Main Menu
User Menu

4. stíhací letecký pluk [1954-1989]

4th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
4. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
4. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
4. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.07.1989
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1958 22. stíhací letecká divize
01.10.1958-01.09.1961 1. stíhací letecká divize
01.09.1961-01.09.1964 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1964-31.07.1989 1. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-31.07.1989 Pardubice, letiště /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.MM.1957 Miklošík, Ján (Major)
DD.MM.1957-16.06.1961 Neuberg, Miloslav (Major)
16.06.1961-28.09.1962 Váňa, Ladislav (Major)
28.09.1962-DD.MM.1967 Hofman, Hynek (Major)
DD.MM.1967-DD.06.1970 Racko, Jozef (Major)
DD.06.1970-DD.11.1976 Šejnoha, Ladislav (Podplukovník)
DD.11.1976-DD.MM.1982 Olejník, Martin (Major)
DD.MM.1982-DD.MM.1986 Maló, Ján (Podplukovník)
DD.MM.1986-31.07.1989 Šplíchal, Miroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-31.07.1989 Velitelské stanoviště 4. stíhacího leteckého pluku
01.10.1958-01.09.1963 22. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-31.07.1989 22. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
29.08.1975-31.07.1989 Stíhací letecký pluk Slovenského národního povstání
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1960 Řád Rudé hvězdy
DD.MM.1980 Řád Rudého praporu
Poznámka:
Note:
01.11.1954-31.07.1989 VÚ 8021 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, poválečná skupina, fond 00000 (4. stíhací letecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#410996Verze : 1
MOD
4. STÍHACÍ LETECKÝ PLUK "SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ"

1954 - přemístěn na základnu Pardubice

1960 - propůjčen Řád Rudé hvězdy

31.7.1989 - zrušen

Hlavní výzbroj pluku:
MiG-15 (1954-1959)
MiG-19S (1958-1966)
MiG-19PM (19??-1966)
MiG-21F (1964-198?)
MiG-21MA (1969-1989)
MiG-21MF (1971-1989)

Velitelé pluku:
1. ???
2. mjr. Miklošík (1953-1957)
3. mjr. Miloslav Neuberg (1957-1962)
4. mjr. Váňa (1962-1963)
5. mjr. Hynek Hofman (1963-1968)
6. mjr. Josef Racko (1968-1970)
7. pplk. Ladislav Šejnoha (1970-19??)
8. kpt. Martin Olejník (19??-1983)
9. pplk. Ján Maló (1983-198?)
10. pplk. Miroslav Šplíchal (198?-1989)

Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 4. slp:
3.3.1961 - kpt. František Jankovský - K-60
3.3.1961 - kpt. Dosoudil - K-60 (ZV ILS)
20.9.1962 - kpt. J. Homola - MiG-19S
30.11.1966 - kpt. Jaroslav Toman - MiG-21F, č. 0508
25.3.1968 - mjr. Václav Hejda - MiG-21F, č. 0503
12.9.1972 - mjr. Oskar Zástěra - Mi-4
12.9.1972 - pplk. Božetěch Dolník - Mi-4
12.9.1972 - Slávek Kašpar - Mi-4
12.9.1972 - 10 pasažérů - Mi-4
27.4.1978 - por. Pavel Málek - MiG-21F - č. 0206
3.3.1982 - npor. Bohumil Novotný - MiG-21MF, č. 9715
27.6.1987 - npor. Petr Hajda - MiG-21F, č.0208


Při leteckých haváriích byly dále ztraceny následující letadla 4. slp:
11.1960 - MiG-19S
6.1962 - MiG-19S
9.1962 - MiG-19S
9.1962 - MiG-15UTI
9.1962 - MiG-19S
11.1963 - MiG-15UTI
23.8.1965 - MiG-21F, č. 0215
9.1965 - MiG-19S
4.3.1966 - MiG-19S, č. 0402
11.1966 - MiG-19PM
10.10.1967 - MiG-21F, č. 0510
27.5.1969 - MiG-21F, č. 0509
10.7.1969 - MiG-21F, č. 0219
25.9.1969 - MiG-21F, č. 0601
12.8.1970 - MiG-21MA, č. 1204
26.3.1973 - MiG-21MA, č. 1115
24.5.1977 - MiG-21F, č. 1105
2.4.1981 - MiG-21MA, č. 2702
15.4.1988 - MiG-21MA, č. 2613
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#70889Verze : 0
MOD
Upřesnění :
Považuji potřebu poznamenat, že v našem poválečném letectvu již dříve existoval letecký pluk se shodným číslem a to: Letecký pluk 4 "Letce Vašátka" VÚ 4699/VÚ 7708 (LP 4). Tento útvar však byl v květnu 1950 přečíslován na Letecký pluk 6 (LP 6) a tento byl již v červnu 1950 zrušen.
Námi sledovaný útvar " 4. slp" s ním nemá souvislost!
Pro označení příslušnosti letounů k útvaru ( do 30.6.1957) používal:
Velitelský roj - KA-01 a dále ( nejvýše -09)
1. letka - NH-10 a dále ( nejvýše -29)
2. letka - DB-30 a dále ( nejvýše - 49)
3. letka - SO-50 a dále ) nejvýše - 69)
4. letka - TP-70 a dále
Velitelé pluku:
1. mjr.let. Anton Lacika (1951-1954)
2. kpt. Ján Miklošík (1954-1957)
3. mjr. Miloslav Neuberg (1957-1961)
4. mjr. Ladislav Váňa (1961-1962)
5. mjr. Hynek Hofman (1962-1967)
6. mjr. Jozef Racko (1967-1970)
7. pplk. Ladislav Šejnoha (1970-1976)
8. mjr. Martin Olejník (1976-1982)
9. pplk. Ján Maló (1982-1986)
10. pplk. Šplíchal Miroslav (1986-do zrušení
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#130757Verze : 1
Letouny, které prošly službou u 4.slp


MiG-21MA


Postupně bude doplňováno o další letouny dle záznamů v databázi Naše letadla
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#262034Verze : 0

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432598
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#432599Verze : 0
MOD


MiG-21F 0218, stroj, ze kterého se po srážce 25.3.1968 katapultoval npor. Jaroslav Eichelman. /Foto via R. Palička/


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/210560
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#598795Verze : 0
MOD


Fotografie datovaná 31. května 1975 zachycuje stroj na ploše letiště v Pardubicích, na akci při příležitosti Mezinárodního dne dětí.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/598327
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#598803Verze : 0
MOD