Main Menu
User Menu

SVK - ASTRA PVO (automatizovaný systém velenia PVO)

ASTRA PVO - automatizovaný systém velenia pre jednotky vojskovej PVO vyzbrojené PLRK 9K32M Strela-2, 9K38 IGLA, 9K35M3 STRELA-10M3, BRAMS.


Systém je zabudovaný v štandartnom kontajneri ISO-C, na jeho prepravu slúži vozidlo AKTIS (skúšky prebiehali aj s použitím podvozku T-815 4x4)


Systém umožňuje prijímať údaje o vzdušných cieľoch prostredníctvom ASV LETVIS, alebo až od dvoch rádiolokátorov.


Systém jezavedený do výzbroje OS SR, pre spoluprácu so systémom vykonané modernizácie rádiolokátoru P-19, PLRK 9K35M3 Strela-10M3 a zavedený systém MANPAD pre komplet 9K38 IGLA. Zároveň bola vykonaná zástavba systému MANPAD do obrneného transprtéra OT-90 a jeho úprava na OT-IGLA.


Takticko-technické údaje:
Počet súčastne riadených palebných prostriedkov: 12
Čas reakcie: do 2 s
Max. vzdialenosť pal. prostriedkov: 5-20 km (priama rádiová viditeľnosť)
Max. súčaste strieľajúcich prostriedkov:3
Systém je vybavený prostriedkami GPS
Prostriedok umžňuje výcvik s využitím simulácie vzdušnej sitácie
Kontajner je klimatizoaný a disponuje ochranou proti ZHN
El. napájanie: vlastná EC AD-30 na prívese, alebo el. sieť.
SVK - ASTRA PVO (automatizovaný systém velenia PVO) - Pracovisko operátorov

Pracovisko operátorov
SVK - ASTRA PVO (automatizovaný systém velenia PVO) - fotografia z vojskových skúšok vo VZr Kežmarok, vpravo komplet S-10M3

fotografia z vojskových skúšok vo VZr Kežmarok, vpravo komplet S-10M3
SVK - ASTRA PVO (automatizovaný systém velenia PVO) - Celkový pohľad

Celkový pohľad
URL : https://www.valka.cz/SVK-ASTRA-PVO-automatizovany-system-velenia-PVO-t37957#143714Verze : 0
MOD
Systém zisťovania informácii o cieľoch, prideľovania cieľov a riadenia paľby ASV ASTRA PVO.
SVK - ASTRA PVO (automatizovaný systém velenia PVO) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-ASTRA-PVO-automatizovany-system-velenia-PVO-t37957#143791Verze : 0
MOD
Úlohou systému ASTRA-PVO je analyzovať vzdušnú situáciu, spracovať získanú informáciu a efektívne rozdeliť úlohy pre palebné prostriedky. Systém prijíma rádiolokačnú informáciu z primárneho zdroja alebo viacradarovú informáciu zo siete LETVIS. Po spracovaní distribuuje informáciu o vzdušnej situácii na pracovné miesta. Systém v reálnom čase kontroluje činnosť všetkých pracovných a technických pozícií, pripojených palebných prostriedkov a taktiež nepretržitú kontrolu dátového spojenia medzi pozíciami. Taktiež realizuje nepretržitú analýzu vzdušnej situácie vzhľadom na bojové možnosti použitých podriadených palebných prostriedkov, uskutočňuje automatizovaný rozhodovací proces na vedenie bojovej činnosti a podporu vedenia bojovej činnosti, distribuuje úlohy jednotlivým palebným prostriedkom. Ďalej archivuje prácu operátorov pri vedení bojovej činnosti a vytvára objektívnu dokumentáciu v elektronickej podobe. V systéme je integrovaná aparatúra simulácie bojovej činnosti a výcviku obslúh.


V systéme ASTRA-PVO sú integrované rádiové spojovacie prostriedky pre dátovú komunikáciu s pripojenými miestnymi rádiolokačnými prieskumnými prostriedkami, ako aj pre dátovú a hlasovú komunikáciu s podriadenými palebnými prostriedkami a s nadriadeným stupòom velenia. Systém Astra-PVO ponúka používateľovi veľkú variabilitu typovej škály pripojovaných palebných prostriedkov. Po akceptovaní prostriedku sa iba vložia jeho parametre do databanky palebných prostriedkov systému. Základnými typmi pripojovaných palebných prostriedkov v etape vojskových skúšok Armády Slovenskej republiky je samohybný raketový komplet Strela-10M3 , samohybný kanónový komplet BRAMS, samohybný prostriedok OT-90PVO a strelci s prenosnými raketovými kompletmi IGLA . Strelci s kompletmi Igla získavajú informáciu prostredníctvom svojho veliteľa s výnosným monitorom, na ktorom sa mu zobrazuje rovnaká informácia ako na pracoviskách veliteľského stanovišťa ASTRA-PVO.


Systém ASTRA-PVO je nainštalovaný v unifikovanom kontajneri plánovanom pre všetky podobné aplikácie Armády Slovenskej republiky a prepravovaný je na novom štandardnom strednom nákladnom automobile Armády Slovenskej republiky AKTIS.
URL : https://www.valka.cz/SVK-ASTRA-PVO-automatizovany-system-velenia-PVO-t37957#147295Verze : 0
Systém ASTRA PVO v takom tvare ako je na uvedených obrázkoch sa v OS SR veľmi neosvedčil. Po nákupe dvoch kusov kontajnerov k protilietadlovým jednotkám (a ešte)predurčeným k plneniu úloh v prospech jednotiek vyčlenených do spoločného operačného zoskupenia NATO je ďalší nákup systému pozastavený a hľadá sa spôsob ako tento systém umiestniť do špeciálneho kontajnera na podvozku vozida TATRAPAN (v ktorom sú už umiestnené veliteľské stanovištia PVO - MOVES, (VP) delostrelectva - DELSYS, pozemných síl - VESPRA).
URL : https://www.valka.cz/SVK-ASTRA-PVO-automatizovany-system-velenia-PVO-t37957#153674Verze : 1
MOD