Main Menu
User Menu

Protiletadlová raketová brigáda Nitra [2002-2021]

Anti-aircraft Missile Brigade Nitra

     
Název:
Name:
Protiletadlová raketová brigáda
Originální název:
Original Name:
Protilietadlová raketová brigáda Nitra
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2002
Předchůdce:
Predecessor:
2. protilietadlová raketová brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2021
Nástupce:
Successor:
11. brigáda Vzdušných sil
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2002-01.11.2021 Veliteľstvo vzdušných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.2002-01.11.2021 Nitra, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.2002-DD.MM.2003 Dovalovský, Milan (Plukovník)
DD.MM.2003-DD.MM.2005 Vojtek, Peter (Plukovník)
15.11.2005-15.07.2013 Kováč, Vladimír (Plukovník)
15.07.2013-01.03.2016 Lorinc, Miroslav (Plukovník)
01.03.2016-01.07.2019 Dovhun, Ladislav (Plukovník)
01.07.2019-01.11.2021 Paňko, Jozef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.2004-01.01.2005 Lorinc, Miroslav (Podplukovník)
DD.MM.2005-01.06.2015 Bernát, Marián (Podplukovník)
01.06.2015-01.07.2016 Antal, Ján (Podplukovník)
01.07.2016-28.02.2018 Stolárik, Ľubomír (Podplukovník)
01.03.2018-01.08.2019 Tanyasi, Patrik (Podplukovník)
01.08.2019-31.08.2021 Škuľavík, Marián (Podplukovník)
01.09.2021-30.09.2021 Čief, Peter (Major)
01.10.2021-01.11.2021 Čief, Peter (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2002-01.11.2021 1. protiletadlová raketová skupina
01.10.2002-01.11.2021 2. protiletadlová raketová skupina
01.10.2002-30.09.2003 3. protiletadlová raketová skupina Neva
01.10.2002-30.09.2003 4. protiletadlová raketová skupina
01.10.2002-DD.MM.RRRR Skupina zabezpečení PL raket
01.10.2003-30.04.2005 3. protiletadlová raketová skupina
01.07.2009-01.01.2013 1. protiletadlová raketová baterie Igla
01.07.2009-01.01.2013 2. protiletadlová raketová baterie Igla
01.01.2013-01.11.2021 Protiletadlový oddíl Igla
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Prapor logistiky
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Technický oddíl

Ručně vyplněné položky:
01.10.2002-01.11.2021 veliteľstvo a štáb brigády
DD.MM.RRRR-01.11.2021 Prapor podpory
Čestný název:
Honorary Name:
25.02.2011-01.11.2021 protilietadlová raketová brigáda obrancov Tobruku
25.02.2011-01.11.2021 Nitrianska protilietadlová raketová brigáda 1)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) historický názov


1. a 2. protilietadlová raketová batéria Igla Protilietadlovej raketovej brigády vznikli z časti techniky a personálu zrušenej Protilietadlovej batérie 1. mb, Protilietadlovej batérie 2. mb, Protilietadlovej batérie Práporu podpory velenia PS a protilietadlových čiat mechanizovaných práporov 1. mb a 2. mb.
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
https://vvzs.mil.sk/85792/?pg=1
https://plrb.mil.sk/86082/?pg=1
https://plrb.mil.sk/97040/?pg=1
Prezentácia počas konferencie "Protilietadlovci na Slovensku 1921-2021"
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlova-raketova-brigada-Nitra-2002-2021-t49290#306553Verze : 3
MOD
Protilietadlová raketová brigáda Nitra


Krycie číslo: VÚ 4405


Podřízené jednotky:
01.10.2002- veliteľstvo a štáb brigády
01.10.2002-DD.MM.RRRR 1. protilietadlová raketová skupina
01.10.2002-DD.MM.RRRR 2. protilietadlová raketová skupina
01.10.2002-30.09.2003 3. protilietadlová raketová skupina Neva
01.10.2002-30.09.2003 4. protilietadlová raketová skupina (zreorganizovaná na 3. protilietadlovú raketovú skupinu)
01.10.2003-30.04.2005 3. protilietadlová raketová skupina
01.10.2002-DD.MM.RRRR skupina ZPLR
01.10.2002-DD.MM.RRRR technický oddiel
01.07.2009-31.12.2012 1. protilietadlová raketová batéria Igla
01.07.2009-31.12.2012 2. protilietadlová raketová batéria Igla
01.01.2013-DD.MM.RRRR protilietadlový oddiel Igla
Výzbroj a vybavení01.10.2002- S-300 PMU
01.10.2002- 2K12 Kub
01.10.2002-30.09.2003 S-125 Něva
01.07.2009-DD.MM.RRRR 9K38 IGLA
01.07.2009 - OT-90
01.07.2009 - OT-90 PVO
01.07.2009 - Tatrapan ASV ASTRA PVO
01.07.2009 - ASTRA PVO

Protiletadlová raketová brigáda Nitra [2002-2021] - Znak plrb Nitra

Znak plrb Nitra
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlova-raketova-brigada-Nitra-2002-2021-t49290#206772Verze : 0
MOD
Znak protilietadlovej raketovej brigády Nitra priznaný Nariadením ministra obrany SR č. 102/2010 z 29.11.2010 o priznaní znakov.Zdroj: Vestník MO SR č. 103/2010 z 30.11.2010
Protiletadlová raketová brigáda Nitra [2002-2021] - Oficiálny znak plrb Nitra

Oficiálny znak plrb Nitra
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlova-raketova-brigada-Nitra-2002-2021-t49290#381425Verze : 0
MOD
25.02.2011 obdržala brigáda rozkazom prezidenta SR č. 1/2011 zo 07.02.2011 zapožičaný historický názov Nitrianska protilietadlová raketová brigáda za úspešné nadväzovanie na tradície vojenských útvarov dislokovaných v meste Nitra.
Rovnaký deň a rovnakým rozkazom obdržala brigáda zapožičaný aj čestný názov Protilietadlová raketová brigáda obrancov Tobrúku za dôsledné a nepretržité zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR, za dosahovanie trvalo výborných výsledkov v bojovej príprave a ostrých streľbách, pri plnení cieľov síl, ako aj za aktívnu účasť na humanitárnej pomoci, pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, havárií a katastrof.
Zdroj: Vestník MO SR č.12/2011
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlova-raketova-brigada-Nitra-2002-2021-t49290#392175Verze : 1
MOD
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska na slávnostnom ceremoniáli v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave prepožičal 17.04.2018 bojové zástavy Protilietadlovej raketovej brigáde z Nitry a Ženijnému práporu zo Serede.
Bojovú zástavu prevzali veliteľ protieletadlovej raketovej brigády Nitra plk. Ladislav Dovhun a veliteľ ženijného práporu Sereď pplk. František Mihalovič.


Zdroj:
www.prezident.sk
https://www.mil.sk/76839/?pg=1


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/597645
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlova-raketova-brigada-Nitra-2002-2021-t49290#597646Verze : 0
MOD
Diskuse
máte tam dve chyby:
1. 4. plrsk bola zrušená a nemáte uvedený dátum zrušenia
2. skupina zabezečenia PL rakiet a technický oddiel neexistujú súbežne. TO vznikol reorganizovaním skZPLR...
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlova-raketova-brigada-Nitra-2002-2021-t49290#336034Verze : 0