Main Menu
User Menu

Velitelství vzdušných sil [2000- ]

Air Force Command / Veliteľstvo vzdušných síl

     
Název:
Name:
Velitelství vzdušných sil
Originální název:
Original Name:
Veliteľstvo vzdušných síl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2000
Předchůdce:
Predecessor:
Veliteľstvo letectva a protivzdušnej obrany
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2000-01.07.2002 Generálny štáb ASR
01.07.2002-DD.MM.RRRR Generálny štáb OS SR
Dislokace:
Deployed:
01.01.2000-DD.MM.RRRR Zvolen, budova velitelství

Velitel:
Commander:
01.01.2000-01.11.2005 Dunaj, Jozef (Generálmajor)
01.11.2005-26.05.2010 Baránek, Juraj (Generálmajor)
26.05.2010-15.09.2012 Babiak, Martin (Generálmajor)
15.09.2012-19.04.2016 Korba, Miroslav (Brigádny generál)
19.04.2016-01.08.2017 Korba, Miroslav (Generálmajor)
01.08.2017-08.01.2018 Svoboda, Ľubomír (Brigádny generál)
09.01.2018-31.12.2020 Svoboda, Ľubomír (Generálmajor)
01.01.2021-27.01.2021 Tóth, Róbert (Plukovník)
28.01.2021-DD.MM.RRRR Tóth, Róbert (Brigádny generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.2003-DD.MM.RRRR Štulrajter, Stanislav (Plukovník)
DD.MM.2007-DD.MM.RRRR Dobrota, Peter (Plukovník)
01.12.2010-DD.MM.RRRR Takács, Jozef (Plukovník)
01.11.2011-DD.MM.2018 Hurčík, Stanislav (Plukovník)
DD.MM.2018-30.09.2020 Tököly, Pavol (Plukovník)
01.10.2020-31.12.2020 Dovhun, Ladislav (Plukovník)
01.01.2021-31.01.2021 neobsadená funkcia, ? ( )
01.02.2021-DD.MM.RRRR Jaklovský, Vladimír (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2000-01.10.2001 3. protiletadlová raketová technická základna
01.01.2000-01.10.2001 31. letecká základna
01.01.2000-01.10.2001 32. letecká základna
01.01.2000-01.10.2001 33. letecká základna
01.01.2000-01.10.2001 34. letecká základna
01.01.2000-01.10.2001 35. protiletadlová raketová brigáda
01.01.2000-01.10.2001 36. protiletadlová raketová brigáda
01.01.2000-01.10.2001 37. protiletadlová raketová brigáda
01.01.2000-01.10.2002 52. zásobovací základna leteckého výzbrojního materiálu
01.01.2000-01.07.2004 Vojenská hudba vzdušných síl
01.01.2000-01.10.2001 Výcvikové středisko letectva
01.10.2000-01.04.2006 Centrum řízení vzdušních operací
01.10.2001-01.10.2003 1. letecká základna
01.10.2001-01.07.2004 1. letiskový stavební prapor
01.10.2001-30.09.2002 1. protiletadlová raketová brigáda
01.10.2001-01.10.2003 1. skupina rádiolokačního průzkumu a uvědomováni
01.10.2001-01.10.2003 2. letecká základna
01.10.2001-01.10.2002 2. letiskový stavební prapor
01.10.2001-01.10.2002 2. protiletadlová raketová brigáda
01.10.2001-01.10.2003 2. skupina rádiolokačního průzkumu a uvědomováni
01.10.2001-01.10.2004 3. letecká základna
01.10.2001-01.07.2004 Prapor materiálního zabezpečení
01.10.2001-30.09.2003 Prapor technického zabezpečení
01.10.2001-01.07.2004 Provozní prapor
01.10.2001-01.07.2004 Spojovací brigáda
01.10.2002-31.10.2021 Protiletadlová raketová brigáda
01.10.2003-01.07.2009 Letecká základna Sliač
01.10.2003-01.04.2006 Prapor rádiolokačního průzkumu
01.10.2003-01.04.2006 Samostatná dopravní letka
01.07.2004-01.04.2006 Prapor podpory velení
01.07.2004-01.04.2006 Spojovací prapor
01.10.2004-01.07.2009 Letecká základna Prešov
01.04.2006-01.09.2015 Brigáda velení, řízení a průzkumu
01.04.2006-01.07.2009 Dopravní letecké křídlo
01.07.2009-31.10.2021 Dopravní křídlo
01.07.2009-01.09.2015 Smíšené křídlo
01.07.2009-31.10.2021 Vrtulníkové křídlo
01.09.2015-DD.MM.2019 Křídlo velení, řízení a průzkumu
01.09.2015-31.10.2021 Taktické křídlo
01.10.2019-31.10.2021 Brigáda řízení vzdušných operací
01.11.2021-DD.MM.RRRR 11. brigáda Vzdušných sil
01.11.2021-DD.MM.RRRR 2. brigáda Vzdušných sil
01.11.2021-DD.MM.RRRR 46. křídlo
01.11.2021-DD.MM.RRRR 51. křídlo
01.11.2021-DD.MM.RRRR 81. křídlo

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
www.mosr.sk, ISSN : 1802-1514, www.vvzs.mil.sk
https://www.mosr.sk/data/files/520.pdf
https://vvzs.mil.sk/94601/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vzdusnych-sil-2000-t40536#332731Verze : 0
MOD
Veliteľstvo vzdušných síl


Vznik: 1.1.2000 - Veliteľstvo vzdušných síl bolo zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z.z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (presne: zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 269/1999 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.3/1993 Z.z. - buko1 01.12.2006)


Hlavné úlohy:


- udržiavanie príslušnej úrovne operačnej pripravenosti všetkých podriadených zväzkov a útvarov
- mobilizačné doplňovanie, stmelenie a príprava vytváraných útvarov na bojové použitie
- nasadenie vzdušných síl na plnenie úloh národnej obrany podľa "Plánu použitia ozbrojených síl"
- poskytovanie síl pre ich nasadenie mimo územia republiky na podporu národných alebo medzinárodných vojenských organizácií na vedenie vojenských operácií


Podřízená velitelství
01.01.2000-30.09.2001 31. letecká základňa
01.01.2000-30.09.2001 32. letecká základňa
01.01.2000-30.09.2001 33. letecká základňa
01.01.2000-30.09.2001 34. letecká základňa
01.01.2000-30.09.2001 35. protilietadlová raketová brigáda
01.01.2000-30.09.2001 36. protilietadlová raketová brigáda
01.01.2000-30.09.2001 37. protilietadlová raketová brigáda
01.10.2001-30.09.2002 1. protilietadlová raketová brigáda
01.10.2001-30.09.2002 2. protilietadlová raketová brigáda
01.10.2001-30.09.2003 1. letecká základňa
01.10.2001-30.09.2003 2. letecká základňa
01.10.2001-30.09.2004 3. letecká základňa
01.10.2001-30.06.2004 spojovacia brigáda VzS
01.10.2003- protilietadlová raketová brigáda Nitra
01.10.2003- letecká základňa Sliač
01.10.2004- letecká základňa Prešov
Podřízená tělesa
01.01.2000-30.09.2000 veliteľské stanovište VS
01.01.2000-30.09.2001 3. protilietadlová raketová technická základňa
01.01.2000-30.09.2001 zborový komplet
01.10.2001-30.09.2003 1. skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania
01.10.2001-30.09.2003 2. skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania
01.01.2000-31.03.2006 centrum riadenia vzdušných operácií
01.04.2006- dopravné letecké krídlo
Podřízené oddíly
01.10.2001-30.09.2003 prápor materiálneho zabezpečenia veliteľstva VzS
01.10.2001-30.06.2003 prápor technického zabezpečenia veliteľstva VzS
01.10.2001-30.06.2003 oddelenie technickej starostlivosti rádiotechnického zabezpečenia
01.10.2001-30.06.2004 1. letiskový stavebný prápor
01.10.2001-30.09.2002 2. letiskový stavebný prápor
01.10.2001-30.06.2004 vojenská hudba VzS
01.10.2001-30.06.2004 prevádzkový prápor veliteľstva VzS
01.10.2003-31.03.2006 samostatná dopravná letka
01.10.2003-31.03.2006 prápor rádiolokačného prieskumu
01.07.2004-31.03.2006 prápor podpory velenia VzS
01.07.2004-31.03.2006 spojovací prápor VzSZdroje: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6 www.mosr.sk , ISSN : 1802-1514 , www.vvzs.mil.sk


Zloženie: Na čele Veliteľstva vzdušných síl stojí veliteľ vzdušných síl OS SR. Veliteľa vzdušných síl OS SR vymenúva a odvoláva minister obrany SR na návrh náčelníka Generálneho štábu OS SR. Je podriadený náčelníkovi Generálneho štábu OS SR


1.1.2000 - 1.10.2001


31. letecká základňa Sliač
32. letecká základňa Piešťany
33. letecká základňa Malacky
34. letecká základňa Prešov
35. protilietadlová raketová brigáda Rožňava
36. protilietadlová raketová brigáda Nitra
37. protilietadlová raketová brigáda Pezinok
Protilietadlová raketová technická základňa Nitra
Centrum riadenia vzdušných operácií


Zrušený:


Zdroj: archív autora www.veps.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vzdusnych-sil-2000-t40536#155624Verze : 0
MOD
Znak Veliteľstva Vzdušných síl (vtedy ešte Armády Slovenskej republiky) priznaný Rozkazom Ministra obrany SR č. 31/2000.

EDIT PANZER: Znak vzdušných síl má tvar gotického štítu, je modrej farby so striebornou úzkou vnútronou bordúrou. V strede poľa umiestnená zlatá sieť protivzdušnej obrany (azimutálne a diaľkové značky prieskumných prostriedkov) vyjadruje trvalý prieskum vzdušného priestoru SR. Z ľavej strany štítu je vzlietajúca strieborná orlica, symbolizujúca pripravenosť prostriedkov letectva a protilietadlového raketového vojska na obranu vzdušného priestoru. V hlave štítu na modrej ploche je v troch riadkoch zlatými veľkými písmenami text, v prvom riadku VELITEĽSTVO, v druhom riadku VZDUŠNÝCH SÍL a v treťom je uvedené miesto dislokácie ZVOLEN.

Zdroj: archív autora, www.vhu.sk
Purdek, I.: Vojenská symbolika, Veliteľstvo Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Obrana ročník XXVII, číslo 3, str. 30

Velitelství vzdušných sil [2000- ] - Znak Veliteľstva Vzdušných síl Zvolen

Znak Veliteľstva Vzdušných síl Zvolen
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vzdusnych-sil-2000-t40536#570192Verze : 2
MOD
Veliteľstvo vzdušných síl


Dislokácia: Zvolen


Krycie číslo:


Nadriadený stupeň:
1.10.2001 - 1.7.2002 Generálny štáb ASR
1.7.2002 - 30.9.2003 Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky


Zloženie: Na čele Veliteľstva vzdušných síl stojí veliteľ vzdušných síl OS SR. Veliteľa vzdušných síl OS SR vymenúva a odvoláva minister obrany SR na návrh náčelníka Generálneho štábu OS SR. Je podriadený náčelníkovi Generálneho štábu OS SR


k 1.10.2001 sa podriadené jednotky vzdušných síl reorganizovali takto:


31. letecká základňa Sliač na 1. leteckú základňu
32. letecká základňa Piešťany na 2. leteckú základňu
33. letecká základňa Malacky na 2. leteckú základňu
34. letecká základňa Prešov na 3. leteckú základňu
35. protilietadlová raketová brigáda Rožňava zrušená k 30.9.2002
36. protilietadlová raketová brigáda Nitra reorganizovaná na protilietadlovú raketovú brigádu
37. protilietadlová raketová brigáda Pezinok zrušená
Protilietadlová raketová technická základňa Nitra zrušená k 30.9.2002
Centrum riadenia vzdušných operácií


Organizácia Veliteľstva vzdušných síl
1.10.2001 - 30.9.2003
1. letecká základňa Sliač
2. letecká základňa Malacky
3. letecká základňa Prešov
Protilietadlová raketová brigáda Nitra
1. Skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania Košice
2. Skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania Mierovo
Centrum riadenia vzdušných operácií Zvolen
Spojovacia brigáda Vlkanová
1. letiskový stavebný prápor Sliač
Prevádzkový prápor VVzS Zvolen
Prápor technického zabezpečenia VVzS Banská Bystrica
Prápor materiálneho zabezpečenia VVzS Sliač


Zdroj: archív autora www.veps.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vzdusnych-sil-2000-t40536#191296Verze : 0
MOD
Veliteľstvo vzdušných síl


Dislokácia: Zvolen


Krycie číslo:


Nadriadený stupeň:
1.10.2003 - 31.3.2006 Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky


Zloženie:
V priebehu roku 2003 a 2004 sa podriadené jednotky vzdušných síl reorganizovali takto:


1. letecká základňa Sliač na Leteckú základňu Sliač
2. letecká základňa Malacky zrušená
3. letecká základňa Prešov Leteckú základňu Prešov
Protilietadlová raketová brigáda Nitra
1. Skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania Košice zrušená
2. Skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania Mierovo zrušená
Centrum riadenia vzdušných operácií Zvolen
Spojovacia brigáda Vlkanová reorganizovaná na Spojovací prápor VVzS
1. letiskový stavebný prápor Sliač zrušený
Prevádzkový prápor VVzS Zvolen reorganizovaný na Prápor podpory velenia VVzS
Prápor technického zabezpečenia VVzS Banská Bystrica zrušený
Prápor materiálneho zabezpečenia VVzS Sliač zrušený
vytvorená 1. samostatná zmiešaná dopravná letka
vytvorený Prápor rádiolokačného prieskumu VVzS


V období 1.10.2004 - 31.3.2006 boli Veliteľstvu vzdušných síl podriadené tieto jednotky:
Letecká základňa Sliač
Letecká základňa Prešov
Protilietadlová raketová brigáda Nitra
Samostatná dopravná letka Malacky
Prápor podpory velenia VVzS Zvolen
Prápor rádiolokačného prieskumu VVzS Zvolen
Centrum riadenia vzdušných operácií Zvolen
Spojovací prápor VVzS Vlkanová

Zdroj: archív autora www.veps.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vzdusnych-sil-2000-t40536#191378Verze : 0
MOD
Veliteľstvo vzdušných síl


Dislokácia: Zvolen


Krycie číslo: VÚ 3333


Nadriadený stupeň:
1.4.2006 - Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky


Zloženie:
K 1.4.2006 sa podriadené jednotky vzdušných síl reorganizovali takto:


Letecká základňa Sliač
Letecká základňa Prešov
Protilietadlová raketová brigáda Nitra
Samostatná dopravná letka Malacky na Dopravné letecké krídlo
Prápor podpory velenia VVzS Zvolen začlenený do štruktúry Brigády velenia, riadenia a prieskumu
Prápor rádiolokačného prieskumu VVzS Zvolen začlenený do štruktúry Brigády velenia, riadenia a prieskumu
Centrum riadenia vzdušných operácií Zvolen začlenené do štruktúry Brigády velenia, riadenia a prieskumu ako Operačné centrum
Spojovací prápor VVzS Vlkanová začlenený do štruktúry Brigády velenia, riadenia a prieskumu
vytvorená Brigáda velenia, riadenia a prieskumu

Od 1.4.2006 sú Veliteľstvu vzdušných síl podriadené
Letecká základňa Sliač
Letecká základňa Prešov
Protilietadlová raketová brigáda Nitra
Dopravné letecké krídlo Malacky
Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zvolen
Zdroj: archív autora www.veps.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vzdusnych-sil-2000-t40536#191380Verze : 0
MOD