Main Menu
User Menu

Admirál

Admiral

Admiral

Česky: Admirál
English: Admiral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Admirál
Link to the Dictionary Entry Admiral
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
04.08.1914 Jellicoe, John Rushworth
03.01.1941 Cunningham, Andrew Browne
30.10.1942 Tovey, John Cronyn
26.09.1948 Vian, Philip
31.01.1959 - Onslow, Richard George
14.11.2006 -, Charles

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Admiral-t161994#492334Verze : 2
MOD