Main Menu
User Menu

Poručík nižšího stupně

Lieutenant Junior Grade

Lieutenant Junior Grade

Česky: Poručík nižšího stupně
English: Lieutenant Junior Grade
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poručík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Porucik-nizsiho-stupne-t241001#667800Verze : 0
MOD