Main Menu
User Menu

Cutter, Slade Deville

     
Příjmení:
Surname:
Cutter
Jméno:
Given Name:
Slade Deville
Jméno v originále:
Original Name:
Slade Deville Cutter
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
námořní kapitán
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.11.1911 Oswego, Illinois /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.06.2005 Annapolis /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel USS Seahorse (SS-304), USS Requin (SS-481), USS Neosho (AO-143) a USS Northampton (CLC-1)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- 2. nejúspěšnější americký ponorkový velitel 2. sv. v. s 21 potopenými japonskými loděmi o celkové tonáží 142 300 tun (dle JANAC 19 lodí o tonáži 71 729 tun)
- nositel 4 Námořních křížů
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Slade_Cutter
www.veterantributes.org
URL : https://www.valka.cz/Cutter-Slade-Deville-t241434#667931Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Cutter
Jméno:
Given Name:
Slade Deville
Jméno v originále:
Original Name:
Slade Deville Cutter
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.06.1931-06.06.1935 Námořní akademie Spojených států
DD.12.1937-DD.06.1938 ponorková škola, ponorková základna New London
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
06.06.1935 námořní praporčík
DD.MM.RRRR námořní podporučík
01.01.1942 námořní poručík
01.05.1943 korvetní kapitán
01.03.1944 fregatní kapitán
DD.MM.RRRR námořní kapitán
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.06.1935-DD.06.1937 USS Idaho (BB-42)
DD.06.1937-DD.12.1937 námořní akademie Spojených států
DD.06.1938-DD.08.1938 USS S-30 (SS-135)
DD.08.1938-DD.12.1938 námořní akademie Spojených států
DD.12.1938-DD.12.1942 USS Pompano (SS-181) (výkonný důstojník)
DD.12.1942-31.03.1943 vybavování USS Seahorse (SS-304), námořní loděnice Mare Island
31.03.1943-27.07.1944 USS Seahorse (SS-304) (velitel)
DD.09.1944-DD.12.1944 velitelství ponorkových sil Atlantické floty
DD.12.1944-28.04.1945 vybavování USS Requin (SS-481), námořní loděnice Portsmouth
28.04.1945-DD.10.1946 USS Requin (SS-481) (velitel)
DD.10.1946-DD.02.1949 výbor příslušníků námořnictva
DD.02.1949-DD.07.1950 USS Sperry (AS-12) (velitel)
DD.07.1950-DD.02.1951 32. ponorková divize
DD.02.1951-DD.07.1952 výbor příslušníků námořnictva
DD.07.1952-DD.07.1954 velitelství Námořnictva Spojených států, Pentagon (zpravodajský důstojník)
DD.07.1954-DD.07.1956 štáb velitelství Atlantické floty
DD.07.1956-DD.08.1957 6. ponorková eskadra (velitel)
DD.08.1957-DD.09.1959 Námořní akademie Spojených států (ředitel atletiky)
DD.09.1959-DD.11.1960 USS Neosho (AO-143) (velitel)
DD.11.1960-DD.08.1961 USS Northampton (CLC-1) (velitel)
DD.08.1961-DD.07.1963 námořní útočné a podpůrné síly, Jižní Evropa
DD.07.1963-DD.08.1964 námořní výcvikové centrum Spojených států Great Lakes
DD.08.1964-27.05.1966 Námořní historické výstavní centrum Spojených států, Washington, D.C.
27.05.1966-DD.MM.RRRR odchod do důchodu
Vyznamenání:
Awards:

DD.06.1938

Ponorkový válečný odznak ve zlatě
Submarine Warfare insignia Gold
-

DD.MM.RRRR

námořní stužka za střelbu z pušky
Navy Rifle Marksmanship Ribbon
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství (2. světová válka)
World War II Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za americké tažení
American Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Stužka za bojovou akci - námořnictvo
Combat Action Ribbon - Navy
-

DD.MM.RRRR

Námořní Kříž
Navy Cross
Citace k 1. zlaté hvězdě k Námořnímu kříži:
Prezidentu Spojených států Amerických je potěšením předat zlatou hvězdu k druhému Námořnímu kříži korvetnímu kapitánovi Sladu Devillovi Cutterovi, Námořnictva Spojených států, za mimořádné hrdinství při práci jako velitel U.S.S. SEAHORSE (SS-304), na TŘETÍ válečné hlídce této ponorky mezi 6. lednem 1944 a 16. únorem 1944, v nepřítelem kontrolovaných vodách. Navzdory častým letecký hlídkám nepřítele a intenzivním metodám, kterými Japonci prováděli svá protiponorková opatření, agresivně napadl a úspěšně provedl zničující torpédové útoky proti těžce bráněném nepřátelskému konvoji, potopil pět nepřátelských lodí o celkové tonáži přes 30 000 tun. Při jedné příležitosti, kdy pronásledoval nepřátelský konvoj osm hodin a jen svým mimořádným odhodláním a dovednostmi byl schopen prorazil ochrannou clonu a potopit dva parníky, vyhnul se nepřátelským protiútokům a vrátil se zpět do přístavu nepoškozen. Jeho počínaní po celou dobu bylo v souladu s nejvyššími tradicemi Námořnictva Spojených států.

DD.MM.RRRR

Námořní Kříž
Navy Cross
Citace k Námořnímu kříži:
Prezidentu Spojených států Amerických je potěšením předat Námořní kříž korvetnímu kapitánovi Sladu Devillovi Cutterovi, Námořnictva Spojených států, za mimořádné hrdinství při práci jako velitel U.S.S. SEAHORSE (SS-304), na DRUHÉ válečné hlídce této ponorky mezi 20. říjnem 1943 a 12. prosincem 1943, v nepřítelem kontrolovaných vodách. Na pozoru a agresivní, když proplouval nebezpečnými vodami při hledání Japonské lodní přepravy, velitel Cutter provedl troufalé útoky proti nepříteli a udržoval vysokou efektivnost po celou dobu této důležité hlídky, uspěl v potopení devíti plavidel o celkové tonáži dosahující 48 000 tun a poškození další lodě o výtlaku 4 800 tun. Inspiroval svou jistotou a maximálním úsilím ostatní důstojníky a muže pod svým velením, způsobil těžké ztráty nepříteli a dovedl svou loď zpět do přístavu nepoškozenou, navzdory intenzivním opatřením nepřítele. Jeho počínaní po celou dobu byla v souladu s nejvyššími tradicemi Námořnictva Spojených států.

DD.MM.RRRR

Námořní Kříž
Navy Cross
Citace ke 2. zlaté hvězdě k Námořnímu kříži:
Prezidentu Spojených států Amerických je potěšením předat druhou zlatou hvězdu ke třetímu Námořnímu kříži korvetnímu kapitánovi Sladu Devillovi Cutterovi, Námořnictva Spojených států, za mimořádné hrdinství při práci jako velitel U.S.S. SEAHORSE (SS-304), na ČTVRTÉ válečné hlídce této ponorky mezi 28. březnem 1944 a 27. dubnem 1944, v nepřítelem kontrolovaných vodách v Pacifické oblasti. Korvetní kapitán Cutter provedl opakované torpédové útoky při nichž zničil čtyři nepřátelská plavidla a celkové tonáži přes 25 000 tun a poškodil nepřátelskou ponorku o tonáži přes 600 tun. Ačkoliv podstoupil těžké útoku hlubinnými bombami a letecké bombardování, dovedně se vyhnul nepříteli a dovedl svou loď v pořádku do přístavu. Jeho počínaní po celou dobu je v souladu s nejvyššími tradicemi Námořnictva Spojených států.

DD.MM.RRRR

Námořní Kříž
Navy Cross
Citace ke 3. zlaté hvězdě k Námořnímu kříži:
Prezidentu Spojených států Amerických je potěšením předat třetí zlatou hvězdu ke čtvrtému Námořnímu kříži korvetnímu kapitánovi Sladu Devillovi Cutterovi, Námořnictva Spojených států, za mimořádné hrdinství při práci jako velitel U.S.S. SEAHORSE (SS-304), na PÁTÉ válečné hlídce této ponorky mezi 3. červencem 1944 a 19. červencem 1944, v Japonci kontrolovaných vodách. Prorážejíc těžkou a neobvykle pozornou doprovodnou clonu, korvetní kapitán Cutter provedl dobře naplánovaný útok a provedl torpédové útoky, při nichž potopil šest nepřátelských plavidel o celkové tonáži dosahující 37 000 tun a poškodil další plavidlo o tonáži 4 000 tun. Nedajíc se zastrašit těžkými nepřátelskými protiponorkovými opatřeními, vedl své plavidlo a úspěšně ho dovedl v bezpečí do přístavu. Jeho počínání po celou dobu jsou v souladu s nejvyššími tradicemi Námořnictva Spojených států.

DD.MM.RRRR

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace ke Stříbrné hvězdě:
Prezidentu Spojených států Amerických je potěšením předat Stříbrnou hvězdu námořnímu poručíkovi Sladu Devillovi Cutterovi, Námořnictva Spojených států, za zřetelnou udatnost a horlivost v akci jako asistenční přibližovací důstojník na U.S.S. POMPANO (SS-181), během tří úspěšných válečných hlídek počínaje 18. prosincem 1941. S mimořádnou dovedností a kuráží, námořní poručík Cutter prováděl své povinnosti během agresivních útoků útoků proti nepříteli, které vyústili v potopení velkého množství nepřátelské lodní dopravy. Jeho excelentní uvažování, vytrvalost a statečnost v akci se významně podíleli na úspěch této lodě.

DD.MM.RRRR

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace ke zlaté hvězdě ke Stříbrné hvězdě:
Prezidentu Spojených států Amerických je potěšením předat zlatou hvězdu ke druhé Stříbrné hvězdě námořnímu poručíkovi Sladu Devillovi Cutterovi, Námořnictva Spojených států, za zřetelnou udatnost a horlivost v akci jako výkonný důstojník, navigátor a asistenční přibližovací důstojník na U.S.S. POMPANO (SS-181), během druhé válečné hlídky ve Východočínském moři, od 20. dubna 1942 do 18. června 1942. Excelentní uvažování námořního poručíka Cuttera a celkové znalosti problémů útoku, stejně jako dovedná navigace této lodi, významně pomohly jeho veliteli v provedení úspěšných útoků, které vyústili v potopení celkem 16 485 tun lodní tonáže. Jeho statečné akce a vytrvalá služební oddanost, bez ohledu na svůj vlastní život, jsou v souladu s nejvyššími tradicemi vojenské služby a odráží velké zásluhy na něm a námořní službě Spojených států.

DD.MM.RRRR

Bronzová hvězda
Bronze Star
s "Bojovým V" za chrabrost

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v amerických obranných silách
American Defense Service Medal
s bronzovou hvězdou

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v národní bezpečnosti
National Defense Service Medal
s bronzovou hvězdou (2x)

DD.MM.RRRR

Presidential Unit Citation (Navy & Marine Corps)
Presidential Unit Citation (Navy & Marine Corps)
s bronzovou hvězdou (2x)

DD.MM.RRRR

Medaile za asijsko pacifické tažení
Asiatic-Pacific Campaign Medal
se 4 bronzovými kampaňovými hvězdami (4x)

DD.MM.RRRR

Ponorkový odznak za bojovou hlídku
Submarine Combat Patrol insignia
se stříbrnou a bronzovou hvězdou (7x)

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Slade_Cutter
www.veterantributes.org
https://valor.militarytimes.com/hero/20334
https://uboat.net/allies/commanders/3441.html
URL : https://www.valka.cz/Cutter-Slade-Deville-t241434#668108Verze : 1
MOD