Main Menu
User Menu

Michalovce

okr. Michalovce

     
Název:
Name:
Michalovce
Originální název:
Original Name:
Michalovce
Další názvy:
Other Names:
Nagymihály (maďarsky), Mihaľa (rómsky), Michajlovec (jidiš), Großmichel (nemecky), Михайлівці (ukrajinsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Michalovce
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°44'56.84"N 21°54'20.22"E
Místní části:
Local Municipalities:
Močarany, Topoľany, Vrbovec, Straňany
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1244
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky(1771)
rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie (1313)
gréckokatolícky Chrám Svätého Ducha
Barokovo-klasicistický kaštieľ - sídlo rodu Sztáray
vojnový cintorín sovietskej armády (druhá svetová vojna)
Muzea:
Museums:
Zemplínske múzeum
Osobnosti:
Personalities:
Pavol Horov - básnik
Gorazd Zvonický - básnik, prekladateľ
Metod Dominik Trčka - kňaz, politický väzeň
František Fuga - kňaz, národovec
Štefan Hlaváč - kňaz, pedagóg, politicky prenasledovaný
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.08.1919-25.08.1919
1. divise
1st Division
23.12.1919-01.01.1920
20. pěší brigáda
20th Infantry Brigade
01.01.1920-DD.10.1933
24. pěší brigáda
24th Infantry Brigade
DD.07.1921-24.09.1938
Pěší pluk 20
20th Infantry Regiment
DD.02.1938-24.09.1938
Ženijní prapor 12
12th Engineer Battalion
22.10.1938-15.12.1938
12. divise
12th Division
22.10.1938-15.12.1938
Telegrafní prapor 12
12th Signal Battalion
22.10.1938-15.12.1938
Velitelství dělostřelectva 12. divise
Artillery Command of the 12th Division
22.10.1938-15.12.1938
Velitelství telegrafního vojska 12. divise
Signal Command of the 12th Division
22.10.1938-15.12.1938
Velitelství ženijního vojska 12. divise
Engineer Command of the 12th Division
08.11.1938-DD.12.1938
Polní pošta 29
29th Field Post Office
02.05.1939-15.08.1940
Jezdecká korouhev III
3rd Cavalry Battalion
02.05.1939-01.10.1940
Ženijní prapor III
3rd Engineer Battalion
15.08.1939-01.10.1940
Jezdecký přezvědný oddíl 3
3rd Cavalry Reconnaissance Division
01.11.1939-01.10.1940
Náhradní prapor pěšího pluku 8
Replacement Battalion of 8th Infantry Regiment
01.11.1939-01.10.1940
Pěší pluk 8
8th Infantry Regiment
01.11.1939-01.10.1940
Pěší prapor I/8
1st Infantry Battalion
01.11.1939-01.10.1940
Pěší rota 1/8
1st Infantry Company
01.11.1939-01.10.1940
Pěší rota 2/8
2nd Infantry Company
01.11.1939-01.10.1940
Pěší rota 3/8
3rd Infantry Company
01.10.1940-30.08.1944
Jezdecký přezvědný oddíl 2
2nd Cavalry Reconnaissance Division
01.10.1940-30.08.1944
Pionýrsky prapor 2
2nd Engineer Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Rota kanónů proti útočné vozbě 2
2nd Anti-Armour Company
12.08.1941-30.08.1944
Rota kanónů proti útočné vozbě 2
2nd Anti-Armour Company
01.06.1945-01.10.1949
Doplňovací okresní velitelství Michalovce
District Replacement Command Michalovce
01.06.1945-01.10.1946
Pěší pluk 20
20th Infantry Regiment
01.06.1945-01.06.1945
Pěší prapor I/20
1st Infantry Battalion
01.06.1945-08.09.1945
Ženijní prapor 10
10th Engineer Battalion
01.07.1945-01.10.1945
Pěší prapor I/25
1st Infantry Battalion
07.09.1945-01.10.1945
Ženijní prapor 2
2nd Engineer Battalion
08.09.1945-01.10.1947
Ženijní prapor VI/4 /strojový/
6th Engineer Battalion /machine/
01.10.1947-15.12.1950
Ženijní prapor 12
12th Engineer Battalion
26.10.1950-01.12.1950
Kulometní rota 4/20 /samostatná/
4th Machine Gun Company /Indipendent/
26.10.1950-01.12.1950
Pěší pluk 20
20th Infantry Regiment
26.10.1950-01.12.1950
Pěší rota 1/20 /samostatná/
1st Infantry Company /Indipendent/
26.10.1950-01.12.1950
Pěší rota 2/20 /samostatná/
2nd Infantry Company /Indipendent/
26.10.1950-01.12.1950
Pěší rota 3/20 /samostatná/
3rd Infantry Company /Indipendent/
26.10.1950-01.12.1950
Rota těžkých zbraní 5/20 /samostatná/
5th Heavy Guns Company /Indipendent/
09.11.1950-01.12.1950
Ženijní rota 10
10th Engineer Company
01.12.1950-01.10.1956
10. ženijní rota
10th Engineer Company
01.12.1950-01.11.1954
20. pěší pluk
20th Infantry Regiment
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Michalovce
District Military Command Michalovce
01.10.1951-06.07.1954
10. raketometný oddíl
10th Rocket Launcher Division
01.01.1954-31.12.1992
Okresná vojenská správa Michalovce
District Military Command Michalovce
01.11.1954-09.05.1955
20. střelecký pluk
20th Rifle Regiment
09.05.1955-01.10.1958
63. střelecký pluk
63rd Rifle Regiment
01.10.1956-01.10.1959
10. ženijní prapor
10th Engineer Battalion
01.10.1958-31.10.1991
63. motostřelecký pluk
63rd Motor Rifle Regiment
01.09.1966-01.11.1991
18. automobilní prapor
18th Automobile Battalion
01.09.1971-01.09.1978
75. automobilní prapor
75th Automobile Battalion
DD.11.1977-DD.MM.1978
106. silniční stavební prapor
106th Road Construction Battalion
01.09.1978-01.11.1991
79. cisternový prapor
79th Fuel Tank Battalion
01.02.1991-01.03.1992
643. radiotechnická rota
643rd Electronic Company
31.10.1991-31.12.1992
63. mechanizovaný pluk
63rd Mechanized Regiment
01.03.1992-31.12.1992
632. středisko radiolokačního průzkumu
632nd Radar Surveillance Centre
01.01.1993-01.10.1995
63. mechanizovaný pluk
63rd Mechanized Regiment
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Posádkové velitelství Michalovce
Garrison Headquarters Michalovce
01.10.1995-01.10.2000
22. mechanizovaná brigáda
22nd Mechanized Brigade
01.10.2000-01.10.2006
Mechanizovaný prapor Michalovce
Mechanized Battalion Michalovce
01.10.2005-DD.MM.RRRR
Rota ISTAR
ISTAR Company
01.10.2006-DD.MM.RRRR
22. mechanizovaný prapor
22nd Mechanized Battalion
01.07.2009-01.11.2021
Samohybný dělostřelecký oddíl
Self-Propelled Artillery Battalion
01.09.2015-31.10.2021
Ženijní rota Michalovce
Engineer Company Michalovce
01.11.2021-DD.MM.RRRR
21. samohybný dělostřelecký oddíl
21st Self-Propelled Artillery Battalion
01.11.2021-DD.MM.RRRR
902. ženijní prapor
902nd Engineer Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V roku 1960 bola ku mestu pripojená obec Topoľany.
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Michalovce
http://www.michalovce.sk/
http://topolany.sk/historia-od-1248/
URL : https://www.valka.cz/Michalovce-t44372#368369Verze : 0
MOD
Michalovce


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 11 602 obyvatel (z toho 7 614 osob národnosti československé, 467 osob národnosti maďarské, 315 osob národnosti německé, 192 osob národnosti ruské a 2 196 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v červenci 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Dvacáté čtvrté pěší brigády (leden 1920 – prosinec 1937),
Pěší pluk 20 (od ledna 1921),
Ženijní prapor 12 (od února 1938),
Vojenská zásobárna 12 (říjen 1920 – duben 1923),
Divisní zásobárna 12 (duben 1923 – leden 1924),
Divisní proviantní sklad 12 (leden 1924 – říjen 1933),
odbočka Divisního proviantního skladu 12 (říjen 1933 – leden 1937),
odbočka Sborového proviantního skladu 12 (od ledna 1937),
Doplňovací okresní velitelství Michalovce (od března 1920).


Pro potřeby vojska byla k dispozici velitelská budova na Starayově náměstí a Pěchotní kasárny se skladišti


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Michalovce-t44372#174528Verze : 0