Main Menu
User Menu

Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound]

Přehled verzí

Миль Ми-4

Mil Mi-4

Prehľad verzí:

V-12 - prototyp

Mil Mi-4 - prvá sériová verzia transportného vrtuľníka vyrábaná v rokoch 1953-1958.

Mil Mi-4A - modernizovaná verzia transportného vrtuľníka, vyrábaná od roku 1958. Mala nové rotorové listy s vyššou životnosťou, neskôr celokovové, stabilizátor s väčšími rozmermi, modifikované výfukové rúry a novú brušnú trupovú gondolu. Na tento štandart boli v rámci opráv modernizované aj predtým vyrobené vrtuľníky Mi-4.

Mil Mi-4SP - záchranná verzia, sériovo vyrábaná od roku 1956

Mil Mi-4PS - záchranná verzia vybavená rádiolokátorom, vo výrobe od roku 1958

Mil Mi-4AV - bitevný vrtuľník vyrábaný od roku 1966 použitím prvkov Mi-24. Vyzbrojený guľometom kalibru 12,7 mm, 4 x PTRS 9M17M Falanga, 6 x UB-16-57UMB (každý so 16 raketami S-5), alebo 6 x FAB-100 (alebo 4 x FAB-250, alebo 2 x ZB-500).

Mil Mi-4PLO - protilodná verzia vyvíjaná od roku 1953, vyrobené 2 prototypy (továrenské označenie Mi-4VM), do výzbroje prijaté v roku 1954 ako Mi-4M.

Mil Mi-4M - protiponorková verzia vyrábaná od roku 1955

Mil Mi-4MR - protiponorková verzia odvodená z typu Mi-4M, vybavená rádiolokátorom "Rubin-V"

Mil Mi-4RI - námorná verzia vybavená sonarom "Rion"

Mil Mi-4AM - protiponorková verzia odvodená od Mi-4M

Mil Mi-4VM - protiponorková verzia odvodená od Mi-4M. Od verzie Mil Mi-4M sa okrem iného vyznačovala aj použitím automatického pilota (použitý aj u verzie Mi-4AM)

Mil Mi-4ME - verzia Mi-4M určená na vývoz, vyrábaná od roku 1964

Mil Mi-4T - torpédonosič, odvodený od námornej verzie Mi-4M

Mil Mi-4BT - námorná verzia Mi-4M vybavená nafukovacími plavákmi

Mil Mi-4MT - protiponorkový komplex vyvinutý v roku 1963 tvorený vrtuľníkmi Mi-4MO (pátrací), Mi-4MU (úderný) a Mi-4MS (záchranný).

Mil Mi-4MO - pátrací vrtuľník komplexu Mi-4MT, vybavený hydroakustickou stanicou "OKA"

Mil Mi-4MU - úderný vrtuľník komplexu Mi-4MT, vyzbrojený torpédom PLAT-1, alebo hlbinnými bombami do hmotnosti 520 kg.

Mil Mi-4MS - záchranný vrtuľník komplexu Mi-4MT, vybavený teplocitlivým snímačom "SURA".

Mil Mi-4PP - vrtuľník REB (rušič)

Mil Mi-4MK - vrtuľník REB (rušič). Podobne ako Mi-4PP vybavený stanicou rádioelektronického rušenia "Majak-3" a doplnkovými anténami. vyvinutý v roku 1963

Mil Mi-4KK - predsunuté lietajúce miesto velenia útvarov a zväzkov pozemných síl

Mil Mi-4VKP - predsunuté lietajúce miesto velenia útvarov a zväzkov pozemných síl

Mil Mi-4KU - predsunuté lietajúce stanovisko leteckého navádzača útvarov a zväzkov pozemných síl

Mil Mi-4VPU - predsunuté lietajúce stanovisko leteckého navádzača útvarov a zväzkov pozemných síl

Mil Mi-4U - prieskumný vrtuľník pre detekciu pozemných a hladinových cieľov vybavený systémom "Uspech", vrtuľník umožňoval zistené súradnice cieľov zasielať v reálnom čase na riadiace prvky raketových systémov námorníctva. Vyvinutý v roku 1961.

Mil Mi-4GR - verzia vyvinutá v roku 1964 vybavená širokopásmovou rádiolokačnou prieskumnou a retlansačnou stanicou "Grebešok-3".

Mil Mi-4TARK - vrtuľník delostreleckého prieskumu vybavený televíznym systémom pre prenos snímanej informácie na príslušné miesto velenia v reálnom čase. Vývoj prebiehal v rokoch 1963-1964.

Mil Mi-4KV (Mi-4FV) - navádzací vrtuľník vybavený aparatúrou "Kvarc-49" pre člnové terče vojenského námorníctva

Mil Mi-4N - špeciálna nočná prieskumná verzia

Mil Mi-4UM - rádiom riadený lietajúci terč, vyvinutý v roku 1979

Mil Mi-4P - dopravná verzia (pre prepravu 7-10 pasažierov)

Mil Mi-4VP - dopravná verzia (pre prepravu až 13 pasažierov)

Mil Mi-4S - salónna verzia

Ďalšie vojenské verzie:

Mil Mi-4 mínový ukladač (Mi-4MU) - transportný vrtuľník vybavený mínovým ukladačom MU

Mil Mi-4 retlanslátor - vrtuľník určený na retlansláciu rádiového signálu (lietajúci rádiouzol)

Mil Mi-4 "Panorama" - zástavba panoramatickej celokruhovej filmovej kamery "Panorama", rok 1965


Špecifické varianty pre použitie v národnom hospodárstve:

Mil Mi-4GF - továrenské označenie neozbrojenej, exportnej verzie pre štáty Varšavskej zmluvy.

Mil Mi-4SCh - poľnohospodárska verzia (označovaná aj ako Mi-4A (agrotechničeskaja), alebo Mi-4VA)

Mil Mi-4L - protipožiarna verzia (pre boj s lesnými požiarmi), označovaná aj ako Mi-4VL

Mil Mi-4SV - verzia pre prácu v severských oblastiach

Mil Mi-4Šč - polárna verzia pre potreby výskumných úloh v Arktíde a Antarktíde

Mil Mi-4M - zdravotnícka verzia vytvorená na základe požiadavky ministerstva zdravotníctva

Mil Mi-4PG - lietajúci žeriav vyvinutý v roku 1956. V roku 1961 vyvinutá npvá verzia prispôsobená pre prepravu a ukladanie potrubí (plynovodov, ropovodov)

Mil Mi-4 "Pristavka" - vrtuľník vybavený rádiovou aparatúrou "Pristavka" pre zbieranie údajov vysielaných automatickými balónmi (napr. meteorologickými)


Licenčná výroba a zahraničné úpravy:

Mil Mi-4B - úderná verzia (analogická sovietskej verzii Mi-4AV), bez možnosti použitia rakiet Falanga, štandartne vyzbrojená štvoricou až šesticou blokov UB-16, alebo štvoricou blokov RB-130-4. Na vrtuľníkoch bola odskúšaná aj možnosť použiť PTRS Maljutka (4 ks), spolu s inštaláciou 6 blokov UB-16

Harbin Z-5


Pozn.: zoznam nie je úplný. Naviac sa u niektorých typov líšia označenia používané v anglickej a ruskej literatúre, prípadne sa pre jeden typ používa viacero rôznych skratiek.

Zdroj: www.airwar.ru
www.aviastar.org
www.scramble.nl
Ми-4 достиает цели (Авиация и Время 3/95)
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-4-Kod-NATO-Hound-t102933#370603Verze : 2
MOD
História vzniku vrtuľníku Mi-4


Podnetom na začatie vývojových prác na vrtuľníku Mi-4 bola korejská vojna, ktorá preukázala praktické využitie vrtuľníkov pri riadení delostreleckej paľby, plnení spojovacích úloh, evakuácii ranených, ale i pri doprave výsadkov a ľahkej bojovej techniky do predných línií alebo ťažko dostupných terénov.


V bývalom ZSSR nebol vtedy k dispozícii vrtuľník, ktorý by vykazoval obdobné technické parametre, ako napr. americký typ ťažkého transportného vrtuľníka Sikorsky S-55. Preto bolo v roku 1951 rozhodnuté o urýchlenej konštrukcii vrtuľníka, ktorý by dosahoval rovnaké alebo lepšie parametre ako americký vrtuľník. Mal byť schopný prepraviť 12 osôb, automobily GAZ-69, alebo delostreleckú techniku kalibru 57 mm a 76 mm.


Necelých 7 mesiacov od zadania úlohy samotným J. V. Stalinom bol v máji 1952 dokončený prototyp. Prvý let uskutočnil pilot V. V. Vinickij v júni 1952. Po ukončení skúšok bol zavedený do výzbroje a bola spustená sériová výroba. Vrtuľník poháňal piestový hviezdicový motor AŠ-82V s núteným vzduchovým chladením pomocou ventilátoru a so spojkou na plynulé rozbehnutie rotora. Rýchly vývoj a jeho zavedenie do výzbroje sa prejavili množstvom technických problémov. Medzi najzávažnejšie patrilo kmitanie rotorových listov a ich krátka životnosť - 100 hodín. Prvý problém bol vyriešený priebežne, ale krátka životnosť bola vyriešená až v roku 1960, keď bol získaný vrtuľník Sikorsky S-58, ktorého listy slúžili ako vzor na výrobu nových celokovových listov so životnosťou 1500 hodín.


Výroba rôznych modifikácií vrtuľníka Mi-4 bola ukončená v roku 1964. Dovedna bolo vyrobených cca 3200 kusov, z ktorých vyše 700 bolo exportovaných do viac než 30 krajín sveta. Od roku 1963 do roku 1979 sa vrtuľníky Mi-4 licenčne vyrábali v Číne pod označením Harbin Z-5. V Číne vyrobili 545 vrtuľníkov.Mi-4 v ČSĽA


Na jar 1956 boli do ČSR dodané prvé vrtuľníky Mi-4. Dodávky trvali do roku 1964, keď bolo prevzatých posledných 35 kusov. Československá armáda prevzala za uvedené obdobie spolu 144 vrtuľníkov Mi-4 a Mi-4A. Staršie varianty boli v pražských a trenčianských leteckých opravovniach postupne modernizované. V leteckých opravovniach Trenčín bola urobená zástavba raketometov RM-130 a UB -16/57. Celkovo bolo upravených 50 vrtuľníkov Mi-4 zástavbou pylónov s odpaľovacími zariadeniami na streľbu neriadenými raketami na pozemné ciele. Modernizované Mi-4B spoľahlivo slúžili až do zavedenia modernejších vrtuľníkov.


Tieto vrtuľníky sa okrem bežného výcviku využívali pri cvičeniach armád Varšavskej zmluvy. Okrem vojenských úloh sa v roku 1965 podieľali na záchranných prácach pri záplavách na južnom Slovensku. Posledné Mi-4 boli vyradené z československého vojenského letectva v roku 1986 v odlúčenej časti 1. školského leteckého pluku v Piešťanoch, kde slúžili na výcvik pilotov.


Vrtuľníky Mi-4 predstavovali prvé masové nasadenie transportného vrtuľníka v československej armáde. V priebehu svojej služby umožnili rozvoj vrtuľníkových útvarov, výcvik pilotov a palubných technikov. Položili základy vrtulníkového letectva v rámci čs. armády.Zdroj : Kadlec Peter, Mgr. - Prvý transportný vrtulník OBRANA č. 12 2009 MOSR
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-4-Kod-NATO-Hound-t102933#372573Verze : 0
Fotografie vraku Mi-4.


Zdroj: vlastný archív
Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-4-Kod-NATO-Hound-t102933#512883Verze : 0
MOD
Trocha podkladové dokumentace nikdy neuškodí Idea


Fridrich
Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-4-Kod-NATO-Hound-t102933#13537Verze : 0
Aby si nepovedal, niečo sem dám aj ja.
Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-4-Kod-NATO-Hound-t102933#14149Verze : 0
ešte niečo
Mil Mi-4 [Kód NATO: Hound] -


URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-4-Kod-NATO-Hound-t102933#14150Verze : 0