Main Menu
User Menu

Výcviková základna mechanizovaného a tankového vojska, průzkumu a domobrany [2001-2004]

Training Base of Tank, Mechanized, Reconnaissance and Militia Troops

     
Název:
Name:
Výcviková základna mechanizovaného a tankového vojska, průzkumu a domobrany
Originální název:
Original Name:
Výcviková základňa mechanizovaného a tankového vojska, prieskumu a domobrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2001
Předchůdce:
Predecessor:
5. školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2004
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2001-01.10.2002 Veliteľstvo pozemných síl
01.10.2002-01.01.2003 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
01.01.2003-01.10.2004 Velitelství výcviku
Dislokace:
Deployed:
01.10.2001-01.10.2004 Martin, Kasárna 4. československé brigády

Velitel:
Commander:
01.10.2001-30.09.2004
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2001-30.09.2004 Veliteľstvo a štáb
01.10.2001-30.09.2004 1. výcvikový prápor
01.10.2001-30.09.2004 2. výcvikový prápor
01.10.2001-30.09.2004 3. výcvikový prápor
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2001-30.09.2004
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka MOSR 2002 ISBN 80-88842-62-x
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-mechanizovaneho-a-tankoveho-vojska-pruzkumu-a-domobrany-2001-2004-t83825#307426Verze : 0
MOD