Main Menu
User Menu

Jakovlev Jak-25 (1947)

Yakovlev Yak-25 (1947)

Яковлев Як-25 (1947)

     
Název:
Name:
Jakovlev Jak-25-1
Originální název:
Original Name:
Яковлев Як-25-1
Kategorie:
Category:
stíhací letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1947-DD.MM.1948 Moskevský letecký závod č. 115, Moskva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1947-DD.MM.1948
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
3
První vzlet:
Maiden Flight:
31.10.1947
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
2285 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
3185 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
3535 kg
Rozpětí:
Wingspan:
8,88 m
Délka:
Length:
8,66 m
Výška:
Height:
? m
Plocha křídla:
Wing Area:
14,00 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
228 kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
jednoproudový
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
RD-500 o tahu 15,59 kN
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
700kg
(prídavné nádrže na koncoch krídel - 2x380 l)
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
982 km/h v 0 m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
37 m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
6,3 min do 10000 m
Operační dostup:
Service Ceiling:
14000 m
Dolet:
Range:
1100 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
1600 km
Výzbroj:
Armament:
3x kanón NR-23 s 75 nábojmi na hlaveň
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
stúpavosť:
5.000 m za 2,5 min.
10.000 m za 6,3 min
Zdroje:
Sources:
Gordon, Yefim. Early Soviet Jet Fighters. Midland Publishing, Hinckley 2002. ISBN 1-85780-139-3.
Якубович, Николай. Боевые самолеты Яковлева. Эксмо, Москва 2013, ISBN 978-5-699-64800-9.
www.e-reading.ws
https://www.airwar.ru/enc/fighter/yak25_1.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/705620
URL CZ: https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-25-1947-t39584#517518Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Yakovlev-Yak-25-1947-t39584#517518Version : 0
MOD
Jakovlev Jak-25 (Як-25)

(prvý s týmto označením, druhým bol Jak-25 Flashlight)Hoci po skončení druhej svetovej vojny nedisponovala krajina sovietov vyzretými prúdovými leteckými motormi, prebiehali v ZSSR intenzívne práce na konštrukciách lietadiel na prúdový pohon. K dispozícii boli totiž stovky koristných nemeckých motorov Jumo 004 a BMW 003, ktoré mali pokryť preklenovacie obdobie do doby, než budú skonštruované motory domácej konštrukcie. Motor Jumo 004 so statickým ťahom 8335 až 9316 N (850-900 kp) bol prevzatý pod označením RD-10 (РД-10)a motor BMW 003 so statickým ťahom 7845 N (800 kp) dostal označenie RD-20 (РД-20). Tieto motory však vyhovovali len v počiatočnej fáze vývoja prúdových stíhačiek. Aby bolo možné lietať s plným bojovým nákladom rýchlosťami prevyšujúcimi 900 km/h pri zachovaní vysokej stúpavosti a plného výkonu stroja pre prípad bojového stretnutia bolo potrebné použitie prúdových motorov o ťahu aspoň 14,7 kN (1500 kp). Takéto motory však sovietsky zväz k dispozícii nemal a preto boli v roku 1947 z Veľkej Británie získané robustné a spoľahlivé motory Rolls Royce "Derwent" so statickým ťahom 15,7 kN (1600 kp) a "Nene" s ťahom 22,3 kN (2270 kp). Oba sa vyznačovali dlhou životnosťou, nevýhodou boli ich veľké rozmery, ktoré sťažovali ich zástavbu. "Nene" bol po malých úpravách vyrábaný pod označením RD-45 (РД-45) a "Derwent" ako RD-500 (РД-500).

A práve motor RD-500 o ťahu 1590 kp poslúžil konštrukčnej kancelárii A.S. Jakovleva pri konštrukcii stroja označeného ako Jak-25. Vychádzajúc zo skúseností pri konštrukcii typov Jak-15, Jak-17 a Jak-23, ale i so skúseností konkurenčných kancelárií (napr. La-174TK) dospel Jakovlevov tým k záveru, že použitie silnejších motorov samo o sebe ešte neznamená aj úmerný nárast rýchlosti lietadla. Bolo už dostatočne známe, že pri vysokých podzvukových rýchlostiach sa javy stlačiteľnosti vzduchu (teda tvorenie rázových vĺn, odtrhávanie prúdnic a neúčinnosť riadiacich plôch) najskôr objavujú na chvostových plochách. Tiež bolo známe, že pre oddialenie výskytu týchto nepriaznivých javov a ich posunutie do nadzvukovej oblasti je riešením použitie šípových plôch. Pretože však s aerodynamickým konštrukčným riešením šípových plôch mali v tom čase konštruktéri minimum skúseností, rozhodol sa Jakovlev pre kompromisné riešenie - priame krídlo v kombinácii so šípovými chvostovými plochami.

Vznikol tak stroj s označením Jak-25- jednomiestny stíhací strednoplošník s priamym krídlom a s chvostovými plochami šípovitosti 45°, vybavený hermetickou kabínou pilota s čelným štítkom s pancierového skla o hrúbke 57 mm. Sedadlo pilota bolo vystreľovacie, pričom jeho chrbtová časť bola chránená pancierovou doskou o hrúbke 8 mm. V trupe, v časti pod výškovkami, boli umiestnené brzdové štíty, ktoré sa automaticky vysúvali pri dosiahnutí medznej rýchlosti. Výzbroj lietadla tvorili tri kanóny NR-23 (HP-23) kal. 23 mm s palebným priemerom po 75 nábojov, resp. granátov na zbraň.

Počas podnikových skúšok, ktoré stroj pilotovaný hrdinom Sovietskeho zväzu S.N.Anochinom (С.Н. Анохин) absolvoval od 31.10.1947 do 3.7.1948, boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky ako v pilotáži tak i v manévrovateľnosti. Napriek tomu však nebol Jak-25 prijatý do sériovej výroby, pretože v tom čase sa už rozbehla masová produkcia konkurenčného typu - MiG-15.
Zdroje:
Астахов, Р.: Фронтовой истребитель Як-25, Русская Сила
Арсеньев, Е.: "Бурлаки" на "Волге", Авиация и Космонавтика
Шавров, В.Б.: История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг.
Симаков, Б.Л.: Самолеты страны Советов 1917-1970,
Němeček, V.: Vojenská letadla /4/, Naše vojsko, Praha, 1979
URL CZ: https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-25-1947-t39584#150472Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Yakovlev-Yak-25-1947-t39584#150472Version : 0
MOD
foto z webu airwar.ru
Jakovlev Jak-25 (1947) - Jak-25 s nástavcom na tankovanie za letu

Jak-25 s nástavcom na tankovanie za letu

Web autora : https://www.e-reading.ws/chapter.php/1010126/36/Yakubovich_-_Neizvestnyy_Yakovlev._Zheleznyy_aviakonstruktor.html

Jakovlev Jak-25 (1947) - výkres

výkres

Web autora : https://www.airwar.ru/enc/fighter/yak25_1.html

Jakovlev Jak-25 (1947) -


Jakovlev Jak-25 (1947) -


Jakovlev Jak-25 (1947) -


URL CZ: https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-25-1947-t39584#150473Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Yakovlev-Yak-25-1947-t39584#150473Version : 0
MOD
https://propjet.ucoz.ru/forum/12-48-1

Jakovlev Jak-25 (1947) - Třetí prototyp.

Třetí prototyp.
URL CZ: https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-25-1947-t39584#558115Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Yakovlev-Yak-25-1947-t39584#558115Version : 0
MOD