Main Menu
User Menu

Tankový výcvikový svazek Čechy [1945-1945]

Tank Training Unit Bohemia

Panzer-Ausbildungs-Verband Böhmen

     
Název:
Name:
Tankový výcvikový svazek Čechy
Originální název:
Original Name:
Panzer-Ausbildungs-Verband Böhmen
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.03.1945-08.05.1945 Tankový sbor Großdeutschland
Dislokace:
Deployed:
28.03.1945-DD.MM.RRRR Budyšín, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.03.1945-08.05.1945 Tankový výcvikový oddíl 17
28.03.1945-08.05.1945 Tankový výcvikový oddíl 18
28.03.1945-08.05.1945 Výcvikový tankový průzkumný oddíl 55

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
https://www.diedeutschewehrmacht.de/b%F6hmen.htm
balsi.de
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-vycvikovy-svazek-Cechy-1945-1945-t227886#633631Verze : 0
MOD
Po zhroucení fronty na Rýně ve druhé dekádě měsíce března 1945 a v očekávání sovětské ofenzivy v berlínském směru nařídil 16. března Adolf Hitler přeložení výcvikových a náhradních jednotek tankového vojska do blízkosti frontové linie. Takzvaná "Akce Leuthen" počítala (alespoň papírově) s mobilizací přinejmenším 300 000 odvedenců a kmenového personálu tankových škol a výcvikových středisek, výcvikových a náhradních tankových jednotek, jednotek stíhačů tanků a tankových granátníků...
K tomuto účelu bylo zřízeno celkem 9 tankových výcvikových svazů (Panzer-Ausbildungs-Verbände), které měly výše uvedené posily soustředit.
Panzer-Ausbildungs-Verband Böhmen byl zformován 28.3.1945 v Budyšíně okolo štábu, sestaveného ze zbylých příslušníků štábu Tankové divize Slezsko. Soustředil tankové výcvikové a náhradní jednotky z Vojenských okruhů IV, VIII, VII a IX.
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
Andreas Kunz: Wehrmacht und Niederlage: Die bewaffnete Macht in der Endphase der nationalsozialistischen Herrschaft
https://www.diedeutschewehrmacht.de/b%F6hmen.htm
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-vycvikovy-svazek-Cechy-1945-1945-t227886#633641Verze : 0
MOD