Main Menu
User Menu

Školící a výcvikové středisko pozemního vojska [1993-1995]

Educational and Training Center of Ground Forces / Školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska

     
Název:
Name:
Školící a výcvikové středisko pozemního vojska
Originální název:
Original Name:
Školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1993
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1995
Nástupce:
Successor:
5. školící a výcvikové středisko pozemního vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1993-01.09.1994 Veliteľstvo Armády Slovenskej republiky
01.09.1994-01.10.1995 Generální štáb Armády Slovenské republiky
Dislokace:
Deployed:
01.10.1993-01.10.1995 Martin, Kasárna 4. československé brigády

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Obrana 2002/15; Vojenský dvojtýždenník vydávaný MO SR
URL : https://www.valka.cz/Skolici-a-vycvikove-stredisko-pozemniho-vojska-1993-1995-t176206#519896Verze : 0
MOD