Main Menu
User Menu

Dobřany, Letiště

Dobřany, Airfield

     
Název:
Name:
Dobřany, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letiště Dobřany
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Líně
Obec:
Municipality:
Dobřany
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°40'30.710"N, 13°16'28.181"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1945
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
00.05.1952-01.11.1954
3. letecká stíhací divize
3rd Air Fighter Division
00.05.1952-01.11.1954
3. letecká stíhací divize
3rd Air Fighter Division
00.05.1952-01.11.1954
5. letecký stíhací pluk
5th Air Fighter Regiment
00.05.1952-31.10.1954
8. letecký stíhací pluk
8th Air Fighter Regiment
01.05.1952-31.10.1954
Velitelské stanoviště 3. letecké stíhací divize
Command Post of 3rd Air Fighter Division
01.08.1952-26.08.1954
20. letištní prapor
20th Air Base Battalion
01.09.1952-31.10.1954
16. letecký stíhací pluk
16th Air Fighter Regiment
DD.MM.1952-01.10.1958
14. letištní prapor
14th Air Base Battalion
DD.MM.1952-01.12.1991
18. letištní prapor
18th Air Base Battalion
01.01.1953-31.08.1961
3. letecká divizní opravna
3rd Divisional Air Repair
01.01.1953-01.10.1957
3. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
3rd Air Support Devices Company
01.11.1954-01.10.1958
16. stíhací letecký pluk
16th Fighter Air Regiment
01.11.1954-15.08.1958
3. stíhací letecká divize
3rd Fighter Air Division
01.11.1954-15.08.1958
3. stíhací letecká divize
3rd Fighter Air Division
01.11.1954-31.08.1991
5. stíhací letecký pluk
5th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.11.1955
Radiolokační stanice
Radar Station Dobrany
01.11.1954-30.09.1958
Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize
Command Post of 3rd Fighter Air Division
01.11.1954-31.08.1991
Velitelské stanoviště 5. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 5th Fighters Air Regiment
01.11.1955-01.10.1958
3. radiotechnická rota
3rd Radiotechnical Company
01.11.1955-01.10.1958
Radiolokační stanice Dobřany
Radar Station Dobřany
01.08.1957-01.10.1958
3. letecká technická skupina
3rd Air Technical Group
01.10.1957-01.10.1958
3. rota pozemního zabezpečení navigace
3rd Ground Support Navigation Company
01.10.1958-01.09.1963
3. prapor pozemního zabezpečení navigace
3rd Ground Support Navigation Battalion
DD.MM.1958-01.09.1969
30. letištní prapor
30th Air Base Battalion
DD.MM.1959-01.09.1969
45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk
45th Artillery Reconnaissance Air Regiment
01.10.1960-01.09.1963
1. vrtulníková letka
1st Helicopter Squadron
01.09.1961-01.09.1963
31. opravna
31th Repair
01.09.1961-01.09.1962
40. rota pozemního zabezpečení navigace
40th Ground Support Navigation Company
01.09.1961-DD.05.1972
Naváděcí stanoviště NS-1
Ground Control Intercept GCI-1
01.09.1962-01.09.1963
53. prapor pozemního zabezpečení navigace
53rd Ground Support Navigation Battalion
01.09.1963-01.09.1964
1. spojovací letka
1st Air Courier Squadron
01.09.1963-01.11.1991
3. prapor radiotechnického zabezpečení
3rd Electronic Support Battalion
01.09.1963-31.12.1992
31. letecká vojsková opravna
31th Air Troops Repair
01.09.1963-01.09.1969
53. prapor radiotechnického zabezpečení
53rd Electronic Support Battalion
01.09.1969-01.11.1985
3. letka taktického průzkumu
3rd Tactical Reconnaissance Squadron
01.09.1969-31.12.1992
Letištní správa Líně
Airfield Authority Line
01.09.1978-01.11.1991
75. rota letištního a radiotechnického zabezpečení "S"
75th Air Base and Electronic Support Company "S"
01.11.1985-31.10.1992
1. letka velení a průzkumu
1st Command and Reconnaissance Squadron
01.11.1985-31.10.1992
1. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
1st Air Base and Electronic Support Company
01.11.1985-31.12.1992
1. vrtulníkový odřad
1st Helicopter Detachment
01.11.1985-31.12.1992
19. vrtulníkový odřad
19th Helicopter Detachment
01.11.1985-31.12.1992
2. vrtulníkový odřad
2nd Helicopter Detachment
01.11.1985-31.12.1992
20. vrtulníkový odřad
19th Helicopter Detachment
DD.MM.1989-31.12.1992
3. letecký stavební prapor
3rd Air Force Construction Battalion
DD.MM.1989-DD.MM.1991
3. letecký stavební prapor
3rd Air Force Construction Battalion
01.10.1991-01.12.1991
11. rota spojení a radiotechnického zabezpečení
11th Signal and Electronic Support Company
01.10.1991-31.12.1992
11. vrtulníkový pluk
11th Helicopter Regiment
01.10.1991-01.12.1991
111. letištní prapor
111th Air Base Battalion
01.12.1991-31.12.1992
111. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
111th Air Base and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.12.1994
11. vrtulníkový pluk
11th Helicopter Regiment
01.01.1993-31.12.1994
111. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
111th Airfield and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.12.1993
31. letecká vojsková opravna
31th Air Troops Repair
01.01.1993-31.12.1997
Letištní správa Líně
Airfield Authority Line
01.01.1994-30.09.1997
51. letecká opravárenská základna
51th Air Reapair Base
25.05.1995-DD.MM.1999
Letecký zkušební odbor
Air Testing Department
01.12.1998-31.12.2003
Letka letecké pátrací a záchranné služby
Search and Rescue Squadron
01.01.2004-30.09.2008
233. vrtulníková letka pátrání a záchrany
233rd Search and Rescue Helicopter Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
51. letecké opravny
51st Aircraft Repair
DD.MM.RRRR-31.10.1955
Radiotechnická stanice Dobřany
Electronic Station DobřanyZánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Dobrany-Letiste-t84734#455190Verze : 0
MOD
Letiště Dobřany / Líně Navzdory masivnímu používání názvu letiště "Líně", bylo letiště v oficiálních dokumentech MNO VL a VLaPVOS označováno: Dobřany. Až v šedesátých létech minulého století se "uchytil" název Líně a ten přetrval až do konce používání armádou
V současnosti používá ozn.ICAO: LKLN


1. Zeměpisné souřadnice: 49°40'30.710"N, 13°16'28.181"E

2. Nadmořská výška 362 m
3. Směr dráhy 238°/058° (24/06)
4. Rozměry 2 500 x 60 m
5. Povrch VPD beton


6. Přívodné radiostanice :
a) VPRNS frekvence: 822 kHz; značka: DR
b) BPRNS frekvence: 398 kHz; značka: D
7. Volací znak: „DetektoR


Zdroj: VÚA Praha;
Bez nich by nevzlétli*Svět křídel Cheb 2008
Dobřany, Letiště - Dráhový systém - bez startovky (Foto z vlastní sbírky)

Dráhový systém - bez "startovky" (Foto z vlastní sbírky)
Dobřany, Letiště - Kopie čelní strany MNO V PVOS - SL čj. 0040214, LETIŠTĚ (Dobřany) Zdroj: Vojenský historický archiv Praha)

Kopie čelní strany "MNO V PVOS - SL" čj. 0040214, LETIŠTĚ (Dobřany) Zdroj: Vojenský historický archiv Praha)
Dobřany, Letiště - Zadní strana (Dobřany) Zdroj: Vojenský historický archiv Praha)

Zadní strana (Dobřany) Zdroj: Vojenský historický archiv Praha)
URL : https://www.valka.cz/Dobrany-Letiste-t84734#340037Verze : 0
Přehled jednotek a útvarů, které na letišti Dobřany / Líně působily:


A) Letištní a týlové zabezpečení:

14. letištní prapor VÚ 5213 (1952-1958)
18. letištní prapor VÚ 2494 (1952-1991)
20. letištní prapor VÚ 3294 (1952-1954)
30. letištní prapor VÚ 1731 (1958-09.1969)
75. rota letištního a RTZ „S“ VÚ 4713 (1978-1991)
1. rota letištního a RTZ VÚ 5620 ( 1985-1991)
111. prapor letištního a RTZ VÚ 8475 (1991-1994)


*
B) Radiotechnické zabezpečení:


Světlotechnická četa neměla (06.1952-12.1952)
3. rota leteckých zabezpečovacích prostředků VÚ 3263 (01.1953-1957)
3. rota pozemního zabezpečení navigace VÚ 3263 (1957-9.1958)
3. prapor pozemního zabezpečení navigace VÚ 3263 (10.1958-8.1963)
3. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 3263 (09.1963-1991)
40. rota pozemního zabezpečení navigace VÚ 8722 (1961- 1962)
53. prapor pozemního zabezpečení navigace VÚ 8722 (1962- 08.1963)
53. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 8722 (09.1963-09.1969)

*
C) Letecké útvary:


5. letecký stíhací pluk / 5. stíhací letecký pluk VÚ 7750 (1952- 1991)
8. letecký stíhací pluk VÚ 6354 (1952-10.1954 )
16. letecký stíhací pluk / 16. stíhací letecký pluk VÚ 7362 (1952-8.1958)
Velitelský roj 3. letecké stíhací divize - (1952-10.1954)
Velitelský roj 3. stíhací letecké divize - 11.1954-08.1958)
45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk VÚ 8671 (09.1958-09.1969)
(odřad 47. průzkumného leteckého pluku) (VÚ 8863) (1969-1985)
1. letka velení a průzkumu VÚ 3970 (1985-1992)
1. vrtulníkový odřad VÚ 8792 (1985-1992)
2. vrtulníkový odřad VÚ 9056 (1985- 1992)
19. vrtulníkový odřad VÚ 6812 (1985- 1992)
20. vrtulníkový odřad VÚ 8983 (1985- 1992)
11. vrtulníkový pluk VÚ 5621 (11.1991-12.1994 )

Zdroj: www.vojenstvi.cz
Bez nich by nevzlétli; Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/Dobrany-Letiste-t84734#340038Verze : 0
Rozmístění radionavigačních prostředků OSP-48:


"Dálná"


"Bližná" - D Loc. 49°40'59.239"N 13°17'39.272"E
"KV zaměřovač - DFG-26/4" Loc 49°39'43.772"N, 13°14'41.586"E
"Mošnův kopec" (stanoviště radiolokátoru P-20) Loc. 49°40.51862'N, 13°15.14275' E


Zdroj:
http://kontaminace.cenia.cz/
http://www.mapy.cz
vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Dobrany-Letiste-t84734#414274Verze : 2