Main Menu
User Menu

20. letištní prapor [1952-1992]

20th Air Base Battalion

     
Název:
Name:
20. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
20. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1952-26.08.1954 2. letecká technická divize
26.08.1954-01.03.1955 3. letecká technická divize
01.03.1955-01.08.1957 Letecký týl
01.08.1957-01.09.1959 2. letecká technická skupina
01.09.1959-01.10.1960 24. letecká technická skupina
01.10.1960-01.08.1963 Letecké učiliště
01.08.1963-01.09.1973 Vyšší letecké učiliště
01.09.1973-28.08.1991 Vysoká vojenská letecká škola
28.08.1991-01.09.1992 Školící a výcvikové strědisko letectva
Dislokace:
Deployed:
01.08.1952-26.08.1954 Plzeň, letiště /
26.08.1954-01.09.1992 Košice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.08.1952-DD.MM.RRRR Komínek, Antonín (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bartoš, Samuel (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mikulenka, Jaroslav (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bihár, Ján (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Žilecký, Pavol (podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.09.1992 Sárka, Milan (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.08.1952-26.08.1954 VÚ 3294 Plzeň
26.08.1954-01.09.1992 VÚ 3294 Košice
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (20. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/20-letistni-prapor-1952-1992-t49691#454490Verze : 1
MOD
20. letištní prapor (20. lpr)


Krycí číslo: VÚ 3294


Zřízení:1.8.1952


Dislokace:
Dobřany/Líně (1952 - 1954)
Košice (1954 - 1992)


Nadřízený stupeň:
Velitelství 2. letecké technické divize (1952 - 1954)
Velitelství 3. letecké technické divize (1954 - 1957)
Velitelství 2. letecké technické skupiny (1957 - 1959)
Velitelství 24. letecké technické skupiny (1959 - 1960)
Velitelství Leteckého učiliště (1960 - 1963)
Velitelství Vyššího leteckého učiliště (1963 - 1973)
Velitelství Vysoké vojenské letecké školy (1973 - 1992)Zabezpečovaná jednotka:
16. letecký stíhací pluk proudový (1952 - 1954)
7. stíhací letecký pluk (1954 - 1959)
2. letecký školní pluk (1959-1992)


Zrušení: 31.12.1992 - předán do složení Armády Slovenské republiky


Velitelé 20. letištního praporu:


kpt. Komínek Antonín,
kpt. Bartoš Samuel,
kpt. Mikulenka Jaroslav,
pplk. Bihár Ján,
pplk. Žilecký Pavol,
pplk. Sárka Milan


Zdroj:
"Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/20-letistni-prapor-1952-1992-t49691#192220Verze : 0