Main Menu
User Menu
Reklama

Kapitán

Captain

Captain

Česky: Kapitán
English: Captain
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kapitán
Link to the Dictionary Entry Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kapitan-t194347#667795Verze : 0
MOD
Přehled počtu osob s hodností Kapitán v jednotlivých letechRokCaptain (Navy)
30.6.1954 2890
30.6.1955 2915
30.6.1956 3545
30.6.1957 3870
30.6.1958 3988
30.6.1959 3971
30.6.1960 3944
30.6.1961 4017
30.6.1962 4077
30.6.1963 4169
30.6.1964 4197
30.6.1965 3997
30.6.1966 4388
30.6.1967 4310
30.6.1968 4360
30.6.1969 4307
30.6.1970 4511
30.6.1971 4286
30.6.1972 3769
30.6.1973 3982
30.6.1974 3823
30.6.1975 3780
30.6.1976 3785
30.9.1977 3712
30.9.1978 3598
30.9.1979 3645
30.9.1980 3601
30.9.1981 3808
30.9.1982 3811
30.9.1983 3754
30.9.1984 3709
30.9.1985 3699
30.9.1986 3709
30.9.1987 3766
30.9.1988 3824
30.9.1989 3859
30.9.1990 3841


(rozpracováno)

Zdroj: https://www.dmdc.osd.mil
URL : https://www.valka.cz/Kapitan-t194347#559597Verze : 2
MOD