Main Menu
User Menu

Úřad veterinářské služby 3. rychlé divise [1938-1938]

Veterinary Service Office of the 3rd Rapid Division

     
Název:
Name:
Úřad veterinářské služby 3. rychlé divise
Originální název:
Original Name:
Úřad veterinářské služby 3. rychlé divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 132 - Mobilisovaný útvar 132-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
Úřad veterinářské služby 3. rychlé divise
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.09.1938-15.12.1938 Velitelství 3. rychlé divise
24.09.1938-27.09.1938 Úřad veterinářské služby hlavního velitelství
27.09.1938-15.12.1938 Úřad veterinářské služby III. armády
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-16.10.1938 Levice, Kasárny Milana R. Štefánika /
16.10.1938-18.10.1938 Tekovské Šarluhy, ? /
18.10.1938-22.11.1938 Šala, ? /
22.11.1938-13.12.1938 Trnava, ? /
13.12.1938-15.12.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
24.09.1938-02.10.1938
02.10.1938-DD.11.1938 Otáhal, Václav (štábní kapitán veterinář)
DD.11.1938-07.12.1938 Binter, Augustin (štábní kapitán veterinář)
07.12.1938-15.12.1938
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno DAVID 15
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "David"
URL : https://www.valka.cz/Urad-veterinarske-sluzby-3-rychle-divise-1938-1938-t208965#590841Verze : 3
MOD