Main Menu
User Menu

1. dopravní výsadkový letecký pluk [1956-1986]

1st Transport Airborne Regiment

     
Název:
Name:
1. dopravní výsadkový letecký pluk
Originální název:
Original Name:
1. dopravní výsadkový letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1956
Předchůdce:
Predecessor:
1. dopravní letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1986
Nástupce:
Successor:
1. smíšený dopravní letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1956-01.01.1957 Velitelství letectva
01.01.1957-01.10.1960 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
01.09.1961-01.05.1962 1. samostatný smíšený letecký sbor
01.05.1962-01.09.1964 10. letecká armáda
01.09.1964-01.09.1969 46. dopravní výsadková letecká divize
01.09.1969-01.07.1986 10. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1956-27.08.1959 Praha, letiště /
27.08.1959-20.08.1960 Prostějov, letiště /
20.08.1960-01.07.1986 Mošnov, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1956-06.03.1957 Novák, Jaromír (Podplukovník)
06.03.1957-24.10.1961 Jurkovič, Štefan (Podplukovník)
24.10.1961-25.06.1965 Penker, Jiří (Podplukovník)
25.06.1965-03.11.1977 Grolmus, Vladimír (Plukovník)
03.11.1977-01.04.1983 Bárcí, Arpád (Plukovník)
01.04.1983-01.07.1986 Vandl, Otto1) (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1956-01.10.1958 1. dopravní letka
01.10.1956-01.10.1958 2. dopravní letka
01.10.1956-01.10.1958 3. dopravní letka
01.10.1956-15.08.1958 4. vrtulníková letka
01.10.1956-15.08.1958 4. vrtulníková letka
01.10.1958-01.09.1961 1. letka
01.10.1958-01.09.1961 2. letka
01.10.1958-01.09.1961 3. letka
01.10.1958-19.08.1959 47. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.10.1960-01.09.1963 52. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1961-01.11.1975 1. letka
01.09.1961-01.11.1975 2. letka
01.09.1961-01.09.1969 3. letka
DD.MM.1962-01.09.1964 4. cvičná výsadková letka
01.09.1963-01.07.1986 52. prapor radiotechnického zabezpečení
01.09.1969-01.09.1974 3. letka
01.09.1969-01.09.1974 4. letka
01.09.1969-01.09.1974 5. letka
01.09.1974-01.11.1975 4. letka
01.11.1974-01.11.1975 3. letka
01.11.1975-30.30.1986 1. letka
01.11.1975-30.06.1986 2. letka
01.11.1975-31.06.1986 3. letka
01.11.1975-31.08.1977 4. letka

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1956-01.07.1986
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1956
Poznámka:
Note:
01.10.1956-27.08.1959 VÚ 2073 Praha
27.08.1959-20.08.1960 VÚ 2073 Prostějov
20.08.1960-01.07.1986 VÚ 2073 Mošnov

1) pověřen velením
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, Fond č. 760 (1. dopravní výsadkový letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#421938Verze : 1
MOD
Do roku 1957 používal pro označení příslušnosti letounů k útvaru :
D - xx
Velitelský roj : D-01, D-02, D-03, D-04, D-05
1. letka D-10, D-11, D-12, D-13, D-14, D-15, D-16, D-17, D-18, D-19
2. letka D-20, D-21, D-22, D-23, D-24, D-25, D-26, D-27, D-28, D-29
3. letka D-30, D-31, D-32, D-33, D-34, D-35, D-36, D-37, D-38 ( D-2 / Li-2)
4. letka "kluzáková" - Il-12: D-39, D-40
D-41, D-42 NK-25, D-43 až D-45 NK-14V květnu 1956 dodány první vrtulníky Mi-4. Označení vrtulníků bylo VR-4, od 20. července 1956 pak V-4 a konečně od 22. listopadu 1956 definitivně Mi-4. Vrtulníky tehdy byly přiděleny do stavu 4. - respektive 5. letky, neboť ještě existovala kluzáková letka)
Vrtulníky měly vyhrazeno označení D-51, D-52, D-53, D-54, D-55, D-56, D-57, D-58, D-59, D-60.
U letky byl také vrtulník HC-2 (D-50).

Kbely byly působištěm pluku do léta 1959 (do 27.8.1959).

Necelý rok působil útvar v Prostějově.

Ve dnech 25. července až 20. srpna 1960 byl 1. dvlp přemístěn do Mošnova.


Pluk až do r. 1969 měl 3 letky Il-14/Av-14 (každá 9 letounů).
V Prostějově působila (1962 - 1971) pro potřeby výsadkářů letka An-2 (6 letounů), podřízená 1.dvlp v Mošnově.


V letech 1969-74 působila Odloučená část 1. dvlp v Prostějově (VÚ 2073/A):
(V prosinci 1968 byl 12. vrp přemístěn na letiště Stichovice u Prostějova, protože své letiště musel uvolnit pro "Vstupce". K 31.8.1969 byl zrušen a vrtulníky 2 letek s Mi-8, Mi-4 a Mi-1, přešly do Prostějova, kde vytvořily odloučenou část 1. dvlp Mošnov )


V období 1969 až 1974 měl 2 letky Il-14/Av-14.
Od r. 1974 pak opět 3 letky Il-14/Av-14.
Koncem r. 1980 dostává 1. letka 2 letouny An-12 a od října 1982 do listopadu 1983 také 6 letounů An-26.
V roce 1984 dostává 9 letounů L-410 UVP/ T, M
V roce 1985 zrušeny Il-14/Av-14.


Hlavní výzbroj pluku:
D-47
Il-14/Av-14


An-2
Mi-4
Mi-1
Mi-8
An-12
An-26
L-410
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#191771Verze : 2
V roku 1962-1977 používala cvičná výsadková letka 1. dvlp stroj Antonov An-2 v. č. 117414, ev. č. 7414, vyrobený v Ukrajinskej SSR v roku 1962. Patril k jednému zo siedmych strojov dodaných čs. letectvu ešte zo SSSR. Stroj je vystavený v Aero Múzeu, občianske združenie Martin-Tomčany, nachádzajúce sa pri letisku Tomčany (49°03'47.523"N 18°56'46.8564"E). Od septembra 1977 stroj patril Svazarmu a prevádzkoval ho Aeroklub Zväzarmu SSR, Bratislava. Po rozdelení ČSFR bol registrovaný v SNA gen. M.R. Štefánika, Bratslava. Počas civilnej prevádzky lietal s imatrikuláciou OK-RIQ, v Slovenskej republike OM-RIQ. V roku 1991 bol v kamufláži „vzor 95“ využitý pri nácviku súčinnosti aeroklubu s vojenským letectvom. Do múzea bol stroj získaný zo Žiliny.


Fotografie stroja zo služby v ČSLA - www.csla.cz.


Zdroj: Aero Múzeum, občianske združenie Martin-Tomčany.
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#496650Verze : 1
MOD
Dvojice strojů Av-14T (Il-14T) československého letectva z výzbroje 1. dopravního výsadkového leteckého pluku, Mošnov, začátek sedmdesátých let. Na fotografii jsou patrná vozidla Tatra 148CL, SUEZ-M a Tatra 805C 800-MO.


aviadejavu.ru

 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/553838
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#553839Verze : 1
MOD


Il-14T 3101


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601558
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601559Verze : 0
MOD


Il-14T 3105


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601560
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601561Verze : 0
MOD


Il-14T 3106


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601562
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601563Verze : 0
MOD


Il-14T 3107


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601564
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601565Verze : 0
MOD


Il-14T 3115


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601577
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601578Verze : 0
MOD


Il-14T 3116


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601579
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601580Verze : 0
MOD


Il-14T 3131


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601581
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601582Verze : 0
MOD


Il-14T 3133


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601585
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601586Verze : 0
MOD


Il-14T 3143


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601587
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601588Verze : 0
MOD


Il-14T 3147


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601591
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601592Verze : 0
MOD


Il-14T 3150


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601593
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601594Verze : 0
MOD


Il-14T 3151


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601595
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601596Verze : 0
MOD


Il-14T 3158


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601597
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#601598Verze : 0
MOD
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
01.10.1956-DD.MM.1959 Il-12 D-39
DD.MM.1958-12.03.1985 Il-14T 3108
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR Il-14T 3101
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR Il-14T 3106
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR Il-14T 3107
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR Il-14T 3105
DD.01.1959-20.01.1961 Il-14T 3109
DD.03.1959-DD.04.1972 Il-14T 3114
DD.03.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3115
30.06.1959-01.09.1959 Il-14T 3125
DD.11.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3146
DD.11.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3145
DD.11.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3147
08.12.1959-DD.MM.1960 Il-14T 3149
DD.12.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3151
DD.12.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3150
DD.12.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3152
DD.12.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3153
DD.MM.1959-DD.02.1959 Il-14T 3133
DD.MM.1959-15.09.1960 Il-14T 3142
DD.MM.1959-22.08.1964 Il-14T 3148
DD.MM.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3120
DD.MM.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3143
DD.MM.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3131
DD.MM.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3144
DD.MM.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3130
DD.MM.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3124
DD.MM.1959-DD.MM.RRRR Il-14T 3116
DD.01.1960-DD.MM.RRRR Il-14T 3154
DD.01.1960-DD.MM.RRRR Il-14T 3156
DD.01.1960-DD.MM.RRRR Il-14T 3157
DD.01.1960-DD.MM.RRRR Il-14T 3155
DD.01.1960-DD.MM.RRRR Il-14T 3158
DD.01.1960-DD.MM.RRRR Il-14T 3159
DD.02.1960-DD.02.1960 Il-14T 3160
DD.03.1960-DD.MM.RRRR Il-14T 3167
DD.MM.1962-DD.06.1977 An-2 7414
DD.MM.1962-DD.06.1977 An-2 7413
DD.MM.1962-DD.06.1977 An-2 7410
DD.MM.1962-DD.06.1977 An-2 7008
DD.MM.1962-DD.06.1977 An-2 7003
DD.MM.1962-08.08.1977 An-2 7006
DD.08.1964-DD.MM.1982 Il-14T 3147
DD.09.1968-DD.08.1977 An-2 9870
18.06.1973-DD.MM.1982 Il-14T 3114
DD.MM.1975-DD.MM.RRRR Il-14P 1105
18.12.1980-01.07.1986 An-12BP 2209
18.12.1980-01.07.1986 An-12BP 2105
DD.10.1982-01.07.1986 An-26 2408
DD.10.1982-01.07.1986 An-26 2409
DD.11.1982-01.07.1986 An-26 2506
DD.11.1982-01.07.1986 An-26 2507
DD.11.1983-01.07.1986 An-26 3208
DD.11.1983-01.07.1986 An-26 3209
DD.MM.1984-DD.MM.1984 Il-14S 1109
DD.MM.1984-28.12.1985 Il-14M 5101
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Il-14T 3173
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-vysadkovy-letecky-pluk-1956-1986-t49496#685923Verze : 0
MOD