Levice

     
Název:
Name:
Levice Levice
Originální název:
Original Name:
Levice
Další názvy:
Other Names:
Lewenz, Lebentz (nemecky), Léva (maďarsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Levice Levice District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°13'09.45"N 18°36'04.13"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mestské časti: Čankov, Géňa, Horša, Kalinčiakovo, Krížny vrch, Ladislavov dvor, Malý Kiar, Nixbrod
Sídliská: Rybníky I, Rybníky II, Rybníky III, Rybníky V, Vinohrady
Ostatné časti: Cigánka, Nová osada
Osady: Čudo, Margita-Ilona, Márklyho majer
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1156
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Levický hrad
rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1780
rímskokatolícky kostol sv. Jozefa z roku 1675
kalvínsky kostol z roku 1785
klasicistický evanjelický kostol z roku 1789
synagóga z roku 1857
pomník obetiam druhej svetovej vojny na Námestí hrdinov
socha Milana Rastislava Štefánika - park
pamätná busta Ľudovíta Štúra - na ulici Ľudovíta Štúra
pamätná tabuľa Kalmána Kittenberga
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Imrich Karvaš - slovenský národohospodár
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Levice
http://www.levice.sk
URL : https://www.valka.cz/Levice-t44350#370518 Verze : 0
Levice (Léva)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 12 576 obyvatel (z toho 5 956 osob národnosti československé, 4 974 osob národnosti maďarské, 214 osob národnosti německé, 17 osob národnosti ruské a 954 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Dvacáté pěší brigády (leden 1920 – červen 1920),
Pěší pluk 7 (říjen 1920 – leden 1921 a červen 1921 – září 1933),
II. prapor Pěšího pluku 26 (prosinec 1920 – květen 1921),
náhradní prapor Pěšího pluku 26 (říjen 1920 – leden 1938),
Cyklistický prapor 3 (od září 1933),
II. oddíl Lehkého dělostřeleckého pluku 54 (říjen 1920 – prosinec 1920),
Doplňovací okresní velitelství Levice (od března 1920).


Pro potřeby vojska byly ve městě k dispozici Štefánikovy kasárny.


Zdroj:
ÚVA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Levice-t44350#174500 Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992 Czechoslovakia 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.06.1945-31.12.1950 Pěší pluk 12
01.01.1951-31.10.1954 12. pěší pluk
01.11.1954-08.05.1955 12. střelecký pluk
09.05.1955-30.09.1958 8. střelecký pluk
01.10.1958-31.08.1966 64. motostřelecký pluk
01.09.1966-31.12.1992 64. tankový pluk
01.10.1968-31.10.1984 13. průzkumný prapor
DD.MM.1984-DD.MM.1990 106. silniční stavební prapor
DD.MM.1986-DD.MM.1990 114. silniční stavební prapor
01.06.1945-31.12.1950 12th Infantry Regiment
01.01.1951-31.10.1954 12th Infantry Regiment
01.11.1954-08.05.1955 12th Rifle Regiment
09.05.1955-30.09.1958 8th Rifle Regiment
01.10.1958-31.08.1966 64th Motor Rifle Regiment
01.09.1966-31.12.1992 64th Tank Regiment
01.10.1968-31.10.1984 13th Reconnaissance Battalion
DD.MM.1984-DD.MM.1990 106th Road Construction Battalion
DD.MM.1986-DD.MM.1990 114th Road Construction Battalion
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_41.htm
URL : https://www.valka.cz/Levice-t44350#402971 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více