Pardubice

okr. Pardubice
     
Název:
Name:
Pardubice Pardubice
Originální název:
Original Name:
Pardubice
Další názvy:
Other Names:
Pordoby, Pordobice, Pordobitz, Pardubitz,
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Pardubice District Pardubice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°02'16.22"N 15°46'50.97"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bílé Předměstí, Černá za Bory, Cihelna, Doubravice, Dražkovice, Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Mnětice, Nemošice, Nové Jesenčany, Ohrazenice, Opočínek, Pardubice-Staré Město, Pardubičky, Polabiny, Popkovice, Rosice, Semtín, Staré Čívice, Staročernsko, Studánka, Svítkov, Trnová, Zámek, Zelené Předměstí, Žižín
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1295 (Potvrzení kláštera cyriaků a chrámu sv. Bartoloměje papežem Bonifácem VIII.)
Vojenské objekty:
Military Objects:
Jezdecké kasárny (1776)
Protiletecký/protiatomový kryt pro velitelské stanoviště CO v zámeckých valech
Larischova vila (Zámeček)
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek
Larischova vila (Zámeček)
Památník u Zámečku
Zelená brána
Kunětická hora1)
Pardubické krematorium
Historické jádro města
Pernštýnské náměstí
Dům U Jonáše
Pardubická radnice
Kostel sv. Bartoloměje
Kostel Zvěstování Panny Marie
Východočeské divadlo
Velká pardubická Steeplechase
Zlatá přilba
Kamenná vila
Muzea:
Museums:
Východočeské muzeum (Zámek)
Východočeská galerie (Zámek, Dům U Jonáše)
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Synthesia a.s.
PARAMO (dříve Rafinerie David Fanto)
Tesla
Eldis s.r.o.
Foxconn
Panasonic
Kávoviny
Odkolek
Akciový cukrovar
Lihovar
Městské pivovary
TMS (Továrna mlýnských strojů dříve Továrna Josefa Prokopa)
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
2)3)
Poznámka:
Note:
1) Kunětická hora a na ní stojící hrad patří do katastru obce Ráby, ale běžně jsou spojovány s Pardubicemi.
2) Od roku 2006 má město Pardubice mírně pozměněný znak do tvaru raně gotického štítu (původní byl tzv. španělský) a se zjednodušenou figurou. Byl upraven kvůli tisku a digitálnímu zpracování a také aby byly odstraněny některé drobné proporciální a heraldické nedostatky.
3) Podoba znaku užívaného do roku 2006.
-
Zdroje:
Sources:
http://www.pardubice.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
http://pshzd.blog.cz/0604/novy-znak-parubic
http://www.mesto-pardubice.cz/index.html
http://www.pardubice.wrp.cz/
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#349102 Verze : 0
Pardubice


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 28 846 obyvatel (z toho 27 703 osob národnosti československé, 70 osob národnosti maďarské, 647 osob národnosti německé, 64 osob národnosti ruské a 71 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r.1918.


Jednotky nebo úřady umístěné v posádce:
velitelství Čtvrté rychlé divise (od října 1937),
velitelství Čtvrté motomechanisované brigády (od října 1937),
velitelství První jezdecké brigády (únor 1921 – únor 1922),
velitelství čtvrté jezdecké brigády (od září 1936),
III. prapor Pěšího pluku 4 (leden 1921 – listopad 1921),
II. prapor Pěšího pluku 47 (říjen 1920 – leden 1921),
Dělostřelecký pluk 154 (od listopadu 1937),
III. peruť Leteckého pluku 4 (od října 1937),
Jezdecký pluk 8 (říjen 1920 – leden 1936),
Dragounský pluk 8 (od ledna 1936),
Cyklistická eskadrona 1 (červen 1922 – červenec 1933),
Železniční pluk (od ledna 1919),
Vozatajská rota 13 (leden 1921 – prosinec 1922),
Vojenský železniční sklad (od února 1919),
Posádková nemocnice Pardubice (březen 1922 – červenec 1934),
Odbočka vojenské zásobárny Pardubice (červen 1920 – duben 1923),
Odbočka divisní zásobárny Pardubice (duben 1923 – leden 1924),
Odbočka divisního proviantního skladu Pardubice (leden 1924 – leden 1937),
Odbočka sborového proviantního skladu Pardubice (od ledna 1937),
Ústřední ekvitační škola (leden 1920 – září 1920),
Učiliště pro jezdectvo (leden 1925 – říjen 1928),
Vojenské jezdecké učiliště (od října 1928),
Učiliště pro železniční vojsko (duben 1922 – říjen 1928),
Železniční učiliště(od října 1928).


Pro vojenské účely sloužily Jezdecké kasárny postavené v roce 1894, barákový tábor z let první světové války a Masarykovy kasárny postavené v letech 1924-1926, letecké jednotky byly dislokovány na vojenském letišti Pardubice.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#176397 Verze : 0
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918) Austria-Hungary (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 9. jezdecké brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství dragounského pluku č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ženijní četa dragounského pluku č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství II. divisionu dragounského pluku č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 6. eskadrona dragounského pluku č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní eskadrona dragounského pluku č. 8
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jízdní dělostřelecký division č. 9
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pobočka vojenského proviantního skladu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 9th Cavalry Brigade Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st Dragoon Regiment Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pioneer Platoon, 1st Dragoon Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2nd Division Command, 1st Dragoon Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 6th Squadron, 1st Dragoon Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Replacement Squadron, 8th Dragoon Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 9th Mounted Artillery Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Troops Hospital
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Branch of Military Quartermaster Store
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#416229 Verze : 0
Kostel sv. Jana Křtitele


Původně pohřební kostel, nacházející se na ulici Bratranců Veverkových. Založen byl roku 1510 pány z Pernštejna. Svoji renesanční podobu získal v letech 1563-1570 díky místního stavitele V. Všetečky. Rovněž navrhl kostnici, na jejíž základech pak byla postavena roku 1788 nová zvonice kostela.
Jedná se o jednolodní stavbu s čtyřbokým presbytářem a sakristií na jeho severním nároží. Na kostele, eventuálně kolem něj se nachází řada renesančních náhrobků.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/?OID=6890
www.farnost-pardubice.cz
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#522900 Verze : 0
Kostel sv. Bartoloměje


Původně zde stával románský kostel stejného zasvěcení, a to již nejpozději od roku 1295, kdy je zmíněn v bule papeže Bonifáce VIII. Spolu s přilehlým klášterem byl zničen během husitských válek. Jeho základy se podařilo nalézt pod současným pozdně gotickým kostelem, který dal vystavět, jako součást minoritského kláštera roku 1507 Vilém z Pernštejna. Dochoval se vzácný renesanční portál. Původně měl sloužit jako hrobka, či spíše mauzoleum české větve Pernštéjnů. Avšak dnes je toto doloženo jen mohutným hranolovým náhrobkem (tumbou) Vojtěch z Pernštejna. Oltář je klasicistní s obrazem "Umučení sv. Bartoloměje" malíře Michaela Willmana z roku 1692. Naposledy byl kostel přestavován roku 1912, tehdy byl prolomen západní portál, kde se nacházejí fresky a malby Mikoláše Alše a Viktora Förstera. Tehdy také byla zbořena tzv. "Černá" kaple sv. Kříže z let 1733 až 1736.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2104
www.farnost-pardubice.cz
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#522901 Verze : 0
Zelená brána


Jedná se jednak o jeden ze stěžejních bodů města, pak také o významný prvek zachovalé části městského opevnění.
Zelená brána, dříve též nazývána "Pražská", přičemž se jedná vlastně o renesanční předbrání a vlastní věž, která je vysoká 59 m. Původně zde stávalo zřejmě starší opevnění, k přestavbě došlo po požáru města roku 1538, kdy tato hranolová věž dostala zastřešení měděnou pokrývkou, která poté co zezelenala se začala takto nazývat (Zelenou). Vlastní věž poskytuje výhled na město i na nedaleký hrad - Kunětickou horu, dokonce z ní má být několikrát do roka vidět Sněžka.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=4245
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelená_brána
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#522902 Verze : 0
Pardubice - hlavní nádraží (vlakové)


Jedná se o jedno s nejdůležitějších vlakových nádraží v ČR.
Jedná se o architektonicky zajímavou budovu ve stylu poválečného funkcionalismu architekta Karla Řepy z roku 1958. Krom prostorné odbavovací haly s působivou výzdobou má také hotel, byť ten je z části nyní užíván jako kancelářské prostory. Dále měla budova i kino, to však dnes není užíváno.


Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#522949 Verze : 0
Pomník bratranců Veverkových


Pomník je dnes situován poblíž kostela sv. Jan a Křtitele v ulici nesoucích jejich jméno. Autorem pomníku je Josef Strachovský, odhalil jej pak roku 1883 F.L. Rieger. Na pomníku je letopočet 1827, tedy rok vynálezu ruchadla.


Zdroje:
www.turistika.cz
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#522950 Verze : 0
Pomník obětem 1. světové války
Zdroj:
Pardubice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#593740 Verze : 0
Perštýnské náměstí
Zdroj:
Pardubice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#593744 Verze : 0

Diskuse

+ Plukovník in memoriam Bedřich Dvořák
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#320182 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více