Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 132 [1938-1938]

132nd Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 132
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 132
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
3. rychlá divise
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Bratislava
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisovaný útvar 132-A-1
- Velitelství 3. rychlé divise
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení, karton 158
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-132-1938-1938-t54156#586588Verze : 1
MOD