Main Menu
User Menu

Chomutov

okr. Chomutov

     
Název:
Name:
Chomutov
Originální název:
Original Name:
Chomutov
Další názvy:
Other Names:
Komotau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Chomutov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°27'38.00"N 13°25'05.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1252
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1829-DD.MM.1848
Prapor polních myslivců č. 1
Feldjaeger Battalion No. 1
DD.MM.1881-DD.MM.RRRR
Prapor polních myslivců č. 1
Feldjaeger Battalion No. 1
01.01.1920-31.12.1937
2. pěší brigáda, velitelství
Headquarters of the 2nd Infantry Brigade
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 46
46th Infantry Regiment
25.09.1938-DD.10.1938
Pěší prapor II/46
2nd Infantry Battalion
01.10.1945-01.01.1951
Pěší pluk 9
9th Infantry Regiment
01.11.1945-01.07.1946
Pohotovostní rota 6/1
6th Emergency Company
01.01.1951-09.05.1955
3. dělostřelecký pluk
3rd Artillery Regiment
01.10.1953-01.10.1958
5. protiletadlový oddíl
5th Anti-Aircraft Division
09.05.1955-DD.10.1955
38. dělostřelecký pluk
38th Artillery Regiment
01.10.1959-01.10.1960
1. ženijní zatarasovací pluk
1st Engineer Barriers Regiment
DD.10.1960-31.08.1961
158. radiotechnický pluk
158th Electronic Regiment
12.11.1960-01.09.1961
Plukovní velitelské stanoviště
Regimental Command Post of 158th Electronic Regiment
01.09.1961-01.09.1977
51. radiotechnický prapor
51st Electronic Battalion
01.09.1961-01.09.1977
Velitelská rota
Command Company
01.09.1961-06.12.1967
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 11th Fighters Air Regiment
01.09.1961-06.12.1967
Velitelské stanoviště 51. radiotechnického praporu
Command Post of 51st Electronic Battalion
01.09.1969-DD.MM.1973
102. spojovací rota "S"
102nd Signal Company "S"
01.09.1977-31.12.1992
3. radiotechnická brigáda
3rd Radio Technical Brigade
01.09.1977-01.03.1992
33. provozní prapor
33rd Operating Battalion
01.01.1993-30.11.1993
3. radiotechnická brigáda
3rd Electronic Brigade
01.12.1993-31.12.1994
4. radiotechnická brigáda
4th Electronic Brigade
01.01.1995-30.09.1997
41. radiotechnická brigáda
41st Electronic Brigade
01.01.1995-01.08.1995
Letištní skupina Žatec
Airfield Group Žatec
01.01.1995-30.09.1997
Prapor zabezpečení Chomutov
Support Battalion Chomutov
01.07.1997-DD.MM.2000
41. sektor velení, řízení a průzkumu
41st Command, Control and Surveillance Sector
01.10.1997-30.09.2000
Středisko zabezpečení Chomutov
Support Centre Chomutov
01.10.2000-31.12.2003
Středisko logistiky Chomutov
Logistic Centre Chomutov
DD.MM.2000-31.12.2003
41. sektor průzkumu a uvědomování
41th Surveillance and Reporting Sector
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chomutov
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#483865Verze : 0
MOD
Chomutov (Komotau)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 33 279 obyvatel (z toho 4 449 osob národnosti československé, 176 osob národnosti maďarské, 27 609 osob národnosti německé, 20 osob národnosti polské a 146 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Doplňovací okresní velitelství Chomutov (listopad 1919 – září 1935),
velitelství Druhé pěší brigády (leden 1920 – prosinec 1937) a
Pěší pluk 46 (od října 1920).


Pro potřeby vojska sloužily Masarykovy kasárny, původně jezuitská kolej z druhé poloviny 17. století, adaptovaná pro vojenské účely roku 1776, a Štefánikovy kasárny z konce 19. století.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#173880Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1945-31.12.1950 Pěší pluk 9
01.01.1951-31.10.1953 3. dělostřelecký pluk
DD.MM.1953-DD.MM.1958 5. protiletadlový oddíl
01.10.1956-30.09.1959 1. ženijní zatarasovací prapor
01.10.1959-30.09.1960 1. ženijní zatarasovací pluk
DD.MM.1961-DD.MM.1967 21. automobilní prapor
DD.MM.1961-DD.MM.1967 22. automobilní prapor
01.09.1961-DD.MM.1977 51. radiotechnický prapor
01.09.1977-31.12.1992 3. radiotechnická brigáda
01.09.1977-31.12.1992 33. provozní prapor
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_31.htm
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#402288Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. prapor pěšího pluku č. 92
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 92
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 92
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 9
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 23
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#416219Verze : 0
MOD
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#607086Verze : 0
Kostel sv. Kateřiny
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#607087Verze : 0
Kostel sv. Ignáce
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#607088Verze : 0
Fara
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#607089Verze : 0
Stará radnice
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#607090Verze : 0
Sloup Nejsvětější Trojice
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#607091Verze : 1
Náměstí 1. máje
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#607092Verze : 0
Husovo náměstí
Chomutov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#607093Verze : 0
Synagoga

Na území města jsou postupně doloženy 3 synagogy. Nejstarší 2 středověké postupně zanikly, dá se předpokládat, že nyní by šly zjistit již jen archeologickým výzkumem. Avšak zřejmě ani není známo jejich původní umístění ve městě. Nejmladší synagoga byla postavená roku 1876 v novorománském slohu na nároží ulic Mostecká a Karla Buriana. Za Křišťálové noci v listopadu 1938 byla vypálena a následně zdemolována.

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chomutov

Chomutov - Zdroj:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synagogue_in_Chomutov.jpeg

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synagogue_in_Chomutov.jpeg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Chomutov-t44125#616477Verze : 0