Main Menu
User Menu
Reklama

Komandér

Commander

Commander

Česky: Komandér
English: Commander
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komandér
Link to the Dictionary Entry Commander
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Komander-t194348#667798Verze : 0
MOD
Přehled počtu osob s hodností Komandér v jednotlivých letechRokCommander (Navy)
30.6.1954 6816
30.6.1955 8290
30.6.1956 8272
30.6.1957 8325
30.6.1958 8093
30.6.1959 8134
30.6.1960 8191
30.6.1961 8191
30.6.1962 8366
30.6.1963 8111
30.6.1964 8022
30.6.1965 8117
30.6.1966 8414
30.6.1967 8433
30.6.1968 8517
30.6.1969 8692
30.6.1970 9013
30.6.1971 8673
30.6.1972 8766
30.6.1973 8228
30.6.1974 7933
30.6.1975 7601
30.6.1976 7549
30.9.1977 7445
30.9.1978 7619
30.9.1979 7560
30.9.1980 7534
30.9.1981 7672
30.9.1982 7752
30.9.1983 7668
30.9.1984 7626
30.9.1985 7764
30.9.1986 7765
30.9.1987 7859
30.9.1988 7973
30.9.1989 7751
30.9.1990 7807


(rozpracováno)

Zdroj: https://www.dmdc.osd.mil
URL : https://www.valka.cz/Komander-t194348#559600Verze : 2
MOD