Main Menu
User Menu

1. stíhací letecká divize [1954-1990]

1st Fighter Air Division

     
Název:
Name:
1. stíhací letecká divize
Originální název:
Original Name:
1. stíhací letecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
1. letecká stíhací divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1990
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.03.1955 15. stíhací letecký sbor
01.03.1955-01.01.1957 Velitelství stíhacího letectva protivzdušné obrany státu
01.01.1957-01.10.1960 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
01.09.1961-01.05.1962 1. samostatný smíšený letecký sbor
01.05.1962-01.10.1990 10. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.10.1958 České Budějovice, kasárny /
01.10.1958-01.10.1990 Bechyně, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.04.1956 Kúkel, Jozef (Plukovník)
00.10.1956-DD.09.1957 Homola, Stanislav (Plukovník)
16.09.1957-DD.MM.RRRR Ondrášek, Michal ( )
DD.MM.RRRR-28.09.1962 Ondrášek, Michal (Plukovník)
28.09.1962-DD.10.1968 Neuberg, Miloslav (Plukovník)
00.10.1968-07.05.1969 Kopřiva, Jindřich (Podplukovník)
07.05.1969-DD.10.1969 Kopřiva, Jindřich (Plukovník)
00.10.1969-DD.02.1972 Kastl, Jozef (Plukovník)
00.02.1972-DD.12.1975 Kubů, Jiří (Plukovník)
00.12.1975-DD.12.1976 Matyáš, Jindřich (Plukovník)
00.12.1976-DD.11.1979 Štorek, Zdeněk (Plukovník)
00.11.1979-01.10.1984 Diblík, Josef (Plukovník)
01.10.1984-01.10.1989 Hrubý, Karel (Plukovník)
01.10.1989-01.04.1990 Hrubý, Karel (Generálmajor)
01.04.1990-01.10.1990 Brenkus, Josef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.08.1975-01.11.1975 Matyáš, Jaroslav (Podplukovník)
01.11.1975-DD.12.1975 Matyáš, Jaroslav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.09.1961 1. letecká divizní opravna
01.11.1954-01.10.1960 1. letecká spojovací rota
01.11.1954-01.09.1961 1. stíhací letecký pluk
01.11.1954-01.10.1958 19. stíhací letecký pluk
01.11.1954-30.06.1990 9. stíhací letecký pluk
01.11.1954-01.09.1961 Velitelské stanoviště 1. stíhací letecké divize
01.11.1955-01.10.1957 10. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.08.1957-01.09.1961 1. letecká technická skupina
01.10.1957-01.10.1958 1. rota pozemního zabezpečení navigace
01.10.1957-01.10.1958 10. rota pozemního zabezpečení navigace
01.10.1958-01.09.1961 4. stíhací letecký pluk
01.09.1961-01.09.1963 11. radiotechnická rota
01.09.1961-01.09.1964 17. stíhací letecký pluk
01.09.1961-01.09.1963 31. opravna
01.09.1961-01.09.1963 31. spojovací rota
01.09.1961-01.06.1990 5. stíhací letecký pluk
01.09.1961-01.10.1990 Opravna techniky spojovací a radiotechnického zabezpečení
01.09.1963-01.10.1990 31. letecká vojsková opravna
01.09.1963-01.10.1990 31. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení
01.09.1964-31.07.1989 4. stíhací letecký pluk
01.09.1969-01.09.1974 1. velitelská letka
01.07.1986-01.07.1989 6. letištní prapor
01.11.1986-01.10.1990 10. letištní prapor
01.11.1986-01.10.1990 18. letištní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
09.05.1955-01.10.1990 Zvolensko-ostravská stíhací letecká divize
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.10.1958 VÚ 3268 České Budějovice
01.10.1958-01.10.1990 VÚ 3268 Bechyně
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, poválečná skupina, fond 00000 (1. stíhací letecká divize)
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecka-divize-1954-1990-t48264#275466Verze : 5
MOD
Letouny, které prošly službou u 1.stíhací letecké divize


Mikojan Gurevič MiG-17F


Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
0952 DD.MM.1955-DD.MM.1965- osobní letoun velitele 1.stíhací letecké divize plk.Josefa Kúkela
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecka-divize-1954-1990-t48264#357614Verze : 0