Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 2. rychlé divise [1938-1938]

Artillery Command of the 2nd Rapid Division

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 2. rychlé divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 2. rychlé divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 131 (131-A-1)
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-22.10.1938 2. rychlá divise
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-27.09.1938 Slavkov, kasárny /
27.09.1938-DD.10.1938 Jaroměřice nad Rokytnou, kasárny /
DD.10.1938-22.10.1938 Olomouc, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.09.1938-22.10.1938 Pazdera, Cyril (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.09.1938-22.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1938-22.10.1938 Dělostřelecký oddíl 82
25.09.1938-22.10.1938 Dělostřelecký oddíl 86

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno ONDŘEJ
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 2. rychlá divise
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-2-rychle-divise-1938-1938-t203342#579529Verze : 2
MOD