Main Menu
User Menu

Kontradmirál

Rear Admiral

Rear Admiral

Česky: Kontradmirál
English: Rear Admiral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kontradmirál
Link to the Dictionary Entry Rear Admiral
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
08.02.1907 Jellicoe, John Rushworth
24.09.1932 Cunningham, Andrew Browne
27.08.1935 Tovey, John Cronyn
DD.MM.1938 Davies, Richard Bell
08.07.1941 Vian, Philip
08.07.1952 - Onslow, Richard George
07.07.1954 Bryant, Benjamin
07.07.1958 Gretton, Peter William
14.11.1998 -, Charles

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kontradmiral-t161996#492336Verze : 1
MOD
URL : https://www.valka.cz/Kontradmiral-t161996#657671Verze : 0
MOD