Main Menu
User Menu
Reklama

Rašín, Alois

Rasin, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Rašín
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Rašín
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.10.1867 Nechanice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.02.1923 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- 1. minister financií Republiky Československej, vláda Karla Kramáře
- minister financií Československej republiky, vláda Antonína Švehlu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- zomrel na následky zranenia spôsobeného atentátnikom komunistom Josefom Šoupalom
- člen odbojovej organizácie Maffie
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.vlada.cz
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rasin-Alois-t25312#92590Verze : 1
Alois Rašín – národohospodář, politik


Narodil se v podkrkonošských Nechanicích. Otec byl pekařem a později se vypracoval na starostu Nechanic a na krátko se stal dokonce i poslancem říšské rady za mladočechy. Alois se původně chtěl stát knězem, ovšem za studií na nižším gymnáziu změnil názor. Po absolvování vyššího gymnázia v roce 1885 odešel do Prahy na medicínu. Později však onemocněl a studií na čas zanechal. K medicíně se již nikdy nevrátil a naopak se přihlásil na práva, kde se zapojil do studentského hnutí.

V říjnu 1891 studia úspěšně dokončil a byl promován na doktora práv. Ihned poté se zapojil do politického života. Stal se jednou z vůdčích osobností radikálního pokrokového hnutí mládeže. Na podzim roku 1893 byl zatčen a obviněn z toho, že patří mezi vůdce tajného spolku Omladina. Nakonec si Rašín odseděl dva roky ve věznici na Borech u Plzně. V roce 1899 založil spolu se Stanislavem K. Sokolem Státoprávně radikální stranu a ve stejném roce se také oženil s Karlou Jánskou. Díky tomu se také nakonec na pár let stáhl z politického života, protože zabezpečení rodiny mu bylo přednější. Nicméně stále byl ve styku s Antonínem Poprem a zejména Jaroslavem Preissem.

V roce 1911 se již jako čelný mladočeský politik stal poslancem říšského sněmu za klatovský okres. Byl činný ve finančním výboru sněmu. Po vypuknutí první světové války v roce 1914 se Rašín stal jedním z vůdců domácího protirakouského odboje, sdruženého v tajném sdružení, zvaném Maffie. 12. července 1915 byl zatčen a eskortován do Vídně. Zároveň mu byl zabaven veškerý majetek. V prosinci téhož roku byl proti němu a jeho přátelům zahájen proces, při kterém byl dne 03.06.1916 odsouzen k trestu smrti. Po smrti císaře Františka Josefa I. byl Rašínovi trest dne 05.01.1917 snížen na desetiletý žalář a 11. července 1917 byl nakonec v rámci amnestie propuštěn.

Z vězení se Rašín vrátil jako hrdina. Spolu s Karlem Kramářem se okamžitě ujal vedení mladočeské strany. Na počátku roku 1918 se mladočeši spojili se staročechy a dalšími menšími stranami a založili silně pravicovou Státoprávní demokracii. Rašín se stal místopředsedou výkonného výboru strany. Nepatřil jenom k vůdcům nové strany, ale stal se i jedním z vůdců celého národa. Spolu s agrárníkem Antonínem Švehlou, sociálním demokratem Františkem Soukupem, socialistou Jiřím Stříbrným a slovenským politikem Vavro Šrobárem se stal jedním z pěti mužů 28. října 1918.

Nástup Rašína do křesla ministra financí vzbuzoval jisté obavy. Nebyl totiž příliš velkým finančním odborníkem. Tento handicap ovšem vyřešil naprosto bez problémů. Jako zdatný politik a organizátor si vybral dobré poradce a spolupracovníky. Za Rašínova vedení (14.11.1918 – 8.7.1919 a od 7.10.1922) získal resort financí rozsáhlé pravomoci, jaké potom již nikdy neměl. Rozhodoval nejen o finančních a měnových otázkách, ale také o nákupech surovin a potravin z ciziny, kapitálových přesunech a dalších věcech. Rašínovou prioritou bylo okamžitě osamostatnit oběživo na území Československa, okolkovat ho a provést deflaci, tedy zhodnocení měny. Rašín se domníval, že silná měna výrazným způsobem posílí sebevědomí národa. Dá se říci, že silná koruna pro něho byla věcí osobní cti a národní hrdosti. Na druhé straně je třeba přiznat, že Rašínova deflační politika posílila zejména skupinu Živnostenské banky. Podřídila jejímu vlivu mnoho významných podniků. Dále zvýhodnila dovozce. Naopak vývoz byl vážně poškozen. Nakonec se ale exportéři silnější koruně přizpůsobili. Velkým problémem byla skutečnost, že došlo k silné nadvládě bank nad průmyslem. Nicméně deflace jako státní zásah svým významem daleko přesahovala měnovou a finanční oblast. Podstatně urychlila vytvoření poměrně silné skupiny českého finančního kapitálu, který získal velký vliv nejen v ekonomice, ale i v politice.

Rašínova hospodářská politika byla rovněž směřována proti vlivu německého a rakouského kapitálu, který z hloubi duše nenáviděl. Díky jeho politice mělo Československo jako první stát ve střední Evropě již v roce 1923 pevnou a hodnotnou měnu. Rašín byl po celý svůj život přesvědčeným liberálem a stoupencem svobodné soutěže. Mezi jeho politické vzory patřil například Oliver Cromwell. Naopak on sám může být považován za předchůdce takových politiků jako Ronald Reagan či Margaret Thatcherová. Jeho vášnivým obdivovatelem byl například Tomáš Baťa.

Byl mužem činu, který si nikdy na nic nehrál. Za největší zločin považoval nešetrnost. Velice se zlobil, že lidé kupují například pomeranče či jiné pochutiny z dovozu. Považoval to za rozmařilost. Ač byl sám dobře situován, byl vždy šetrný a střídmý. Jako politik nebyl zrovna milován. Nikdy se totiž nepodbízel davům. Jeho hlavním politickým heslem bylo "Blaho republiky je nejvyšším zákonem".

Dne 05.01.1923 na něj komunista Josef Šoupal spáchal atentát, na následky kterého mu 18.02.1923 podlehl.

cs.wikipedia.org
commons.wikimedia.org

Rašín, Alois - Alois Rašín na dvacetikorunové bankovce

Alois Rašín na dvacetikorunové bankovce
Rašín, Alois - Pamětní reliéf na domě, ve kterém žil a před kterým byl postřelen

Pamětní reliéf na domě, ve kterém žil a před kterým byl postřelen
URL : https://www.valka.cz/Rasin-Alois-t25312#92845Verze : 4
foto Aloise Rasina
URL : https://www.valka.cz/Rasin-Alois-t25312#98422Verze : 0