Main Menu
User Menu

Jellicoe, John Rushworth

     
Příjmení:
Surname:
Jellicoe
Jméno:
Given Name:
John Rushworth
Jméno v originále:
Original Name:
Sir John Rushworth Jellicoe, 1st Earl Jellicoe, Viscount Jellicoe of Scapa, Viscount Brocas of Southampton
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
velkoadmirál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě, vikomt
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.12.1859 Southampton /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.11.1935 Kensington, Londýn /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- 2. generální guvernér Nového Zélandu (1920-1924)
- první lord Admirality
- velitel Velké a Atlantické floty
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- člen Sněmovny lordů (1925-1935)
- velitel Velké floty v bitvě u Jutska
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jellicoe-John-Rushworth-t31523#685541Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Jellicoe
Jméno:
Given Name:
John Rushworth
Jméno v originále:
Original Name:
Sir John Rushworth Jellicoe, 1st Earl Jellicoe, Viscount Jellicoe of Scapa, Viscount Brocas of Southampton
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.09.1874 námořní praporčík
05.12.1878 námořní podporučík
23.09.1880 námořní poručík
DD.MM.RRRR korvetní kapitán
30.06.1891 fregatní kapitán
01.01.1897 námořní kapitán
DD.MM.RRRR komodor
08.02.1907 kontradmirál
18.09.1911 viceadmirál
04.08.1914 admirál
03.04.1919 velkoadmirál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1914-DD.MM.1916 Velitel : Velká flota

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

Zaniklé státy / Defunct States DD.MM.1882

Chedivova hvězda
Khedive´s Star
-
-

DD.MM.1886

Medaile za námořní statečnost
Sea Gallantry Medal
-

09.11.1900

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.04.1902

Řád červené orlice 2. třída s meči
Order of Red Eagle 2nd Class with Swords
Roter Adler Orden 2. Klasse mit Schwerten
-

13.02.1906

Královský viktoriánský řád komandér
Royal Victorian Order Commander
-

03.08.1907

Královský viktoriánský řád rytíř komandér
Royal Victorian Order Knight Commander
-

19.06.1911

Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
-

DD.MM.1911

Korunovační medaile 1911
Coronation Medal 1911
-

08.02.1915

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

31.05.1916

Řád za zásluhy
Order of Merit
-

17.06.1916

Královský viktoriánský řád rytíř velkokříže
Royal Victorian Order Knight Grand Cross
-

15.09.1916

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

21.04.1917

Válečný kříž 1915
Cross of War 1915
Croix de Guerre 1915
-

21.04.1917

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

05.06.1917

Řád Sv. Jiří 3. třída
Order of St. George 3rd Class
Орден Святого Георгия 3-й степени
-

11.08.1917

Vojenský savojský řád - velkokříž
Military Order of Savoy - Grandcross
Ordine militare di Savoia - Gran-Croce
-

29.08.1917

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce s květy Paulovnie
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun with the Paulownia Flowers
勲一等旭日桐花大綬章 / くんいっとうきょくじつとうかだいじゅしょう
-

21.02.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

16.09.1919

Námořní medaile za vynikající službu
Navy Distinguished Service Medal
-

DD.MM.1935

Jubilejní stříbrná medaile Krále Jiřího V
King George V Silver Jubilee Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1914-15
1914-15 Star
-

DD.MM.RRRR

Britská válečná medaile stříbrná
British War Medal Silver
-

DD.MM.RRRR

Medaile za čínskou válku (1900) stříbrná
China War Medal (1900) Silver
-

DD.MM.RRRR

Egyptská medaile
Egypt Medal
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jellicoe-John-Rushworth-t31523#685542Verze : 0
MOD
Admiral John Rushworth Jellicoe, 1st Earl Jellicoe, Viscount Jellicoe of Scapa, Viscount Brocas of Southampton


- britský admirál, vrchný veliteľ Grang Fleet a Prvý námorný lord
- generálny guvernér Nového Zélandu


Narodil sa 5. decembra 1859 v Southamptone. Do námorníctva vstúpil v roku 1872 a v r. 1882 slúžil počas Egyptskej vojny. V roku 1888 nastúpil do admirality. V roku 1891 bol povýšený na Commander a stal sa 1. dôstojníkom na HMS Victoria. V r. 1897 bol povýšený na Captain. V r. 1900 sa zúčastnil potlačenia Povstania boxerov v Číne.


V rokoch pred 1. sv. vojnou bol v rokoch 1905 - 1907 riaditeľom organizácie zaoberajúcej sa výzbrojou Royal Navy a v 1908 - 1910 vrchným kontrolórom Royal Navy. V novembri 1911 bol vymenovaný druhým vo velení Grand Fleet. Jellicoe bol dlhoročným spolupracovníkom admirála Fishera pri jeho modernizácii RN. Bol tiež jeho dlhodobou voľbou aby viedol Grand Fleet vo vojnových časoch a z tohoto dôvodu bol 4. augusta 1914 vymenovaný za vrchného veliteľa Grand Fleet.


Jeho defenzívny a opatrný prístup k vedeniu námornej vojny výrazne kontrastoval so širokou verejnosťou očakávanou veľkou námornou bitkou v Severnom mori. V tomto ohľade bol nepriaznivo porovnávaný s jeho možným následníkom admirálom Beattym, ktorý sa vyznačoval agresívnejším prístupom k vedeniu námornej vojny. Keď ho však vo vedení Grand Fleet nahradil, správal sa podobne opatrne. Hlavným cieľom RN bolo však udržať ekonomickú blokádu Nemecka v čom bol úspešný. Udržal strategickú výhodu nad Hochseeflotte, aj keď do značnej miery z dôvodu jej neochoty riskovať stratu svojich ťažkých lodí.


Jellicoeho výkon v Jutskej bitke mnohých sklamal, špeciálne kritizovali jeho rozhodnutie obrátiť lode späť ako preventívne opatrenie proti očakávaným torpédovým útokom uprostred bitky. Bol vyvíjaný silný tlak na jeho rezignáciu. Samotný Churchill sa vyjadril, že to bol jediný muž na oboch stranách, ktorý mohol za jedno odpoludnie prehrať vojnu. Namiesto toho bol ku koncu roka 1916 vymenovaný za Prvého námorného lorda - v podstate bol najvyšším veliteľom RN (formálne bol najvyšším veliteľom kráľ Juraj V.).


Na svojej pozícii sa však necítil dobre, nerozumel jej politickým rozmerom. Bol proti zavedeniu konvojového systému pre obchodné lode, namiesto toho pracoval na iných návrhoch protiponorkového boja. Z dôvodu jeho nesúhlasu s konvojovým systémom bol premiérom Davidom Lloydom Georgem na Vianoce 1917 náhle odvolaný. Po svojom odvolaní odišiel z aktívnej služby, v roku 1918 bol menovaný vikomtom, a od septembra 1920 do novembra 1924 bol generálnym guvernérom Nového Zélandu. Pri svojom návrate do Anglicka v roku 1925 bol menovaný grófom.


Sir John Jellicoe zomrel 20. novembra 1935 a je pochovaný v katedrále Sv. Pavla.
URL : https://www.valka.cz/Jellicoe-John-Rushworth-t31523#113840Verze : 0
www.reddit.com

URL : https://www.valka.cz/Jellicoe-John-Rushworth-t31523#600143Verze : 0
MOD