplácel. Do popředí se také hrnula šlechta byť se ještě nejednalo o takovou šlechtu jak ji známe dnes. Stoupal i vliv církve. Dochází k rozsáhlému zakládání měst a vesnic navíc na dosti jiných principech než tomu bylo. Tím pádem ztrácela Plzeň (dnešní Starý Plzenec) ale hlavně jeho hradní správní centrum na síle - majetky jenž zpravoval se pomalu a jistě dostávaly z jeho pravomoci. Roku 1266 Přemysl Otakar II. daroval patronátní právo nad všemi kostely v areálu hradu i jeho spravovaném okolí klášteru v Chotěšově. Na konci 13. století pak byla na výhodnějším místě založena dnešní Plzeň. Až do 15. století se v listinách dovídáme o Stáré Plzni zvané pak Starým Plzencem.


Literatura:
Rožmberský, P. , Novobilský, M., Královský hrad Radyně. Plzeň, 1998.[/pre]
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230050Verze : 0
Dne 26.03.1893 se zde narodil Oberst Josef Elbl
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#333091Verze : 0
Tato "nová" mapa zobrazuje město Plzeň tak jak asi nejspíš vypadalo ve století 16ctém.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230051Verze : 0
Městské opevnění


Hradba - zbytek opevnění města - nachází se a je i součástí muzea piva, které je v budově původního historického pivovárnického domu .
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230053Verze : 1
Kostel sv. Bartoloměje


Kostel sv. Bartoloměje - jenž byl založen v 1. čtvrtině 14. stol. a dále byl přestavěn v letech 1432 - 1470. Jedná se o stavbu, která se může pochlubit tím, že není jiné vyšší stavby v ČR. Výška je 102 m.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230062Verze : 1
Další zbylá část opevnění nacházející se poblíž Západočeského muzea.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#261007Verze : 0
Detaily téhož opevnění (viz příspěvěk výše).
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#261009Verze : 0
Byť je to již přes šedesát let od ukončení 2. sv. války v některých městech se stále ještě dají vidět připomínky na ni nebo na dobu, kdy zde žili německy mluvící obyvatelé. V tomto případě jsem si všiml nedaleko plzeňského náměstí německo-česky psaného ukazatele k protileteckému krytu.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#261018Verze : 0
Litická brána


Vybudována ve 14. století jako jedna ze 4 městských bran. Roku 1804 byla zbořena a následně její torzo bylo zahrnuto do stavby premonstrátské církevní stavby.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#261038Verze : 0
Židovská synagoga


Nachází se v centru města nedaleko náměstí. Je největší v ČR a také jedna z mála zachovaných.
Další fotografie si můžete prohlédnout v této galerii.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2351
Vlastní návštěva, foto vlastní.
Plzeň - Interiér

Interiér
Plzeň - Synagoga

Synagoga
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#262507Verze : 1
Plzeň v roce 1618Zdroj:
Vojenský historický ústav Praha
Plzeň - Dobytí Plzně, 1618 - Mědirytina od Simona Halbmayerna (Norimberk cca 1619)

Dobytí Plzně, 1618 - Mědirytina od Simona Halbmayerna (Norimberk cca 1619)
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#416208Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 19. pěší divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 37. pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Místní velitelství Plzeň
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pěšího pluku č. 35
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I a II pěšího pluku č. 35
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I., II. a IV. prapor pěšího pluku č. 35
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní těleso praporu polních myslivců č. 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk polních kanónů č. 22
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenský proviantní sklad
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádková věznice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 41. zeměbranecké pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství zeměbraneckého pěšího pluku č.7
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. a II. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 7
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 7
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Okresní velitelství domobrany č. 7
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 5
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#416210Verze : 0
MOD
Radnice


Renesanční budova radnice, postavená dle plánů italského architekta Giovanniho de Statia v letech 1554 až 1559, patří k nejhodnotnějším památkám města.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=3055
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#524105Verze : 0
Pomník "Díky Ameriko!" "Thank you America!"


Pomník osvobození města Plzně americkou armádou roku 1945.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#524107Verze : 0
Klášter redemptoristů s kostelem sv. Jana Nepomuckého


V letech 1908 až 1911 vystavený pseudorománský kostel. V letech 1935 až 1936, při kostele postaven klášter, který je nyní využíván PČR. Samotná stavba má dvě 63 m vysoké věže. Je trojlodní stavbou o délce 50 m.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1127
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#524110Verze : 0
Pomník T.G. Masaryka
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#524111Verze : 0
Kostel Sboru Karla Farského
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600650Verze : 0
Kostel Evangelické církve metodistické - Maranatha
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600651Verze : 0
Klášter františkánů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600652Verze : 0
Náměstí Republiky
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600653Verze : 0
Morový sloup
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600654Verze : 0
Kostel sv. Anny
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600655Verze : 0
Masné krámy
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600656Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600657Verze : 0
Socha Piety
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600658Verze : 0
Divadlo J. K. Tyla
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600659Verze : 0
Husův chrám
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600660Verze : 0