Main Menu
User Menu
Reklama

Komandérporučík

Lieutenant Commander

Lieutenant Commander

Česky: Komandérporučík
English: Lieutenant Commander
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komandérporučík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant Commander
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Komanderporucik-t194349#667796Verze : 0
MOD
Přehled počtu osob s hodností Komandérporučík v jednotlivých letechRokLieutenant Commander (Navy)
30.6.1954 9688
30.6.1955 11121
30.6.1956 10902
30.6.1957 10862
30.6.1958 11631
30.6.1959 11898
30.6.1960 11807
30.6.1961 11954
30.6.1962 12390
30.6.1963 12457
30.6.1964 12054
30.6.1965 12405
30.6.1966 14113
30.6.1967 14784
30.6.1968 15478
30.6.1969 15147
30.6.1970 16268
30.6.1971 15015
30.6.1972 14136
30.6.1973 15499
30.6.1974 14607
30.6.1975 13861
30.6.1976 13401
30.9.1977 12300
30.9.1978 12004
30.9.1979 11960
30.9.1980 12256
30.9.1981 12360
30.9.1982 12938
30.9.1983 12775
30.9.1984 12855
30.9.1985 13139
30.9.1986 13382
30.9.1987 13275
30.9.1988 13614
30.9.1989 13661
30.9.1990 13711


(rozpracováno)

Zdroj: https://www.dmdc.osd.mil
URL : https://www.valka.cz/Komanderporucik-t194349#559603Verze : 2
MOD