Main Menu
User Menu
Reklama

Bratislava

     
Název:
Name:
Bratislava
Originální název:
Original Name:
Bratislava
Další názvy:
Other Names:
latinsky Posonium, řecky Istropolis, maďarsky Pozsony, německy Pressburg, Prešpurk či Prešporok, slangově též Blava.
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°09'00.16"N 17°07'17.39"E
Místní části:
Local Municipalities:
Staré Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo
První písemná zmínka:
First Written Reference:
907
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Stará radnice
Michalská brána
Konkatedrála svatého Martina
Františkánský kostel
Kostel svaté Alžběty
Arcibiskupský palác
Primaciální palác
Bratislavský hrad
Devínský hrad
Muzea:
Museums:
Muzeum města Bratislavy
Muzeum zbraní
Muzeum farmacie
Slovenské národní muzeum
Archeologické muzeum
Přírodovědecké muzeum
Muzeum dopravy
Lodní muzeum
Galerie města Bratislavy
Slovenská národní galerie
Osobnosti:
Personalities:
Hefty, Friedrich
* 13.12.1894 
Kiss, Josef
* 26.01.1896 
Široký, Viliam
* 31.05.1902 
Kodeš, Karel
* 24.05.1920 
Wendrinsky, Gustav
* 24.01.1923 
Krautwald von Annau, Josef
† 13.04.1925
- Kác, Zdeněk
* 11.09.1926 
Pezlár, Ľudovít
* 30.03.1929 
Tuka, Vojtech
† 20.08.1946
Kubala, Otomar
† 28.08.1946
Žbirka, Miroslav
* 21.10.1952 
Šmidke, Karol
† 15.12.1952
Talský, Viliam Antonín
† 03.12.1953
Šimko, Ivan
* 01.01.1955 
Radičová, Iveta
* 07.12.1956 
Sivák, Jozef
† 27.01.1959
Glváč, Martin
* 20.11.1967 
- Vančo, Miloš
† 22.01.1970
Kristín, Jozef
† 24.04.1970
Čaputová, Zuzana
* 21.06.1973 
Klokoč, Ondrej
† 26.03.1975
Zaťko, Peter
† 10.01.1978
Štauder, Jozef
† 17.08.1978
Hron, Ladislav
† 31.01.1979
Mach, Alexander
† 15.10.1980
Fraňo, Jozef
† 09.10.1981
Ballay, Alojz
† 23.02.1982
Sádovský, Štefan
† 17.06.1984
Kočiš, Aladár
† 01.08.1984
- Čakaný, Štefan
† 18.08.1984
Šumichrast, Mikuláš
† 08.06.1986
Martinák, Ladislav
† 03.11.1986
Lisický, Mikuláš
† 16.03.1987
Martiš, Štefan
† 14.05.1987
Kriško, Vladimír
† 05.02.1988
Páleníček, Jozef
† 28.03.1988
Medrický, Gejza
† 02.03.1989
Novek, František
† 18.06.1991
Pukančík, Pavel
† 09.03.1992
Erös, Imrich
† 30.11.1993
Pezlár, Ľudovít
† 05.01.1994
Beckovský, Pavel
† 04.04.1995
Galbavý, Rudolf
† 11.05.1995
Stank, Jozef
† 07.03.2005
Büchler, Karol
† 11.03.2006
Pepich, Egyd
† 24.11.2006
Lacko, Ján
† 18.04.2008
Hatala, František
† 01.09.2015
Váňa, Ján
† 24.05.2016
Kováč, Michal
† 05.10.2016
Šedivý, Ondrej
† 19.09.2017
Vido, Ján
† 19.06.2018
Píka, Milan
† 21.03.2019
Colotka, Peter
† 20.04.2019
Švec, Peter
† 27.02.2021
Blanárik, František
† 11.07.2022
Bacílek Karol
Bakoš Štefan
Benka-Rybár Andrej
Bielik Ernest
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1861-DD.MM.RRRR
Řadový pěší pluk č. 72
72nd Line Infantry Regiment
DD.MM.1871-DD.MM.1873
Řadový pěší pluk č. 72
72nd Line Infantry Regiment
DD.MM.1873-DD.MM.RRRR
Pěší pluk č. 72
72nd Infantry Regiment
DD.MM.1883-DD.MM.RRRR
Pěší pluk č. 102
102nd Infantry Regiment
DD.MM.1884-DD.MM.RRRR
Pěší pluk č. 72
72nd Infantry Regiment
DD.MM.1914-DD.08.1914
14. pěší divize
14th Infantry Division
DD.MM.1914-DD.08.1914
27. pěší brigáda
27th Infantry Brigade
25.03.1919-10.10.1919
Velitelství dělostřelectva východní armádní skupiny
Eastern Army Group Artillery Command
25.03.1919-10.10.1919
Velitelství dělostřelectva západní armádní skupiny
Western Army Group Artillery Command
25.03.1919-10.10.1919
Západní armádní skupina
Western Army Group
10.10.1919-01.04.1920
Velitelství vojenského vzduchoplavectva pro Slovensko
Military Aeronautics Command for Slovakia
10.10.1919-01.07.1920
Zemský dělostřelecký inspektorát pro Slovensko
Land Artillery Inspectorate for Slovakia
01.01.1920-31.12.1937
17. pěší brigáda
17th Infantry Brigade
01.10.1920-02.01.1930
Pěší pluk 23
23rd Infantry Regiment
22.10.1920-24.09.1938
Ženijní pluk 4
4th Engineer Regiment
22.10.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 10
10th Engineer Battalion
22.10.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 9
9th Engineer Battalion
DD.10.1920-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 54
54th Light Artillery Regiment
DD.11.1920-DD.06.1921
Pěší pluk 39
39th Infantry Regiment
15.12.1920-15.09.1933
Vozatajská rota 15
15th Train Company
15.12.1920-15.09.1933
Vozatajská rota 16
16th Train Company
15.12.1920-15.09.1933
Vozatajská rota 21
21st Train Company
15.12.1920-15.09.1933
Vozatajská rota 9
9th Train Company
15.12.1920-15.09.1921
Vozatajský prapor 4
4th Train Battalion
01.01.1921-01.01.1923
3. baterie protiletadlového dělostřeleckého pluku 151
3rd Battery of the 151st Anti-aircraft Artillery Regiment
01.02.1921-15.10.1937
3. jezdecká brigáda
3rd Cavalry Brigade
25.02.1921-DD.09.1930
Automobilní prapor 3
3rd Automobile Battalion
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 9
9th Automobile Company
DD.06.1921-DD.10.1922
Jezdecká eskadrona 2/7
2nd Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.09.1921-DD.09.1930
Náhradní rota 3
3rd Replacement Company
DD.10.1921-15.09.1933
Vozatajská rota 10
10th Train Company
01.01.1922-21.05.1924
Vodní prapor
Water Battalion
01.01.1923-DD.03.1928
Dělostřelecký pluk 109
109th Artillery Regiment
01.01.1923-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 54
54th Artillery Regiment
21.05.1924-15.08.1934
Mostní prapor
Bridge Battalion
01.10.1924-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 153
153rd Artillery Regiment
DD.01.1927-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 2/3
2nd Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/109
1st Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/109
2nd Artillery Battalion
01.05.1928-DD.09.1933
Polní eskadrona 2/3
2nd Field Squadron of the 3rd Cavalry/Dragoon Regiment
01.05.1928-24.09.1938
Polní eskadrona 3/11 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 11th Cavalry Regiment /Machine-gun/
00.11.1928-25.09.1938
9. divise
9th Division
DD.11.1928-31.12.1937
9. polní dělostřelecká brigáda
9th Field Artillery Brigade
07.01.1930-24.09.1938
Pěší pluk 39
39th Infantry Regiment
15.09.1933-15.09.1935
Eskadrona obrněných automobilů 3
3rd Armoured Car Squadron
15.09.1933-01.01.1936
I. korouhev jezdeckého pluku 11
1st Guidon of the 1th Cavalry Regiment
15.09.1933-01.01.1936
Jezdecký pluk 11
11th Cavalry Regiment
15.09.1933-DD.11.1933
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 11
Replacement Squadron of the 11th Cavalry Regiment
15.09.1933-01.01.1936
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 11
Replacement Guidon of the 11th Cavalry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
Polní eskadrona 1/11
1st Squadron of the 11th Cavalry Regiment
15.09.1933-01.01.1936
Polní eskadrona 2/11
2nd Squadron of the 11th Cavalry Regiment
15.09.1933-01.01.1936
Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 11
Auxiliary Squadron of the 11th Cavalry Regiment
15.09.1933-DD.05.1935
Vozatajská eskadrona 10
10th Train Squadron
15.09.1933-25.09.1933
Vozatajská eskadrona 13
13th Train Squadron
15.09.1933-DD.08.1938
Vozatajská eskadrona 9
9th Train Squadron
01.10.1933-01.10.1937
Strojní prapor
Machinery Battalion
15.08.1934-01.10.1937
Mostní prapor
Bridge Battalion
15.08.1934-01.10.1937
Říční prapor
River Battalion
15.08.1934-24.09.1938
Ženijní pluk 6
6th Engineer Regiment
15.09.1935-15.09.1938
Rota útočné vozby 1/3 /obrněných aut a tančíků/
1st Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Armoured Cars and Tankettes/
01.01.1936-24.09.1938
Dragounský pluk 11
11th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
I. korouhev dragounského pluku 11
1st Guidon of the 11th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Pomocná eskadrona dragounského pluku 11
Auxilliary Squadron of the 11th Dragoon Regiment
22.09.1936-DD.09.1938
VII. sbor
7th Corps
22.09.1936-DD.09.1938
Velitelství dělostřelectva VII. sboru
7th Corps Artillery Command
30.09.1936-15.09.1938
Velitelství telegrafního vojska VII. sboru
7th Corps Signal Command
30.09.1936-15.09.1938
Velitelství ženijního vojska VII. sboru
7th Corps Engineer Command
01.09.1937-25.09.1938
Vozatajská eskadrona 18
18th Train Squadron
01.10.1937-24.09.1938
I. prapor ženijního pluku 4
1st Battalion of the 4th Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
II. prapor ženijního pluku 4
2nd Battalion of the 4th Engineer Regiment
15.10.1937-24.09.1938
3. jezdecká brigáda
3rd Cavalry Brigade
15.10.1937-24.09.1938
3. motorisovaná brigáda
3rd Motorised Brigade
15.10.1937-24.09.1938
3. rychlá divise
3rd Rapid Division
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 9. divise
9th Division Artillery Command
27.09.1938-15.12.1938
Skupina obrany proti letadlům IV/153
4th Anti-Aircraft Group
27.11.1938-15.12.1938
1. oddělení /organisační/ štábu III. armády
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu III. armády
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
3. oddělení /operační/ štábu III. armády
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
4. oddělení /materiální/ štábu III. armády
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
III. armáda, velitelství
Headquarters of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Nižší polní soud III. armády
Lower Field Court of the 3rd Army
27.11.1938-DD.12.1938
Oddíl polního četnictva III. armády
Division of the Field Gendarmerie of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Polní věznice III. armády
Field Prisons of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Pomocná kancelář velitelství III. armády
Auxiliary Office of the Headquarters of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Pomocná kancelář štábu III. armády
Auxiliary Office of the Staff of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Stan velitelství III. armády
Support the Headquarters of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Velitelství dělostřelectva III. armády
Artillery Headquarters of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Velitelství letectva III. armády
Air Force Headquarters of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Velitelství telegrafního vojska III. armády
Signal Troops Headquarters of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Velitelství ženijního vojska III. armády
Engineer Troops Headquarters of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Vyšší polní soud III. armády
Higher Field Court of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad automobilní služby III. armády
Car Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad duchovní služby III. armády
Religious Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad intendanční služby III. armády
Supply Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad letecké služby III. armády
Air Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad nižšího polního prokurátora III. armády
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad polní poštovní služby III. armády
Field Mail Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad remontní služby III. armády
Remont Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad služby silniční dopravy III. armády
Road Transport Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad spojovací služby III. armády
Signal Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad veterinářské služby III. armády
Veterinary Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad vyššího polního prokurátora III. armády
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad zbrojní služby III. armády
Armament Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad zdravotnické služby III. armády
Health Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Úřad ženijní služby III. armády
Engineer Service Office of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Štáb III. armády
Staff of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Štábní automobilní kolona 73
73rd Staff Car Column
27.11.1938-15.12.1938
Štábní rota 73
73rd Staff Company
06.12.1938-14.03.1939
Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Land Military Command in Bratislava
12.12.1938-15.12.1938
Motorisovaný přezvědný oddíl 3, velitelství
Headquarters of the 3rd Motorised Reconnaisance Battalion
13.12.1938-15.12.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 3. rychlé divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 3. rychlé divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
3. oddělení /operační/ štábu 3. rychlé divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
3. rychlá divise, stan
Support the Headquarters of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
3. rychlá divise, velitelství
Headquarters of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 3. rychlé divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
Oddíl polního četnictva 3. rychlé divise
Detachment of the Field Gendarmerie of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
Polní pošta 51
51st Field Post Office
13.12.1938-15.12.1938
Velitelství 3. jezdecké brigády
Headquarters of the 3rd Cavalry Brigade
13.12.1938-15.12.1938
Velitelství 3. motomechanisované brigády
Headquarters of the 3rd Moto-mechanised Brigade
13.12.1938-15.12.1938
Velitelství dělostřelectva 3. rychlé divise
Artillery Headquarters of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
Velitelství telegrafního vojska 3. rychlé divise
Signal Troops Headquarters of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
Velitelství ženijního vojska 3. rychlé divise
Engineer Troops Headquarters of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
Úřad automobilní služby 3. rychlé divise
Car Service Office of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
Úřad duchovní služby 3. rychlé divise
Religious Service Office of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
Úřad intendanční služby 3. rychlé divise
Supply Service Office of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
Úřad remontní služby 3. rychlé divise
Remont Service Office of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
Úřad veterinářské služby 3. rychlé divise
Veterinary Service Office of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
Úřad zdravotnické služby 3. rychlé divise
Health Service Office of the 3rd Rapid Division
13.12.1938-15.12.1938
Štábní automobilní kolona 83
83rd Staff Car Column
13.12.1938-15.12.1938
Štábní eskadrona 83
83rd Staff Squadron
13.03.1939-DD.MM.1945
Ministerstvo národní obrany
Ministry of National Defence
14.03.1939-DD.MM.1945
Vojenská správa
Military Administration
02.05.1939-20.10.1939
Dělostřelecký oddíl III/153
3rd Artillery Division of the 153rd Artillery Regiment
02.05.1939-20.10.1939
Dělostřelecký oddíl V/153
5th Artillery Division of the 153rd Artillery Regiment
02.05.1939-01.05.1940
Dělostřelecký pluk 153
153rd Artillery Regiment
02.05.1939-01.10.1940
Hlavní vojenské velitelství
Supreme Military Headquarters
02.05.1939-15.08.1939
Jezdecká eskadrona 1/I
1st Cavalry Squadron of the 1st Cavalry Battalion
02.05.1939-15.08.1939
Jezdecká korouhev I
1st Cavalry Battalion
02.05.1939-20.10.1939
Lehká protiletadlová baterie 1
1st Light Anti-Aircraft Battery
02.05.1939-20.10.1939
Lehká protiletadlová baterie 2
2nd Light Anti-Aircraft Battery
02.05.1939-01.10.1940
Lehká protiletadlová baterie 4
4th Light Anti-Aircraft Battery
02.05.1939-20.10.1939
Lehká protiletadlová baterie 5
5th Light Anti-Aircraft Battery
02.05.1939-01.10.1940
Náhradní eskadrona 1
1st Replacement Squadron
02.05.1939-01.10.1940
Pomocná eskadrona 1
1st Auxiliary Squadron
02.05.1939-20.10.1939
Těžká protiletadlová baterie 7
7th Heavy Anti-Aircraft Battery
02.05.1939-22.06.1941
Těžká protiletadlová baterie 8
8th Heavy Anti-Aircraft Battery
02.05.1939-01.10.1940
Vozatajská eskadrona 1
1st Charrioters Squadron
02.05.1939-15.08.1939
Vozatajská eskadrona 1
1st Charioteers Squadron
09.05.1939-01.10.1940
Náhradní prapor pěšího pluku 4
Replacement Battalion of 4th Infantry Regiment
09.05.1939-28.08.1939
Pěší pluk 4
4th Infantry Regiment
09.05.1939-28.08.1939
Pěší prapor I/4
1st Infantry Battalion
09.05.1939-28.08.1939
Pěší prapor II/4
2nd Infantry Battalion
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 1/4
1st Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 2/4
2nd Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 3/4
3rd Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 4/4
4th Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 5/4
5th Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 6/4
6th Infantry Company
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký pluk 1
1st Artillery Regiment
01.08.1939-30.09.1939
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 1
Replacement Battalion of 1st Artillery Regiment
15.08.1939-01.10.1940
Jezdecká eskadrona 1/1
1st Cavalry Squadron
15.08.1939-01.10.1940
Jezdecký přezvědný oddíl 1
1st Cavalry Reconnaissance Division
01.10.1939-01.10.1940
Pěší pluk 4
4th Infantry Regiment
01.10.1939-01.10.1940
Pěší prapor I/4
1st Infantry Battalion
01.10.1939-01.10.1940
Pěší prapor II/4
2nd Infantry Battalion
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 1/4
1st Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 2/4
2nd Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 3/4
3rd Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 4/4
4th Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 5/4
5th Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 6/4
6th Infantry Company
20.10.1939-30.08.1944
Dělostřelecký protiletadlový oddíl III
3rd Artillery Anti-Aircraft Division
20.10.1939-22.06.1941
Lehká protiletadlová baterie 13
13th Light Anti-Aircraft Battery
20.10.1939-30.08.1944
Lehká protiletadlová baterie 14
14th Light Anti-Aircraft Battery
20.10.1939-30.08.1944
Lehká protiletadlová baterie 15
15th Light Anti-Aircraft Battery
20.10.1939-01.10.1940
Světlometná protiletadlová baterie 11
11th Spotlight Anti-Aircraft Battery
20.10.1939-30.08.1944
Těžká protiletadlová baterie 9
9th Heavy Anti-Aircraft Battery
DD.10.1939-DD.MM.1943
Vojenská akademie
Military Academy
DD.MM.1939-DD.12.1944
Vojenská trestnice
Military Jail
DD.MM.1939-DD.09.1944
Vojenská věznice Bratislava
Military Prison Bratislava
DD.MM.1939-DD.12.1944
Vojenský soud Bratislava
Military Court Bratislava
DD.MM.1939-DD.12.1944
Vojenský učtovní a cenzurní úřad
Military Accounting and Censorship Office
15.02.1940-DD.MM.1945
Vysoká vojenská škola
High Military School
DD.04.1940-15.01.1941
Pracovní úřad
Labour Offcie
DD.04.1940-15.01.1941
Správa pracovního sboru
Labour Corps Administration
03.05.1940-01.05.1942
Velitelství vzdušných zbraní
Air Arms Command
01.10.1940-30.08.1944
Dopravní eskadrona 1/1
1st Transport Squadron
01.10.1940-30.08.1944
Dělostřelecký protiletadlový oddíl VI
6th Artillery Anti-Aircraft Division
01.10.1940-30.08.1944
Jezdecká eskadrona 1/1
1st Cavalry Squadron
01.10.1940-30.08.1944
Jezdecká eskadrona 2/1
2nd Cavalry Squadron
01.10.1940-30.08.1944
Jezdecký přezvědný oddíl 1
1st Cavalry Reconnaissance Division
01.10.1940-30.08.1944
Kulometná eskadrona 1
1st Machine Gun Squadron
01.10.1940-30.08.1944
Lehká protiletadlová baterie 10
10th Light Anti-Aircraft Battery
01.10.1940-30.08.1944
Náhradní prapor pěšího pluku 1
Replacement Battalion of 1st Infantry Regiment
01.10.1940-22.06.1941
Pěší pluk 1
1st Infantry Regiment
01.10.1940-22.06.1941
Pěší prapor I/1
1st Infantry Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 1/1
1st Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 2/1
2nd Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 3/1
3rd Infantry Company
01.10.1940-30.08.1944
Vojenská dělostřelecká škola
Military Artillery School
01.10.1940-30.08.1944
Vojenská podkovářská škola
Military Farrier School
01.10.1940-DD.07.1944
Vojenský zeměpisný ústav
Military Geographical Institute
DD.MM.1940-DD.MM.1944
Vojenská nemocnice 1
1st Military Hospital
DD.MM.1940-DD.MM.1944
Vojenská stavební správa
Military Construction Administration
15.01.1941-DD.MM.RRRR
Velitelství Pracovního sboru Ministerstva národní obrany
Labour Corps Command of Ministry National Defence
25.07.1941-30.08.1944
Lehká protiletadlová baterie 15
15th Light Anti-Aircraft Battery
25.07.1941-30.08.1944
Pěší prapor I/1
1st Infantry Battalion
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 1/1
1st Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 2/1
2nd Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 3/1
3rd Infantry Company
12.08.1941-30.08.1944
Pěší pluk 1
1st Infantry Regiment
DD.MM.1941-DD.MM.1945
Vojenská kancelář prezidenta Slovenské republiky
Military Office of the President of the Slovak Republic
01.05.1942-30.08.1944
Lehká protiletadlová baterie 14
14th Light Anti-Aircraft Battery
01.08.1943-30.08.1944
Lehká protiletadlová baterie 13
13th Light Anti-Aircraft Battery
01.08.1943-30.08.1944
Těžká protiletadlová baterie 8
8th Heavy Anti-Aircraft Battery
31.08.1944-DD.MM.RRRR
Bojová skupina SS Schill
SS Battle Group Schill
03.09.1944-03.04.1945
Pěší pluk 1
1st Infantry Regiment
03.09.1944-03.04.1945
Pěší prapor I/1
1st Infantry Battalion
DD.09.1944-DD.09.1944
Velitelství vzdušných zbraní
Air Arms Command
DD.03.1945-DD.04.1945
Armádní dělostřelecký oddíl 558
558th Army Artillery Battalion
17.04.1945-01.10.1949
Posádkové velitelství Bratislava
Military Command Bratislava
25.05.1945-01.10.1945
Průzkumná rota 4
4th Reconnaissance Company of the 4th Division
01.06.1945-15.09.1950
1. oddělení (operační) 4. oblasti
1st Department (Operating) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
2. oddělení (zpravodajské) 4. oblasti
2nd Department (Intelligence) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
3. oddělení (školské) 4. oblasti
3rd Department (School) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
4. oddělení (organisační) 4. oblasti
4th Department (Organisational) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
6. oddělení (materiální) 4. oblasti
6th Department (Material) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
7. oddělení (dopravní) 4. oblasti
7th Department (Transport) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
8. oddělení (zvláštních úkonů) 4. oblasti
8th Department (Special Tasks) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
9. oddělení (válečného materiálu) 4. oblasti
9th Department (War Equipment) of the 4th Military Area
01.06.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 17
Replacement Battalion of 17th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 17
17th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 39
39th Infantry Regiment
01.06.1945-15.09.1950
Týl vojenské oblasti 4
Rear of 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
4th Area Artillery Command
01.06.1945-15.09.1950
Vojenská oblast 4
4th Military Area
01.06.1945-01.01.1947
Vojenské stavební ředitelstvi IV
4th Military Construction Directory
01.06.1945-01.10.1945
Zdravotnický prapor 9
9th Medical Battalion
01.06.1945-15.09.1950
Štáb 4. oblasti
Staff of the 4th Military Area
21.06.1945-01.01.1946
Polní prokurátor VII. sboru
VII Corps Field Prosecutor
21.06.1945-01.01.1946
Polní soud VII. sboru
VII Corps Field Court
21.06.1945-01.01.1946
Polní věznice VII. sboru
VII Corps Field Prison
21.06.1945-22.09.1945
Veterinární nemocnice 4
4th Veterinary Hospital
21.06.1945-01.10.1945
Vojenská nemocnica 1
1st Military Hospital
DD.06.1945-01.10.1945
Ženijní prapor 4
4th Engineer Battalion
01.07.1945-01.09.1945
Automobilní prapor 4
4th Automobile Battalion
01.07.1945-28.10.1945
Velitelství letecké oblasti 4
Air Command of 4th Area
01.08.1945-01.10.1945
Oblastní intendačný sklad 4
4th Area Store
01.08.1945-01.10.1945
Odbočka 1
1st Store
01.09.1945-01.10.1945
Oblastní zbrojnice 4
4th Area Armory
15.09.1945-15.09.1950
Velitelství tankového vojska 4. oblasti
Tank Command of 4th Area
15.09.1945-15.09.1950
Velitelství ženijního vojska 4. oblasti
Engineer Command of the 4th Military Area
22.09.1945-DD.MM.1946
Oblastní veterinární nemocnice 4
4th Area Veterinary Hospital
01.10.1945-01.10.1947
Intendačný sklad 15
15th Logistics Store
01.10.1945-15.10.1945
Intendačný sklad 7
7th Logistics Store
01.10.1945-12.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 17
Replacement Battalion of 17th Infantry Regiment
01.10.1945-DD.06.1946
Pěší pluk 17
17th Infantry Regiment
01.10.1945-DD.06.1946
Pěší prapor I/17
1st Infantry Battalion
01.10.1945-DD.06.1946
Pěší prapor III/17
3rd Infantry Battalion
01.10.1945-01.11.1950
Vojenská nemocnica 13
13th Military Hospital
01.10.1945-20.10.1945
Vozatajská eskadrona 12
12th Charioteer Squadron
01.10.1945-01.10.1949
Vozatajská eskadrona 15
15th Charioteer Squadron
01.10.1945-01.10.1948
Zbrojnice 15
15th Armory
28.10.1945-01.08.1947
Velitelství letectva 4. oblasti
Air Command of 4th Area
01.12.1945-01.10.1947
Ženijní prapor IV/4 /řiční/
4th Engineer Battalion /river/
DD.MM.1945-DD.MM.1946
Doplňovací okresní velitelství Bratislava
District Replacement Command Bratislava
01.01.1946-01.10.1952
Vojenská věznice Bratislava
Military Prison Bratislava
01.01.1946-01.08.1950
Vojenský prokurátor Bratislava
Military Prosecutor Bratislava
01.01.1946-01.01.1948
Vojenský soud I. stolice Bratislava
Military Court of 1st District Bratislava
02.01.1946-01.08.1947
Velitelství leteckých základen 4. oblasti
Air Base Command of 4th Area
01.03.1946-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 154
154th Artillery Regiment
01.05.1946-15.09.1950
5. oddělení (obranného zpravodajství) 4. oblasti
5th Department (Defence Intelligence) of the 4th Military Area
12.06.1946-01.10.1947
4. ženijní brigáda
4th Engineer Brigade
12.06.1946-01.10.1947
Ženijní prapor I/4
1st Engineer Battalion
DD.06.1946-DD.09.1946
Pěší pluk 31
31st Infantry Regiment
DD.06.1946-DD.09.1946
Pěší prapor I/31
1st Infantry Battalion
DD.06.1946-DD.09.1946
Pěší prapor III/31
3rd Infantry Battalion
01.09.1946-01.12.1950
Automobilní rota 10
10th Automobile Company
01.09.1946-01.10.1947
Vojenská stavební správa Bratislava
Military Construction Office Bratislava
29.09.1946-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl I/154
1st Artillery Battalion
DD.09.1946-01.10.1947
Pěší pluk 17
17th Infantry Regiment
DD.09.1946-01.10.1947
Pěší prapor I/17
1st Infantry Battalion
DD.09.1946-01.10.1947
Pěší prapor III/17
3rd Infantry Battalion
01.10.1946-15.01.1951
Letištní správa Dvorník
Airfield Authority Dvorník
15.12.1946-23.03.1948
Letecký pluk 44
44th Air Regiment
DD.MM.1946-01.10.1947
Doplňovací okresní velitelství Bratislava I
1st District Replacement Command Bratislava
DD.MM.1946-01.10.1947
Doplňovací okresní velitelství Bratislava II
2nd District Replacement Command Bratislava
DD.MM.1946-01.04.1951
Vojenská meteorologická stanice 30
30th Military Meteorological Station
DD.MM.1946-01.12.1950
Vojenská veterinární nemocnice 4
4th Military Veterinary Hospital
01.01.1947-01.10.1947
Vojenské stavební ředitelstvi 4
4th Military Construction Directory
01.04.1947-01.10.1947
Vozatajská eskadrona 12
12th Charioteer Squadron
01.08.1947-27.11.1951
III. letecký okruh
III Air Area
01.08.1947-01.05.1948
IV. letecký sbor
IV Air Corps
01.10.1947-01.10.1949
Doplňovací okresní velitelství Bratislava
District Replacement Command Bratislava
01.10.1947-01.05.1950
Dělostřelecká baterie 62
62nd Artillery Battery of the 62nd Infantry Battalion /Guard/
01.10.1947-01.12.1950
Dělostřelecký oddíl I/153
1st Artillery Battalion
01.10.1947-01.12.1950
Dělostřelecký pluk 153
153rd Artillery Regiment
01.10.1947-01.05.1950
Kulometná rota 5/62
5th Machine Gun Company of the 62nd Infantry Battalion /Guard/
01.10.1947-01.05.1950
Povětrnostní ústředna III
3rd Meteorological Station
01.10.1947-01.12.1950
Pěší pluk 39
39th Infantry Regiment
01.10.1947-01.05.1950
Pěší prapor 62 /strážní/
62nd Infantry Battalion /Guard/
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor I/39
1st Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor III/39
3rd Infantry Battalion
01.10.1947-01.05.1950
Pěší rota 1/62
1st Infantry Company of the 62nd Infantry Battalion /Guard/
01.10.1947-01.05.1950
Pěší rota 2/62
2nd Infantry Company of the 62nd Infantry Battalion /Guard/
01.10.1947-01.05.1950
Pěší rota 3/62
3rd Infantry Company of the 62nd Infantry Battalion /Guard/
01.10.1947-01.05.1950
Rota těžkých zbraní 6/62
6th Heavy Weapons Company of the 62nd Infantry Battalion /Guard/
01.10.1947-01.10.1949
Rota velkých kulometů proti letadlům 9
9th Anti-Aircraft Machine Gun Company
01.10.1947-01.05.1950
Samopalná rota 4/62
4th Submachine Gun Company of the 62nd Infantry Battalion /Guard/
01.10.1947-01.05.1950
Velitelská rota
Command Company of the 62nd Infantry Battalion /Guard/
01.10.1947-01.10.1949
Vojenská stavební správa 17
17th Military Construction Office
01.10.1947-DD.08.1949
Ženijní pluk 4
4th Engineer Regiment
01.10.1947-16.11.1950
Ženijní prapor 14 /řiční/
14th Engineer Battalion /river/
01.01.1948-01.08.1950
Krajský vojenský soud Bratislava
County Military Court Bratislava
01.01.1948-01.08.1950
Vrchní vojenský prokurátor Bratislava
High Military Prosecutor Bratislava
01.01.1948-01.08.1950
Vrchní vojenský soud Bratislava
High Military Court Bratislava
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční jezdecká četa Bratislava
Border Cavalry Platoon Bratislava
15.06.1948-10.04.1951
Plavební oddíl Bratislava
Boat Detachment Bratislava
15.06.1948-12.10.1950
Pohraniční prapor XIV
14th Border Guards Battalion
07.09.1949-01.04.1950
Pohraniční rota 2/XIV
2nd Border Guards Company
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecký oddíl III/153
3rd Artillery Battalion
01.10.1949-01.01.1954
Krajské vojenské velitelství Bratislava
Regional Military Command Bratislava
01.10.1949-01.12.1950
Kulometní rota 4/39 /samostatná/
4th Machine Gun Company /Indipendent/
01.10.1949-15.12.1951
Městské vojenské velitelství Bratislava
City Military Command Bratislava
01.10.1949-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Bratislava - vidiek
District Military Command Bratislava - Countryside
01.10.1949-01.12.1950
Pěší rota 1/39 /samostatná/
1st Infantry Company /Indipendent/
01.10.1949-01.12.1950
Pěší rota 3/39 /samostatná/
3rd Infantry Company /Indipendent/
01.10.1949-01.11.1950
Rota kulometů proti letadlům 9
9th Anti-Aircraft Machine Gun Company
01.10.1949-01.10.1950
Vozatajská rota 12
12th Charioteer Company
01.08.1950-01.01.1957
Nižší vojenská prokuratura Bratislava
Lower Military Prosecutor\'s Office Bratislava
01.08.1950-01.01.1957
Nižší vojenský soud Bratislava
Lower Military Court Bratislava
01.08.1950-01.01.1951
Vyšší vojenský prokurátor Bratislava
High Military Prosecutor Bratislava
01.08.1950-01.01.1951
Vyšší vojenský soud Bratislava
High Military Court Bratislava
01.10.1950-01.12.1950
Remontní rota 3
3rd Remont Company
12.10.1950-19.03.1951
Pohraniční oddíl IV
4th Border Guards Detachment
01.11.1950-01.01.1951
Divisní škola 9
9th Divisional School
01.11.1950-01.10.1960
Posádková nemocnica Bratislava
Garrison Hospital Bratislava
15.11.1950-01.01.1951
Pontonový pluk 52
52nd Pontoon Regiment
01.12.1950-01.11.1954
39. pěší pluk
39th Infantry Regiment
01.12.1950-01.08.1958
52. pontonový pluk
52nd Pontoon Regiment
01.12.1950-01.01.1953
Remontní rota
Remont Company
03.12.1950-26.07.1951
187. protiletadlový oddíl
187th Anti-Aircraft Division
10.12.1950-01.10.1951
9. protiletadlová baterie
9th Anti-Aircraft Battery
10.12.1950-01.10.1951
9. protitanková dělostřelecká baterie
9th Anti-Tank Artillery Battery
01.01.1951-02.10.1955
19. dělostřelecký pluk
19th Artillery Regiment
15.01.1951-15.03.1951
16. letištní správa
16th Airfield Authority
26.01.1951-15.01.1964
3. pohraniční prapor
3rd Border Guards Battalion
01.02.1951-DD.04.1969
Posádková správa Bratislava
Military Command Bratislava
19.03.1951-15.01.1952
11. pohraniční oddíl
11th Border Guards Detachment
01.04.1951-01.11.1954
Radiová stanice Bratislava
Radio Station Bratislava
10.04.1951-20.06.1952
Poříční oddíl Bratislava
Riverine Detachment Bratislava
01.06.1951-01.03.1953
12. intendanční sklad
12th Logistics Store
01.07.1951-01.11.1956
Vojenská stavební správa Bratislava
Military Construction Office Bratislava
01.10.1951-01.11.1954
9. protiletadlový oddíl
9th Anti-Aircraft Division
15.12.1951-01.01.1954
Obvodové vojenské velitelství Bratislava I
1st City District Military Command Bratislava
15.12.1951-01.01.1954
Obvodové vojenské velitelství Bratislava II
2nd City District Military Command Bratislava
15.12.1951-01.01.1954
Obvodové vojenské velitelství Bratislava III
3rd City District Military Command Bratislava
15.12.1951-01.01.1954
Obvodové vojenské velitelství Bratislava IV
4th City District Military Command Bratislava
02.01.1952-08.09.1958
6. prapor civilní obrany
6th Civil Defence Battalion
15.01.1952-01.09.1967
11. brigáda Pohraniční stráže
11th Brigade of Border Guards
20.06.1952-01.01.1991
1. poříční oddíl
1st Riverine Detachment
01.11.1952-06.01.1954
2. hygienicko epidemiologická skupina
2nd Hygienic Epidemiological Group
13.01.1953-31.12.1992
Posádková hudba Bratislava
Military Band Bratislava
01.02.1953-10.02.1954
5. motomechanizovaný prapor
5th Moto-mechanized Battalion
01.03.1953-01.11.1954
12. sklad vozatajského materiálu
12th Charioteer Store
07.03.1953-01.11.1955
192. protiletadlový oddíl
192nd Anti-Aircraft Division
01.09.1953-25.05.1969
Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
Military School of Jan Zizka from Trocnov
01.01.1954-01.01.1992
Krajská vojenská správa Bratislava
County Military Administration Bratislava
01.01.1954-01.04.1960
Obvodová vojenská správa Bratislava I
1st City District Military Administration Bratislava
01.01.1954-01.04.1960
Obvodová vojenská správa Bratislava II
2nd City District Military Administration Bratislava
01.01.1954-01.04.1960
Obvodová vojenská správa Bratislava III
3rd City District Military Administration Bratislava
01.01.1954-01.04.1960
Obvodová vojenská správa Bratislava IV
4th City District Military Administration Bratislava
01.01.1954-DD.MM.1961
Okresná vojenská správa Bratislava - okolie
District Military Administration Bratislava - Countryside
10.02.1954-01.09.1955
1. rota
1st Company
10.02.1954-DD.08.1958
2. motomechanizovaný prapor
2nd Moto-mechanized Battalion
10.02.1954-01.09.1955
2. rota
2nd Company
10.02.1954-01.02.1955
4. prapor
4th Battalion of the 8th Brigade of Industrial Protection
15.05.1954-01.10.1957
8. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
8th Air Support Devices Company
19.10.1954-01.11.1954
2. letecký stíhací pluk
2nd Air Fighter Regiment
01.11.1954-01.09.1961
2. stíhací letecký pluk
2nd Fighter Air Regiment
01.11.1954-09.05.1955
39. střelecký pluk
39th Rifle Regiment
01.11.1954-09.05.1955
9. protiletadlový dělostřelecký oddíl
9th Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1954-31.10.1985
Radiová průzkumná rota Bratislava
Radio Reconnaissance Company Bratislava
01.11.1954-01.10.1958
Ústřední sklad vozatajského materiálu
Central Charioteer Store
DD.11.1954-01.09.1961
Velitelské stanoviště 2. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 2nd Fighters Air Regiment
DD.12.1954-31.10.1955
Radiotechnická stanice Bratislava
Electronic Station Bratislava
01.02.1955-01.09.1955
2. prapor
2nd Battalion of the 8th Brigade of Industrial Protection
09.05.1955-01.11.1955
4. protiletadlový oddíl
4th Anti-Aircraft Division
09.05.1955-02.10.1955
46. dělostřelecký pluk
46th Artillery Regiment
09.05.1955-17.08.1958
9. střelecký pluk
9th Rifle Regiment
01.11.1955-01.06.1957
192. protiletadlový dělostřelecký oddíl
192nd Anti-Aircraft Artillery Division
01.10.1956-01.06.1957
6. radiotechnická hláska
6th Electronic Post of the 156th Electronic Regiment
01.11.1956-17.08.1958
4. protiletadlový dělostřelecký oddíl
4th Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1956-01.01.1992
Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Bratislava
Regional Military Accommodation and Construction Office Bratislava
01.01.1957-31.12.1992
Vojenská obvodová prokuratura Bratislava
Military District Prosecutor\'s Office Bratislava
01.01.1957-31.12.1992
Vojenský obvodový soud Bratislava
Military Discrict Court Bratislava
01.06.1957-01.10.1958
1. radiotechnický uzel
1st Electronic Intelligence Node of the 156th Electronic Regiment
01.06.1957-15.08.1958
192. protiletadlový dělostřelecký pluk
192nd Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1957-01.10.1958
8. rota pozemního zabezpečení navigace
8th Ground Support Navigation Company
DD.10.1957-15.08.1958
78. protiletadlová dělostřelecká brigáda
78th Anti-Aircraft Artillery Brigade
30.08.1958-16.06.1969
92. pontonový prapor
92nd Pontoon Battalion
15.09.1958-15.08.1969
Ženijní technické učiliště
Engineer Apprentice School
01.10.1958-31.10.1992
2. okruhový hygienicko epidemiologický oddíl
2nd District Hygienic Epidemiological Detachment
01.10.1958-01.09.1962
345. radiotechnický uzel
345th Electronic Intelligence Node
01.10.1958-01.09.1963
8. prapor pozemního zabezpečení navigace
8th Ground Support Navigation Battalion
01.04.1960-01.10.1962
6. rota
6th Company
01.04.1960-01.10.1962
7. rota
7th Company
01.04.1960-31.12.1992
Městská vojenská správa Bratislava
City Military Administration Bratislava
01.10.1960-31.12.1992
Vojenská nemocnica Bratislava
Military Hospital Bratislava
01.09.1961-15.07.1964
2. stíhací bombardovací letecký pluk
2nd Fighter Bomber Air Regiment
01.11.1961-01.10.1962
8. rota
8th Company
DD.MM.1961-31.12.1992
Okresná vojenská správa Bratislava - vidiek
District Military Administration Bratislava - Countryside
01.09.1962-01.01.1992
Krajská správa vojenskej dopravy Bratislava
Regional Military Traffic Office Bratislava
01.10.1962-01.07.1966
2. rota
2nd Company
01.09.1963-15.07.1964
8. prapor radiotechnického zabezpečení
8th Electronic Support Battalion
01.09.1964-31.12.1992
Vojenská spojovací správa Bratislava
Military Signal Office Bratislava
01.09.1967-01.01.1972
11. pohraniční brigáda
11th Border Guards Brigade
20.08.1968-23.10.1968
5. gardový stíhací letecký pluk
5th Guards Fighter Aviation Regiment
15.10.1968-01.09.1969
52. pontonový pluk
52nd Pontoon Regiment
DD.04.1969-DD.03.1974
Posádkové velitelství Bratislava
Military Command Bratislava
01.11.1969-31.12.1992
318. strážní prapor
318th Guard Battalion
01.01.1972-01.01.1991
11. brigáda Pohraniční stráže
11th Brigade of Border Guards
01.09.1972-31.12.1989
Vojenská politická akademie
Political Military Academy
DD.03.1974-01.05.1992
Posádková správa Bratislava
Military Command Bratislava
01.10.1975-01.01.1992
105. silniční stavební prapor
105th Road Construction Battalion
01.10.1975-01.01.1992
2. silniční stavební brigáda
2nd Road Construction Brigade
01.10.1975-01.01.1992
2. silniční strojní rota
2nd Road Machinery Company
01.09.1976-31.12.1992
Obvodová vojenská správa Bratislava I
1st City District Military Administration Bratislava
01.09.1976-31.12.1992
Obvodová vojenská správa Bratislava II
2nd City District Military Administration Bratislava
01.09.1976-31.12.1992
Obvodová vojenská správa Bratislava III
3rd City District Military Administration Bratislava
01.09.1976-31.12.1992
Obvodová vojenská správa Bratislava IV
4th City District Military Administration Bratislava
01.09.1977-01.10.1978
Velitelské stanoviště 65. radiotechnického praporu
Command Post of 65th Electronic Battalion
01.10.1983-01.12.1989
16. samostatný raketometný oddíl
16th Separate Rocket Launcher Division
31.10.1984-31.12.1992
13. průzkumný prapor
13th Reconnaissance Battalion
01.06.1986-31.12.1992
Obvodová vojenská správa Bratislava V
5th City District Military Administration Bratislava
31.12.1986-31.10.1992
Oblastní předpovědní oddělení Slovensko
Regional Forecasting Department Slovakia
01.01.1987-29.02.1992
Oblastní středisko řízení letového provozu Bratislava
Regional Air Traffic Control Bratislava
DD.MM.1990-01.01.1992
106. silniční stavební prapor
106th Road Construction Battalion
31.10.1991-31.12.1992
8. mechanizovaný pluk
8th Mechanized Regiment
01.01.1992-31.12.1992
60. stavební základna
60th Construction Base
01.01.1992-31.12.1992
604. základna ubytovací a stavební služby
604th Accomodation and Construction Services Base
01.01.1992-31.12.1992
605. základna ubytovací a stavební služby
605th Accomodation and Construction Services Base
01.01.1992-31.12.1992
Správa vojenskej dopravy Bratislava
Military Traffic Office Bratislava
01.01.1992-31.12.1992
Vojenská ubytovací a stavební správa Bratislava
Military Accommodation and Construction Office Bratislava
01.01.1992-31.12.1992
Vyšší doplňovací velitelství Bratislava
Higher Replacement Headquarters Bratislava
01.05.1992-31.12.1992
Posádkové velitelství Bratislava
Garrison Command Bratislava
31.10.1992-31.12.1992
3. hygienicko epidemiologický oddíl
3rd Hygienic Epidemiological Detachment
31.10.1992-31.12.1992
Středisko řízení letového provozu Bratislava
Air Traffic Control Centre Bratislava
31.12.1992-31.12.1992
Hlavná vojenská prokuratura Bratislava
Main Military Prosecutor\'s Office Bratislava
31.12.1992-31.12.1992
Vojenský ústav hygieny a epidemiologie
Military Hygienic and Epidemiological Institute
01.01.1993-01.03.1993
1. prapor čestné stráže
1st Honour Guard Battalion
01.01.1993-01.03.1993
2. prapor čestné stráže
2nd Honour Guard Battalion
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Ministerstvo obrany Slovenské republiky
Ministry of Defence of the Slovak Republic
01.01.1993-01.08.2001
Pluk hradní a čestné stráže
Castle and Honour Guard Regiment
01.01.1993-DD.MM.2002
Posádkové velitelství Bratislava
Garrison Command Bratislava
01.01.1993-01.09.1993
Vysoká vojenská pedagogická škola
University of Military Education
01.03.1993-01.08.2001
Prapor čestné stráže
Honour Guard Battalion
DD.MM.1993-01.01.2013
Vojenská zpravodajská služba
Military Intelligence Service
DD.MM.1993-01.01.2013
Vojenské obranné zpravodajství
Military Defence Intelligence
01.01.1994-01.07.2002
Štáb logistiky Generálního štábu Armády SR
Logistic Staff of General Stafff of Army of Slovak Republic
01.05.1994-DD.MM.RRRR
Vojenský historický ústav
Military History Institute
01.02.1995-01.03.2003
Úřad vojenských duchovních
Military Chaplains Office
DD.MM.1995-30.10.2010
Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky
Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of SR
01.01.2000-01.07.2002
Generální štáb Armády Slovenské republiky
General Staff of the Army of the Slovak Republic
01.08.2001-01.07.2002
Čestná stráž armády Slovenské republiky
Honour Guard of Army of Slovak Republic
01.08.2001-DD.MM.RRRR
Čestná stráž prezidenta Slovenské republiky
Honour Guard of President of Slovak Republic
01.01.2002-31.12.2002
Štáb pro koordinaci velení operací Generálního štábu OS SR
Staff for the Coordination of Operations Command of the General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic
01.07.2002-DD.MM.RRRR
Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky
General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic
01.07.2002-01.07.2004
Čestná stráž ozbrojených sil Slovenské republiky
Honour Guard of Armed Forces of Slovak Republic
01.07.2002-01.06.2009
Štáb logistiky Generálniho štábu OS SR
Logistic Staff of General Staff of Armed Forces of Slovak Republic
01.07.2002-31.05.2009
Štáb personálniho manažmentu Generálniho štábu OS SR
Staff of Personal Management of General Staff of Armed Forces of Slovak Republic
01.10.2002-01.07.2009
Vojenská hudba ozbrojených sil Slovenské republiky
Military band of Armed forces of Slovak republic
DD.MM.2002-01.02.2008
Velitelství posádky Bratislava
Command of Garrison Bratislava
01.01.2003-01.01.2006
Jazykový institut MO SR
Language Institute of MoD
01.03.2003-DD.MM.RRRR
Ordinariát ozbrojených sil a ozbrojených sborů SR
The Ordinariate of the armed forces SR
01.03.2003-15.01.2006
Sekce lidských zdrojů
Section of Human Resources
01.03.2003-DD.MM.RRRR
Úřad ekumenické pastorační služby OS SR
Office of ecumenical pastoral of Armed Forces of Slovak Republic
01.05.2003-01.10.2004
Sekce vojenského vzdělávání MO SR
Section of Military Education MoD
01.01.2005-01.07.2009
Správa vojenské dopravy Západ
Administration of Military Transport West
01.07.2005-01.09.2014
Útvar vojenské policie Bratislava
Military Police Department in Bratislava
01.01.2006-01.03.2013
Sekce obranné politiky, mezinárodních vztahů a legislatívy
Section of Defence Politic, International Relations and Legislative
01.01.2006-28.02.2013
Sekce obranného plánovaní a manažmentu zdrojů
Section of Defence Planning and Source Management
01.02.2008-DD.MM.RRRR
Velitelství posádky Bratislava
Command of Garrison Bratislava
01.01.2009-DD.MM.2016
Úřad vojenského letectva
Military Aviation Office
01.06.2009-01.01.2014
Štáb pro operace
Staff for Operations
01.06.2009-DD.MM.RRRR
Štáb pro podporu operací GŠ OS SR
Staff for Support Operations of General Staff of Armed Forces of Slovak Republic
01.07.2009-31.12.2013
Centrum vojenské dopravy
Centre of Military Transport
01.07.2009-DD.MM.RRRR
Vojenská hudba ozbrojených sil Slovenské republiky
Military band of Armed forces of Slovak republic
01.01.2013-DD.MM.RRRR
Vojenské zpravodajství
Military Intelligence
01.03.2013-DD.MM.RRRR
Sekce lidských zdrojů
Section of Human Resources
01.01.2014-01.06.2019
Odbor síl speciálniho určení
Department of Special Forces
01.01.2014-DD.MM.RRRR
Strategické centrum krizového řízení
Strategic Centre of Crisis Management
01.01.2014-31.08.2015
Úřad logistického zabezpečení
Logistic Support Office
01.09.2014-DD.MM.RRRR
Odbor policejního výkonu Bratislava
Department of Police Exercise Bratislava
01.09.2015-01.11.2016
Odbor vojenské dopravy
Department of Military Transport
01.09.2016-DD.MM.RRRR
Styčný integrační tým NATO pro Slovensko
NATO Force Integration Unit Slovakia
01.11.2016-31.08.2021
Národní centrum vojenské dopravy OS SR
National Movement Coordination Centre of the Slovak Armed Forces
DD.MM.2016-DD.MM.RRRR
Odbor státní správy ve vojenském letectvu
Department of State Administration in the Air Force
01.11.2020-DD.MM.RRRR
Odbor vnitřní služby OS SR
Department of Interim Service of Armed Forces of Slovak Republic
01.09.2021-DD.MM.RRRR
701. centrum vojenské dopravy
701st Centre of Military Transport
01.03.2033-DD.MM.RRRR
Vikariát Ordinariátu Ozbrojených sil Slovenské republiky
Vicariate Ordinariate of the Armed Forces of the Slovak Republic
DD.MM.RRRR-DD.08.1914
2. jezdecká divize
2nd Cavalry Division
DD.MM.RRRR-DD.07.1914
37. honvédska pěší divize
37th Honved Infantry Division
DD.MM.RRRR-DD.08.1914
5. sbor
5th Corps
DD.MM.RRRR-DD.07.1914
73. honvédska pěší brigáda
73rd Honved Infantry Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Generálne ředitelství Železniční policie
General directorate of Railway Police
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Hlavní vojenský prokurátor
Judge Advocate General
DD.MM.RRRR-DD.07.1914
Honvédsky pěší pluk č. 13
13th Honved Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních houfnic č. 5
5th Field Howitzer Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních kanónů č. 14
14th Field Cannon Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenská kancelář prezidenta Slovenské republiky
Military Office of the President of the Slovak Republic
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vzdušný úřad
Air Office
DD.MM.RRRR-31.12.2008
Úřad vojenského letectva
Military Aviation Office
Průmyslové podniky:
Industry:
DD.MM.1997-DD.MM.2001
Ivan Stražan - LR AUTO TUNING
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Stražan s.r.o.
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Hlavní město Slovenské republiky
Zdroje:
Sources:
http://visit.bratislava.sk/index.asp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://www.bratislava.sk/
URL : https://www.valka.cz/Bratislava-t43694#388177Verze : 0
Bratislava

V období 1.republiky hlavní město Země slovenské, sídlo dvou politických a dvou soudních okresů.

Sčítání lidu v roce 1930: 123 844 obyvatel (z toho 10 osob cikánské národnosti, 60 013 osob československé národnosti, 18 890 osob maďarské národnosti, 32 801 osob německé národnosti, 56 osob polské národnosti, 12 osob rumunské národnosti, 199 osob ruské národnosti, 111 osob srbochorvatské národnosti a 4 747 osob židovské národnosti)


Název posádky: Bratislava
Datum zřízení : 01.1919
Vojenské objekty :
Name of Garisson: Bratislava
Date of establishment : 01.1919
Utility :Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Bratislava-t43694#172785Verze : 0

Období Jednotky a úřady umístěné v posádce :
Československo
1918 - 1939
10.1919-09.1925 - Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
09.1919-XX.XXXX - Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
06.1920-09.1925 - Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
09.1925-XX.XXXX - Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
01.1922-09.1925 - Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
09.1925-12.1936 - Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
09.1934-XX.XXXX - Velitelství zemského letectva v Bratislavě
09.1936-01.1938 - Velitelství Sedmého sboru
11.1928-01.1938 - Velitelství Deváté divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Deváté pěší divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Třetí rychlé divise
01.1921-XX.XXXX - Velitelství Třetí jezdecké brigády
06.1920-12.1937 - Velitelství Sedmnácté pěší brigády
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Třetí motomechanisované brigády
11.1928-12.1937 - Velitelství Deváté polní dělostřelecké brigády
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 23
11.1920-01.1921 - Pěší pluk 39
01.1930-XX.XXXX - Pěší pluk 39
09.1935-09.1938 - Rota Pluku útočné vozby 3
07.1938-XX.XXXX - Hraničářský prapor 50
09.1936-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 9
10.1920-01.1923 - Lehký dělostřelecký pluk 54
01.1923-09.1936 - Dělostřelecký pluk 54
07.1920-01.1923 - Hrubý dělostřelecký pluk 109
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 109
07.1920-09.1920 - II. oddíl Hrubého dělostřeleckého pluku 126
07.1920-01.1923 - Baterie Protiletadlového dělostřeleckého pluku 151
01.1923-01.1924 - Baterie Dělostřeleckého pluku 151
01.1924-10.1924 - Dělostřelecký oddíl 153
10.1924-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 153
07.1920-10.1920 - Baterie Horského dělostřeleckého pluku 205
07.1920-10.1920 - Baterie Těžkého kanónového pluku 301
10.1936-XX.XXXX - Remontní baterie 9
01.1927-10.1933 - Eskadrona Jezdeckého pluku 3
06.1922-10.1922 - Eskadrona Jezdeckého pluku 7
09.1933-01.1936 - Jezdecký pluk 11
01.1936-XX.XXXX - Dragounský pluk 11
09.1933-09.1935 - Eskadrona obrněných automobilů 3
09.1933-08.1935 - Vozatajská eskadrona 9
09.1933-05.1935 - Vozatajská eskadrona 10
09.1933-XX.XXXX - Vozatajská eskadrona 13
09.1937-XX.XXXX - Vozatajská eskadrona 18
10.1920-XX.XXXX - Ženijní pluk 4
08.1934-XX.XXXX - Ženijní pluk 6
01.1922-05.1924 - Vodní prapor
05.1924-08.1934 - Mostní prapor
08.1934-10.1937 - Mostní prapor
10.1920-10.1937 - Ženijní prapor 9
10.1920-10.1937 - Ženijní prapor 10
12.1920-09.1933 - Vozatajský prapor 4
12.1920-09.1933 - Vozatajská rota 9
10.1921-09.1933 - Vozatajská rota 10
02.1921-09.1933 - Automobilní prapor 3
09.1919-XX.XXXX - Automobilní rota 9
04.1921-05.1921 - Odbočka armádní zbrojnice Bratislava
01.1937-XX.XXXX - Sborová zbrojnice 7
02.1919-08.1924 - Zbrojně technický úřad u firmy Dynamit Nobel
02.1919-XX.1928 - Zbrojně technický úřad u firmy J. Roth, akciová společnost Bratislava
XX.1919-01.1935 - Zbrojně technický úřad u firmy Československé muniční a kovodělné závody, akciová společnost Bratislava
01.1935-01.1936 - Zbrojně technický úřad u firmy Československá zbrojovka, akciová společnost v Brně, závod v Bratislavě
11.1920-01.1937 - Vojenské zemské stavební ředitelství v Bratislavě
09.1921-01.1937 - Vojenská stavební odbočka 9
01.1937-09.1938 - Stavební ředitelství sedmého sboru
09.1938-XX.XXXX - Stavební správa Bratislava
04.1922-01.1937 - Divisní nemocnice 9
01.1937-XX.XXXX - Sborová nemocnice 9
06.1920-04.1923 - Vojenská zásobárna 9
04.1923-01.1924 - Divisní zásobárna 9
01.1924-01.1937 - Divisní proviantní sklad 9
Period Troops or services located here :
Czechoslovakia
1918 - 1939
10.1919-09.1925 - Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
09.1919-XX.XXXX - Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
06.1920-09.1925 - Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
09.1925-XX.XXXX - Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
01.1922-09.1925 - Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
09.1925-12.1936 - Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
09.1934-XX.XXXX - Velitelství zemského letectva v Bratislavě
09.1936-01.1938 - Velitelství Sedmého sboru
11.1928-01.1938 - Velitelství Deváté divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Deváté pěší divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Třetí rychlé divise
01.1921-XX.XXXX - Velitelství Třetí jezdecké brigády
06.1920-12.1937 - Velitelství Sedmnácté pěší brigády
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Třetí motomechanisované brigády
11.1928-12.1937 - Velitelství Deváté polní dělostřelecké brigády
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 23
11.1920-01.1921 - Pěší pluk 39
01.1930-XX.XXXX - Pěší pluk 39
09.1935-09.1938 - Rota Pluku útočné vozby 3
07.1938-XX.XXXX - Hraničářský prapor 50
09.1936-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 9
10.1920-01.1923 - Lehký dělostřelecký pluk 54
01.1923-09.1936 - Dělostřelecký pluk 54
07.1920-01.1923 - Hrubý dělostřelecký pluk 109
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 109
07.1920-09.1920 - II. oddíl Hrubého dělostřeleckého pluku 126
07.1920-01.1923 - Baterie Protiletadlového dělostřeleckého pluku 151
01.1923-01.1924 - Baterie Dělostřeleckého pluku 151
01.1924-10.1924 - Dělostřelecký oddíl 153
10.1924-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 153
07.1920-10.1920 - Baterie Horského dělostřeleckého pluku 205
07.1920-10.1920 - Baterie Těžkého kanónového pluku 301
10.1936-XX.XXXX - Remontní baterie 9
01.1927-10.1933 - Eskadrona Jezdeckého pluku 3
06.1922-10.1922 - Eskadrona Jezdeckého pluku 7
09.1933-01.1936 - Jezdecký pluk 11
01.1936-XX.XXXX - Dragounský pluk 11
09.1933-09.1935 - Eskadrona obrněných automobilů 3
09.1933-08.1935 - Vozatajská eskadrona 9
09.1933-05.1935 - Vozatajská eskadrona 10
09.1933-XX.XXXX - Vozatajská eskadrona 13
09.1937-XX.XXXX - Vozatajská eskadrona 18
10.1920-XX.XXXX - Ženijní pluk 4
08.1934-XX.XXXX - Ženijní pluk 6
01.1922-05.1924 - Vodní prapor
05.1924-08.1934 - Mostní prapor
08.1934-10.1937 - Mostní prapor
10.1920-10.1937 - Ženijní prapor 9
10.1920-10.1937 - Ženijní prapor 10
12.1920-09.1933 - Vozatajský prapor 4
12.1920-09.1933 - Vozatajská rota 9
10.1921-09.1933 - Vozatajská rota 10
02.1921-09.1933 - Automobilní prapor 3
09.1919-XX.XXXX - Automobilní rota 9
04.1921-05.1921 - Odbočka armádní zbrojnice Bratislava
01.1937-XX.XXXX - Sborová zbrojnice 7
02.1919-08.1924 - Zbrojně technický úřad u firmy Dynamit Nobel
02.1919-XX.1928 - Zbrojně technický úřad u firmy J. Roth, akciová společnost Bratislava
XX.1919-01.1935 - Zbrojně technický úřad u firmy Československé muniční a kovodělné závody, akciová společnost Bratislava
01.1935-01.1936 - Zbrojně technický úřad u firmy Československá zbrojovka, akciová společnost v Brně, závod v Bratislavě
11.1920-01.1937 - Vojenské zemské stavební ředitelství v Bratislavě
09.1921-01.1937 - Vojenská stavební odbočka 9
01.1937-09.1938 - Stavební ředitelství sedmého sboru
09.1938-XX.XXXX - Stavební správa Bratislava
04.1922-01.1937 - Divisní nemocnice 9
01.1937-XX.XXXX - Sborová nemocnice 9
06.1920-04.1923 - Vojenská zásobárna 9
04.1923-01.1924 - Divisní zásobárna 9
01.1924-01.1937 - Divisní proviantní sklad 9


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Bratislava-t43694#277386Verze : 0
     
Období:
Period:
Slovenská republika (1993- )
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
XX.XXXX-XX.XXXX - Veliteľstvo posádky Bratislava
01.01.1993-30.09.1995 8. mechanizovaný pluk
01.01.1993-30.09.1995 13. prieskumný prápor
01.10.1995-31.03.2000 13.mechanizovaná brigáda
01.10.1995-31.03.2000 1. prieskumný prápor
01.10.2000-31.03.2002 1. mobilizačná základňa
01.04.2002-30.06.2004 1. výcviková základňa VZS
XX.XXXX-XX.XXXX - Útvar Vojenskej polície Bratislava
XX.2004-XX.XXXX Posádková správa budov Bratislava
XX.XXXX-30.06.2009 Čestná stráž OS SR
XX.2002-30.06.2009 Vojenská hudba OS SR
XX.2001-XX.XXXX Čestná stráž prezidenta SR
01.01.1993-31.07.2001 Pluk hradnej a čestnej stráže
XX.XXXX-XX.XXXX Vojenská nemocnica
XX.XXXX-XX.XXXX Ministerstvo obrany
XX.2002-XX.XXXX Generálny štáb OS SR
XX.2002-XX.2002 Generálny štáb Armády SR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Bratislava-t43694#191258Verze : 0
MOD