Main Menu
User Menu

158. radiotechnický pluk [1955-1961]

158th Electronic Regiment

     
Název:
Name:
158. radiotechnický pluk
Originální název:
Original Name:
158. radiotechnický pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.06.1955
Předchůdce:
Predecessor:
158. hlásný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.08.1961
Nástupce:
Successor:
51. radiotechnický prapor
52. radiotechnický prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.06.1955-01.07.1957 1. obvod protivzdušné obrany státu
01.07.1957-01.10.1960 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.10.1960-31.08.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
Dislokace:
Deployed:
15.06.1955-DD.10.1960 Žatec, letiště /


DD.10.1960-31.08.1961 Chomutov, Kasárny Julia Fučíka /

Velitel:
Commander:
15.06.1955-DD.MM.1957 Skřivánek, Miroslav ( )
DD.MM.1957-01.09.1961 Průcha, Jan ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.06.1955-01.10.1958 1. radiotechnická hláska
15.06.1955-01.10.1958 1. rotní hláska
15.06.1955-01.10.1958 11. radiotechnická hláska
15.06.1955-01.10.1958 2. radiotechnická hláska
15.06.1955-01.10.1958 2. rotní hláska
15.06.1955-02.08.1958 3. radiotechnická hláska
15.06.1955-01.11.1956 3. rotní hláska
15.06.1955-01.06.1957 5. radiotechnická hláska
15.06.1955-01.06.1957 6. radiotechnická hláska
15.06.1955-01.06.1957 7. radiotechnická hláska
15.06.1955-01.11.1955 8. radiotechnická hláska
15.06.1955-01.06.1957 Plukovní hláska
15.06.1955-01.06.1957 Spojovací rota Žatec
01.11.1955-01.10.1958 8. radiotechnická hláska
DD.MM.1955-01.11.1955 4. radiotechnická hláska
07.04.1956-30.09.1958 9. radiotechnická hláska
15.06.1956-01.10.1958 10. radiotechnická hláska
01.06.1957-01.10.1958 5. radiotechnický uzel
01.06.1957-01.09.1961 Odloučené stanoviště Velichov
01.06.1957-01.10.1958 Plukovní velitelské stanoviště
01.06.1957-01.10.1958 Provozní rota
15.06.1958-01.10.1958 Plukovní škola 158. radiotechnického pluku
01.10.1958-01.09.1961 302. radiotechnická hláska
01.10.1958-01.09.1961 303. radiotechnická hláska
01.10.1958-01.09.1961 304. radiotechnický uzel
01.10.1958-01.09.1961 306. radiotechnická hláska
01.10.1958-01.09.1961 307. radiotechnická hláska
01.10.1958-01.09.1961 308. radiotechnická hláska
01.10.1958-01.09.1961 309. radiotechnická hláska
01.10.1958-01.09.1961 310. radiotechnický uzel
01.10.1958-01.09.1959 311. radiotechnická hláska
01.10.1958-01.09.1961 Odloučené stanoviště Radonice
01.10.1958-01.09.1961 Poddůstojnická škola 158. radiotechnického pluku
01.10.1958-01.09.1961 Provozní uzel
01.10.1958-01.09.1961 Velitelská rota
01.09.1959-01.09.1961 Odloučené stanoviště Horní Bukovina

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
15.06.1955-DD.10.1960 VÚ 3273 Žatec
DD.10.1960-31.08.1961 VÚ 3273 Chomutov
Zdroje:
Sources:
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_15.htm ,(Dotaz č.222 - odpovídá Dr. Pavel Minařík), Archiv Martina Káni, Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/158-radiotechnicky-pluk-1955-1961-t48469#357907Verze : 0
158. radiotechnický pluk Žatec


Zřízení: 15.06.1955
Předchůdce: 158. hlásný pluk (VÚ 3273) - jeho rozdělením a přejmenováním vznikl 158. radiotechnický pluk Žatec (VÚ 3273) a 155. radiotechnický pluk České Budějovice(VÚ 1738)


Dislokace velitelství: Žatec


Velitel:
15.06.1955-DD.MM.1957 Skřivánek,Miroslav (major/podplukovník)
DD.MM.1957-31.08.1961 Průcha, Jan (major)


Organizace pluku (po ukončení změn) :


- Velitelství - (Žatec,letiště)
- Velitelská četa -
- Spojovací rota -
- Plukovní škola -
- Plukovní velitelské stanoviště - (Lažany)Podřízené bojové součásti a jednotky:
a) plukovní hláska
b) 3 rotní hlásky (vidové)
c) 8 radiotechnických hlásek


- c) radiotechnické hlásky (RTH):
1.RTH Kříženec
2.RTH Zdiby
3.RTH Loučná Hora
4.RTH Fláje
5.RTH - Lažany ("letecká")
6.RTH - Žatec/Čeradice ("letecká")
7.RTH - Žatec/Velichov ("letecká")
8.RTH - Mladá (letecká)


Zdroj: Dr. Pavel Minařík, CSc,
URL : https://www.valka.cz/158-radiotechnicky-pluk-1955-1961-t48469#408316Verze : 0
POZNÁMKA:
(Přečíslování "původních" jednotek (x.RTH) na 3xx.RTH probíhalo POSTUPNĚ již od r. 1956, ale až do 30.09.1958 se v "Rozkazech" používalo obojí označení.)
Dnem 01.10.1958 vstoupilo v platnost "Nařízení čj. 0018887/VLaPVOS k provedení reorganizačních a redislokačních změn v r. 1958".


K 1.11.1956 zanikla jedna z “vidových“ rotních hlásek a současně se počet RTH zvýšil na devět (a přestaly se rozlišovat “zdvojené“ hlásky):
302. radiotechnická hláska /302.rth Mimoň,
303. radiotechnická hláska /303.rth Zdiby (pak Hájek),
304. radiotechnická hláska /304.rth Lažany,
305. radiotechnická hláska Žatec
(krátce jako 305/1. rth Žatec-Čeradice) a 305/2. rth Žatec-Velichov - RLS Velichov pak jako OS / odloučené stanoviště 304.RTU Lažany)
306. radiotechnická hláska /306.rth Aš,
307. radiotechnická hláska /307.rth Kříženec,
308. radiotechnická hláska /308.rth Nová Ves,
309. radiotechnická hláska /309.rth Doubrava,
310. radiotechnická hláska /310.rth Líně,
311. radiotechnická hláska /311.rth Mladá.


Od 1.6.1957 byly radiotechnické jednotky (RT) pluku rozděleny na dva radiotechnické uzly (RTU / rtu:
304. radiotechnický uzel /304.RTU Lažany
a
310. radiotechnický uzel /310.RTU Líně)
a 7 radiotechnických hlásek.
Zdroj: www.vojenstvi.cz
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_15.htm
(Dotaz č.222 - odpovídá Dr. Pavel Minařík)
Archiv Martina Káni
Vlastní archiv


***************
Poznámka:
Velitelství 158. rtp bylo dislokováno na letišti Žatec (na 3. "Téčku")


01.10.1955 bylo aktivováno v Lažanech :
SPOLEČNÉ velitelské stanoviště 158. radiotechnického pluku a 5. stíhací letecké divize.


Zdroj: Vlastní poznatek z doby ZVS
URL : https://www.valka.cz/158-radiotechnicky-pluk-1955-1961-t48469#411056Verze : 0
Poznámky k organizaci hlásek


Rotní hlásky byly tvořeny:
- vyhodnocovací skupinou,
- spojovací četou
- třemi četami značkařů ("planšetistů")

Radiotechnické hlásky
V počátcích existence pluku z osmi radiotechnických hlásek byly čtyři zdvojené (tj. se dvěmi radiolokátory).


Mimo radiolokační techniky sestavu RTH obvykle tvořily:
- vyhodnocovací skupina,
- radiové družstvo,
- vysílací středisko,
- telefonní družstvo
- vidová hláska.


Jejich ochranu před vzdušným napadením zajišťovaly 12,7mm velkorážní kulomety vz. 38/46 (DŠK vz. 1938/46, označované také DŠKM, zařazené po dvou u každé hlásky.

Od 01.10.1958 se změnila vnitřní organizace všech radiotechnických uzlů a hlásek a do jejich složení kromě radiolokační techniky patřily:
- vyhodnocovací skupina,
- spojovací četa,
- dvě družstva PLdvK (každé s jedním 30mm PLdvK vz. 53),
- strážní družstvo
- hospodářské družstvo.Zdroj: VÚA Praha, Dr. Pavel Minařík, CSc,
URL : https://www.valka.cz/158-radiotechnicky-pluk-1955-1961-t48469#414658Verze : 0