Main Menu
User Menu

Velitelství posádky Bratislava [2002- ]

Command of Garrison Bratislava / Veliteľstvo posádky Bratislava

     
Název:
Name:
Velitelství posádky Bratislava
Originální název:
Original Name:
Veliteľstvo posádky Bratislava
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2002
Předchůdce:
Predecessor:
Posádkové velitelství Bratislava
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2002-01.10.2002 Generálny štáb OS SR
01.10.2002-01.07.2014 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
01.07.2014-DD.MM.RRRR Generálny štáb OS SR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.2002-01.02.2008 Bratislava, Dunajské kasárny
01.02.2008-DD.MM.RRRR Bratislava, Duklianske kasárne

Velitel:
Commander:
01.06.2002-01.08.2003 Butko, František (Generálmajor)
01.08.2003-DD.12.2005 Csonga, Eduard (Plukovník)
01.03.2006-01.09.2006 Sálaši, Ivan (Plukovník)
04.10.2006-28.06.2008 Valušek, Vladimír (Plukovník)
28.06.2008-01.01.2010 Bella, Ivan (Plukovník)
01.01.2010-01.06.2013 Burda, Ján (Plukovník)
01.06.2013-08.01.2014 Grnáč, Roman - poverený (Podplukovník)
08.01.2014-01.07.2016 Marek, Ján (Plukovník)
01.07.2016-01.02.2018 Jančovič, Igor (Plukovník)
01.02.2018-01.03.2021 Milde, Slavomír (Plukovník)
01.03.2021-DD.MM.RRRR Arnold, Miloslav (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.01.1993-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
01.05.2006-01.01.2010 Gejdoš, Jaroslav (Podplukovník)
01.01.2010-DD.MM.RRRR Miklovič, František (Podplukovník)
01.10.2018-01.10.2020 Arnold, Miloslav (Podplukovník)
01.10.2020-DD.MM.2021 funkcia neobsadená, ? ( )
DD.MM.2021-01.07.2021 Fraňo, Branislav (Podplukovník)
01.07.2021-DD.MM.RRRR Mlynárik, Ján (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1993-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Martin
01.01.1993-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Michalovce
01.01.1993-01.10.2009 Posádkové velitelství Nemšová
01.01.1993-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Nováky
01.01.1993-01.11.2007 Posádkové velitelství Nové Mesto nad Váhom
01.01.1993-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Poprad
01.01.1993-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Prešov
01.01.1993-01.01.2005 Posádkové velitelství Rimavská Sobota
01.01.1993-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Rožňava
01.01.1993-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Sliač
01.01.1993-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Trebišov
01.01.1993-01.08.2006 Posádkové velitelství Vysoké Tatry
01.01.1993-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Zemianske Kostoľany
01.01.1993-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Zvolen
01.01.1993-01.10.2005 Posádkové velitelství Štúrovo
01.10.2002-01.07.2009 Vojenská hudba ozbrojených sil Slovenské republiky
01.10.2002-01.07.2009 Čestná stráž ozbrojených sil Slovenské republiky
01.07.2004-01.04.2006 Posádkové velitelství Záľubica
01.07.2004-DD.MM.RRRR Vojenská hudba Banská Bystrica
01.07.2009-DD.MM.RRRR Vojenská hudba ozbrojených sil Slovenské republiky
01.07.2009-DD.MM.RRRR Čestná stráž ozbrojených síl Slovenskej republiky
DD.MM.RRRR-DD.MM.2003 Vojenská hudba Košice
DD.MM.RRRR-DD.01.2003 Vojenský nápravní útvar

Ručně vyplněné položky:
01.07.2004-01.07.2009 Vojenská hudba Trenčín (zrušená)
01.07.2009-DD.MM.RRRR Posádkový klub Bratislava
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Organizačný prvok na vytvorenie 1. zabezpečovacej roty MO SR
DD.MM.RRRR-01.12.2021 Rota podpory velenia GŠ OS SR
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.vepba.mil.sk, archív autora
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
https://vepba.mil.sk/96502/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-posadky-Bratislava-2002-t49070#307330Verze : 5
MOD
Veliteľstvo posádky Bratislava


Krycie číslo: VÚ 1570


Sídlom Veliteľstva posádky je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Hranice posádky sú totožné s hranicami mesta Bratislava. Niektoré útvary v podriadenosti Veliteľstva posádky Bratislava sú dislokované mimo Bratislavy.


Veliteľstvo posádky je organizačným prvkom ozbrojených síl Slovenskej republiky s celorezortnou pôsobnosťou pre zabezpečenie súčinnosti so štátnou správou a samosprávou, zabezpečenie vykonávania vojenských pôct, zabezpečenie úloh obrany a ochrany posádky Bratislava, ochrany objektov osobitej dôležitosti, logistického, finančného a zdravotníckeho zabezpečenia vojenských útvarov a zariadení dislokovaných v posádke.


Rozkazom Ministra obrany SR č. 51/2004 z 28.12.2004 bol Veliteľstvo posádky Bratislava priznaný oficiálny znak.


Citace - http://www.vhu.sk/data/att/7056.pdf :

Znak má tvar gotického štítu so striebornou bordúrou a tenkou čiernou linkou. Na červenej ploche znaku sú položené dva zlaté (žlté) skrížené blatnické meče. V jeho päte je strieborné (biele) trojvežové opevnenie s oknami a bránou, s napoly
vytiahnutou zlatou (žltou) mrežou a na červených strechách veží sú po dve zlaté (žlté) gule. V hlave štítu na červenej ploche strieborným (bielym) majuskulným písmom v dvoch riadkoch, a to v prvom riadku uvedený názov VELITEĽSTVO
POSÁDKY, a v druhom miesto jej sídla BRATISLAVA.
Zdroj: www.vepba.mil.sk
www.vhu.sk

Velitelství posádky Bratislava [2002- ] - Veliteľstvo posádky Bratislava

Veliteľstvo posádky Bratislava
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-posadky-Bratislava-2002-t49070#190709Verze : 2
MOD