Main Menu
User Menu

Ištván, Miroslav

     
Příjmení:
Surname:
Ištván
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Ištván
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník v. z.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.03.1967 Brezno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky
- veliteľ Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.cspsr.mil.sk/13589/
URL CZ: https://www.valka.cz/Istvan-Miroslav-t208241#589357Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Istvan-Miroslav-t208241#589357Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ištván
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Ištván
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1986 Stredné odborné učilište strojárske, Brezno /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Intenzívny kurz anglického jazyka, Nitra
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1986-DD.MM.1990 Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov /
DD.MM.RRRR-DD.MM.2001 Účelový kurz II. stupňa – odbor veliteľsko štábny, Liptovský Mikuláš
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.2004-01.07.2009 Velitel : Čestná stráž ozbrojených sil Slovenské republiky
01.07.2009-DD.MM.2010 Velitel : Čestná stráž ozbrojených síl Slovenskej republiky
01.05.2010-31.12.2017 Velitel : Čestná stráž prezidenta Slovenské republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1990-DD.MM.RRRR Veliteľ mechanizovanej čaty, Michalovce
DD.MM.1991-DD.MM.RRRR Veliteľ prieskumnej roty, Michalovce
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR Zástupca veliteľa roty, Pluk hradní a čestné stráže
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR Veliteľ roty, Prapor čestné stráže
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR Vedúci starší dôstojník, Posádkové velitelství Bratislava
DD.MM.2002-30.03.2004 Zástupca veliteľa, Čestná stráž ozbrojených sil Slovenské republiky
DD.MM.2009-DD.MM.RRRR Zástupca veliteľa, Velitelství posádky Bratislava
01.05.2010-31.12.2017 Veliteľ, Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky
01.01.2018-DD.MM.RRRR vo výslužbe
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

MM.DD.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 20th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.cspsr.mil.sk/13589/
URL CZ: https://www.valka.cz/Istvan-Miroslav-t208241#589358Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Istvan-Miroslav-t208241#589358Version : 0
MOD