Main Menu
User Menu

Jaroměřice nad Rokytnou

okr. Třebíč

     
Název:
Name:
Jaroměřice nad Rokytnou
Originální název:
Original Name:
Jaroměřice nad Rokytnou
Další názvy:
Other Names:
Jarmeritz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Třebíč
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°05'39.00"N 15°53'36.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Boňov
Jaroměřice nad Rokytnou
Ohrazenice
Popovice
Příložany
Ratibořice
Vacenovice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Tvrz přestavěná na zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Kaple sv. Josefa
Špitál a kaple sv. Kateřiny
Kostel sv. Markéty
Sýpky bývalé Ústřední vojenské zásobárny
Klášter servitů (dnes fara)
Pozůstatky ambitu loretánské kaple
Radnice a spořitelna
Městské domy
Kašna
Sloup Nejsvětější Trojice
Pomník padlým francouzským vojákům
Socha sv. Floriána
Socha sv. Jana Nepomuckého
Sochy svatých na mostě
Sousoší Tvůrce a jeho sestra Bolest
Náhrobek Dr. Holčapka
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jaromerice-nad-Rokytnou-t44139#558770Verze : 1
Jaroměřice nad Rokytnou
(okr. Třebíč)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Moravské Budějovice.


Sčítání lidu v roce 1930: 2 988 obyvatel (z toho 2 958 osob národnosti československé a 13 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v květnu 1938


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Strážní prapor XXXVI


Ubytovaný v hospodářských budovách zámku z konce 16. století.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Jaromerice-nad-Rokytnou-t44139#173896Verze : 0
Kostel sv. Markéty


Kostel přiléhá k budově zámku a spoluvytváří tak dominantu města.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
Jaroměřice nad Rokytnou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jaromerice-nad-Rokytnou-t44139#558775Verze : 2
Sochy svatých na mostě - sousoší sv. Jana Nepomuckého, Piety, Ukřižování se sv. Maří Magdalénou, socha bl. Jana Sarkandra
Zdroje:
monumnet.npu.cz
pamatkovykatalog.cz
Jaroměřice nad Rokytnou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jaromerice-nad-Rokytnou-t44139#558835Verze : 0