Main Menu
User Menu

5. školící a výcvikové středisko pozemního vojska [1995-2001]

5th Educational and Training Center Ground Forces

     
Název:
Name:
5. školící a výcvikové středisko pozemního vojska
Originální název:
Original Name:
5. školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
Školící a výcvikové středisko pozemního vojska
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2001
Nástupce:
Successor:
Výcviková základňa mechanizovaného a tankového vojska, prieskumu a domobrany
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.10.2001 Generálny štáb ASR
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.10.2001 Martin, Kasárna 4. československé brigády

Velitel:
Commander:
01.10.1995-30.09.2001, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.1998-DD.MM.2001 Školicí a výcvikové středisko pozemního vojska slovenských dobrovolníků z roku 1848 (?)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mosr.sk, https://www.vsvap.mil.sk/7201/prapor-vycviku.php, archív autora, Armáda 1999, VIA MOSR 2000, ISBN 80-88842-25-5
URL : https://www.valka.cz/5-skolici-a-vycvikove-stredisko-pozemniho-vojska-1995-2001-t48860#305330Verze : 0
MOD
Školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska - znak útvaru priznaný rozkazom MO SR č. 28/1998.
5. školící a výcvikové středisko pozemního vojska [1995-2001] - ŠVS PV Martin

ŠVS PV Martin
URL : https://www.valka.cz/5-skolici-a-vycvikove-stredisko-pozemniho-vojska-1995-2001-t48860#190019Verze : 0
MOD
5. školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska


Krycie číslo: VÚ XXXX


Počet osob
?
Podřízené jednotky
01.10.1995-30.09.2001 veliteľstvo a štáb
Výzbroj a vybavení
01.10.1995-30.09.2001 UAZ-469
01.10.1995-30.09.2001 Praga V3SPoznámka:

Citace :

V Martine, aj napriek postupným zmenám v názve Výzbrojného učilišťa na Delostrelecké technické učilište, Vyššie delostrelecké učilište, Vysokú vojenskú veliteľsko - technickú školu, Vojenskú strednú odbornú školu a 5. Školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska, zostávalo zachované centrálne školenie a výcvik pyrotechnikov pre príslušníkov ministerstva obrany (vojakov z povolania a občianskych zamestnancov) a pre príslušníkov ministerstva vnútra až do konca roku 1995, kedy bola v rámci prebiehajúcich reorganizačných zmien Armády Slovenskej republiky vytvorená 5. Muničná základňa v Novákoch, ktorá prevzala aj plnenie úloh výcviku pyrotechnikov v rámci celej Slovenskej republiky. Za dobu od roku 1950 do konca roku 1992 bolo Výzbrojným učilišťom Martin preškolených a vycvičených celkom cca 1000 odborných pyrotechnikov.Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6 , www.mosr.sk , www.vsvap.mil.sk , Armáda 1999, VIA MOSR, ISBN 80-88842-25-5
URL : https://www.valka.cz/5-skolici-a-vycvikove-stredisko-pozemniho-vojska-1995-2001-t48860#306727Verze : 0
MOD