Main Menu
User Menu
Reklama

1. stíhací letecký pluk [1954-1992]

1st Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
1. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
1. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
1. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
1. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.09.1961 1. stíhací letecká divize
01.09.1961-01.09.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.11.1991 3. divize protivzdušné obrany státu
01.11.1991-31.12.1992 3. divize protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-31.12.1992 České Budějovice, letiště /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.MM.1956 Hájek, Emil (Kapitán)
DD.MM.1956-DD.MM.1957 Suchý, František (Major)
DD.MM.1957-DD.09.1960 Krejča, Miroslav (Podplukovník)
DD.09.1960-DD.07.1962 Bolcha, Štefan (Podplukovník)
DD.07.1962-01.08.1967 Šrámek, Jaroslav (Podplukovník)
01.08.1967-20.11.1970 Štecha, Jaroslav (Podplukovník)
20.11.1970-21.12.1977 Kolouch, Václav (Podplukovník)
21.12.1977-DD.MM.1979 Dušek, Jaroslav (Major)
DD.MM.1979-07.11.1982 Mařík, Karel (Major)
07.11.1982-23.10.1985 Gombík, Štefan (Podplukovník)
23.10.1985-06.10.1987 Vyhnálek, Rudolf (Podplukovník)
06.10.1987-31.12.1992 Zábranský, Jiří (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-31.12.1992 1. letka
01.11.1954-31.12.1992 Velitelské stanoviště 1. stíhacího leteckého pluku
01.10.1958-01.09.1963 6. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-01.06.1992 6. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
01.11.1954-31.12.1992 Velitelský roj
01.11.1954-31.12.1992 1. letka
01.11.1954-31.12.1992 2. letka
01.11.1954-31.12.1992 3. letka
01.11.1954-31.12.1992 4. letka
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-31.12.1992 Stíhací letecký pluk Zvolenský
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.11.1954-31.12.1992 VÚ 8514 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, poválečná skupina, fond 00000 (1. stíhací letecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#410966Verze : 3
MOD
1. stíhací letecký pluk

Dislokace :
Milovice-Mladá
1952 - České Budějovice

Nadřízený stupeň:
1.3. 1955 - 1. stíhací divize
1.9. 1961 - Velitelství 3. sboru PVOS

----------------------

Vznikl za druhé světové války v SSSR jako součást 1. československé smíšené letecké divize. Po skončení války byl dislokován na základně Praha-Letňany, krátce poté byl přemístěn na svou válečnou základnu Sliač-Tri Duby.

1950 - přemístění na základnu Praha-Kbely
1951 - přemístěn na základnu Milovice-Mladá
1952 - přemístěn na základnu České Budějovice-Planá

21.5.1953 - vyznamenán Řádem práce

1.3.1955 - začleněn do systému protivzdušné obrany (PVO)

1.1.1993 - 1. slp zařazen do nově vzniklé Armády České republiky

Do roku 1957 požíval 1.slp následující kódy:
- 1. letka - IW
- 2. letka - JV
- 3. letka - KU
- velitelský roj - CY

Hlavní výzbroj pluku:
La-5FN (do roku 1948)
Avia S-199 (1948-1952)
MiG-15 (1951-19??)
MiG-19S (1958-196?)
MiG-19PM (1960-196?)
MiG-21F (1964-19??)
MiG-21PF (1965-19??)
MiG-21PFM (1965-19??)
MiG-21MF (1975-1989)
MiG-23MF(1978-1994)
MiG-23ML (1981-1994)

Velitelé pluku:
1. mjr. František Fajtl (do 6.8.1945)
2. škpt. Ladislav Koza (1945-1947)
3. mjr. Vladislav Kriško (1947-1951)
4. kpt. Jozef Kúkel (1951-1952)
5. kpt. František Kristov (1952-1954)
6. kpt. Emil Hájek (1954-1956)
7. mjr. František Suchý (1956-1957)
8. pplk. Miroslav Krejča (1957-1960)
9. pplk. Štefan Bolch (1960-1962)
10. pplk. Josef Šrámek (1962-1967)
11. pplk. Jaroslav Štěcha (1967-1970)
12. pplk. Václav Kolouch (1970-1977)
13. mjr. Jaroslav Dušek (1977-1982)
14. pplk. Štefan Gombík (1982-1985)
15. pplk. Rudolf Vyhnálek (1985-1987)
16. pplk. Jiří Zábranský (1987-1993)
17. pplk. Vladimír Havel (1993-1994)

Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 1. slp:
1945 - S. Valent - La-5FN
19.3.1952 - kpt. Jan Červený, MiG-15
24.8.1953 - por. Jaroslav Sejrek - MiG-15
8.6.1954 - por. Jan Bill - MiG-15
7.3.1956 - npor. S. Novák - MiG-15
6.11.1956 - npor. M. Rada - MiG-15
19.7.1957 - kpt. Vladimír Tomčík - MiG-15UTI
19.7.1957 - kpt. Drahoslav Pácl - MiG-15UTI
28.11.1958 - npor. Antonín Valovič - MiG-15
16.4.1964 - mjr. Miroslav Valášek - MiG-19PM
21.7.1965 - kpt. Václav Tomšík - MiG-15UTI
21.7.1965 - kpt. Milan Berka - MiG-15UTI
25.11.1968 - npor. František Kvapil - MiG-21F, č. 0413
6.1.1970 - plk. Viktor Augustin - MiG-21PFM, č. 4312
26.5.1972 - mjr. Milan Němec - MiG-21US, č. 0341
26.5.1972 - por. Miloš Neubauer - MiG-21US, č. 0341

Při leteckých haváriích byly dále ztraceny následující letadla 1. slp:
20.10.1955 - MiG-15
11.2.1962 - MiG-19S
5.6.1963 - MiG-19S, č. 0003
8.10.1964 - MiG-19PM
29.3.1965 - MiG-19PM
19.6.1967 - MiG-21PF, č. 0405
20.7.1967 - MiG-21F, č. 0318
1.6.1968 - MiG-21PFM, č. 4403
6.1.1970 - MiG-21PFM, č. 4311
18.5.1971 - MiG-21F, č. 0311
6.1.1972 - MiG-21PFM, č. 5408
21.3.1974 - MiG-21F, č. 0501
8.9.1974 - L-29, č. 3237
22.7.1980 - MiG-21MF, č. 5494
16.2.1990 - MiG-23MF, č. 3921
31.10.1991 - MiG-23MF, č. 3888
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#70843Verze : 0
MOD
Oceňuji snahu přiblížit historii našeho vojenského letectva a zejména popis jeho leteckých jednotek. Možná se vyjádřím poněkud jednoduše, ale to co je zde jsou t, zv. LÉTAJÍCÍ a bohužel u téměř všech se objevují nepřesnosti v názvech. Jde o to, že v různých obdobích se v podstatě shodný vojenský útvar označoval různě a tento fakt by se měl respektovat. A proto, že tento " PRVNÍ"( de facto i de Jure) byl nakonec i stíhacím plukem posledním, budou se NÁZVY v podstatě vztahovat na většinu dalších jednotek.(JEN DRUH PODLE URČENÍ BYL ROZDÍNÝ )
Stručně:
V období od r. 1945, po schválení organizace se "převzala" praxe z předválečného období a letecké pluky byly označovány (ve zkratce velkýmy písmeny) a číslem, bez uvedení druhu ! Historický či čestný název se připojoval. tedy: Letecký pluk 1 "Zvolenský (LP 1 "Zvolenský").To se udrželo do r. 1950. V dalším období - zhruba do r. 1952 pak jako : 1. letecký pluk "Zvolenský". V té době vznikají další pluky vyzbrojené již proudovou technikou a protože existují ještě 3 letecké pluky vyzbrojené "Mezky" - 3., 4., 18. lp (proto dostávají celý název " x. letecký stíhací pluk pístový) a tak následující letecké pluky (vyzbrojené proud. letouny) : 1., 5., 8., 9., 11., 15., 16., 17., 19. letecký stíhací pluk proudový. S tímto názvem ( včetně 51. / 7., 2. lspp) působily až do 31. 10.1954, kdy došlo k přejmenování útvarů ČSLA v souladu s polním řádem a od 1.11.1954 se teprve začíná užívat ono známé označení : 1. stíhací letecký pluk "Zvolenský".
Tento letecký pluk - stejně jako ostatní letecké jednotky používal t. zv. krycí číslo - Vojenský útvar xx. V říjnu 1949 došlo ke změně čísel a proto jsou uváděny obě.
VÚ 2287
VÚ 8514 - od 1.10.1949
Jinak bych chtěl opravit některé drobné chyby:
Tento pluk (stejně jako ostatní slp měl v období od závěru roku 1954 do podzimu 1956 4 letky. Pro označení letounů (do léta 1957):
4. letka používala kód MT
Ve výzbroji pluku chybí MiG-17PF, které používal od r. 1955 do r. 1960)
a v závěru existence - po zrušení 11. slp na podzim r. 1993 převzal 9 MiGů 29A a 1 MiG-29.
Velitel pluku poř. č. 5 správně kpt. František Krist
Katastrofa z 21.7.1965 se stala sice v Plné, ale letoun a piloti byli od 11. slp s tím, že zahynul kpt. Tomáš Tomšík a instruktor kpt. Milan Berka v MiGu 15UTI, tr.č. 2504 zůstal živ!
dále 6.1.1970 – při srážce, v letounu od 1. slp MiG-21PFM tr. č. 4312 při "létání kádrů" zahynul plk. Viktor Augustin – náčelník SL 7. APVOS
K letounům ztacených při havariích doplnit:
20.1.1959 - MiG-19P, tr.č. 0818
8.7.1959 - MiG-19S, tr.č. 0868
11.2.1962 – MiG-19PM, tr.č. 0917
8.10.1964 – MiG-19PM (katapultoval se kpt. Václav Suchý)
29.3.1965 – MiG-19PM, tr.č. 0950
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#129638Verze : 1
Opravy k tabulkám:
Velitelé pluku: poř.č. 2 Ludevít Koza
poř.č.3 Vladimír Kriško
poř.č.5 František Krist
poř.č.9 Štefan Bolcha
poř.č.10 Jaroslav Šrámek
poř.č.13 Jaroslav Dušek 1977-1979
mjr. Karel Mařík 1979-1982


K leteckým katastrofám:
por. Bill patřil k 19.slp
npor. Novák k 9.slp
kpt. Tomšík a kpt.Berka a plk.Augustin nebyli příslušníky 1.slp v katastrofách chybí 6.3.1958 kpt. Jiří Dvořák MiG-15 (3206)
V haváriích chybí 17.4.1961 MiG-19 PM
Doplnění imatrikulace u leteckých katastrof
17.8.1945 - S. Valent - La-5FN (07)
19.3.1952 - kpt. Jan Červený, MiG-15 (0710)
24.8.1953 - por. Jaroslav Sejrek - MiG-15 (0532)
6.11.1956 - npor. M. Rada - MiG-15 (3793)
19.7.1957 - kpt. Vladimír Tomčík - MiG-15UTI (2622)
19.7.1957 - kpt. Drahoslav Pácl - MiG-15UTI
28.11.1958 - npor. Anton Valovič - MiG-15 (3811)
16.4.1964 - mjr. Miroslav Valášek - MiG-19PM (0946)
25.11.1968 - npor. František Kvapil - MiG-21F, č. 0413
26.5.1972 - mjr. Milan Němec - MiG-21US, č. 0341
26.5.1972 - por. Miloš Neubauer - MiG-21US, č. 0341


25.3.1955 - MiG-15 č.3064
11.2.1962 - MiG-19S č. 0917
5.6.1963 - MiG-19S, č. 0003
8.10.1964 - MiG-19PM č.1112
29.3.1965 - MiG-19PM č.0950
23.6.1967 - MiG-21PF, č. 0405
20.7.1967 - MiG-21F, č. 0318
1.6.1968 - MiG-21PFM, č. 4403
6.1.1970 - MiG-21PFM, č. 4311
18.5.1971 - MiG-21F, č. 0311
6.1.1972 - MiG-21PFM, č. 5408
21.3.1974 - MiG-21F, č. 0501
8.9.1974 - L-29, č. 3237
22.7.1980 - MiG-21MF, č. 5494
16.2.1990 - MiG-23MF, č. 3921
31.10.1991 - MiG-23MF, č. 3888


Ke všem haváriím existují jména pilotů.
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#235313Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 1.slp


MiG-21PFM

Postupně bude doplňováno o další letouny dle záznamů v databázi Naše letadla
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#252277Verze : 0
Jediny cert ktery se dockal dnesni doby je tento: Je to troska ktera prezila jen diky tomu ze letoun ktery tohoto certa nesl havaroval v SRN (MiG-21 F-13 "0413"). V Ceskoslovensku museli vsichni certy byt odstraneni v ramci "normalizace". Prezil jen tento cert ktery do dnes svedci o tom, jake barvy tenkrat pouzival pilot Martenek ktery certa stvoril.
Kouknete tez:
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#253901Verze : 1
Letouny, které prošly službou u 1.slp


MiG-21MF


Postupně bude doplňováno o další letouny dle záznamů v databázi Naše letadla
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#262059Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 1.slp


MiG-23ML


Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
2402 02.11.1981 Z výroby31.12.1994 41.stíhací letka -
2406 02.11.1981 Z výroby31.12.1994 41.stíhací letka -
4644 22.12.1982 Z výroby31.12.1994 41.stíhací letka -Postupně bude doplňováno o další letouny dle záznamů v databázi Naše letadla
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#337050Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 1.stíhacího leteckého pluku


Aero L-29


Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
3237 --08.09.1974zničen při haváriiZa letu došlo díky technické závadě k vysazení motoru.Pilot, mjr.Pavel Koutník, se nezraněn katapultoval v prostoru obce Líšov
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#345426Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 1.stíhacího leteckého pluku


Mikojan Gurevič MiG-17PF (SP-7)


Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
IW-13 ---- zařazen u 1. letky
0201 ---- -
0202 DD.MM.1955z výrobyDD.MM.1957- -
1013 ---- -
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#357608Verze : 0


Zdroj: Irra, M: 1. stíhací letecký pluk v Českých Budějovicích 1952-1994. Sborník prací, dokumentů a vzpomínek. České Budějovice, Jihočeské muzeum 2004.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/428619
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#428620Verze : 0
MOD


Zdroj: Irra, M: 1. stí­hací­ letecký pluk v Českých Budějovicí­ch 1952-1994. Sborní­k prací­, dokumentů a vzpomínek. České Budějovice, Jihočeské muzeum 2004.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/428657
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#428658Verze : 0
MOD


Zdroj: Irra, M: 1. stíhací letecký pluk v Českých Budějovicích 1952-1994. Sborník prací, dokumentů a vzpomínek. České Budějovice, Jihočeské muzeum 2004.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/428678
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#428679Verze : 0
MOD


Zdroj: Irra, M: 1. stíhací letecký pluk v Českých Budějovicích 1952-1994. Sborník prací, dokumentů a vzpomínek. České Budějovice, Jihočeské muzeum 2004.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/428681
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#428682Verze : 0
MOD


Zdroj: Irra, M: 1. stíhací letecký pluk v Českých Budějovicích 1952-1994. Sborník prací, dokumentů a vzpomínek. České Budějovice, Jihočeské muzeum 2004.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/428684
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#428685Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432463
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#432464Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/493523
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#493524Verze : 0
MOD


Na snímku z let 1968-1969 je Václav Vébr, jeden z velitelů letky MiG-21MF 1979-1984.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/502381
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#502382Verze : 0
MOD


MiG-23ML 2406 a radisté při vykonávání předletové přípravy.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/502383
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#502384Verze : 0
MOD
Zdroj: Letectví a kosmonautika, roč. 1992, č. 26

URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#512068Verze : 0
MOD
Dobová reportáž o pluku z roku 1983.


URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#522142Verze : 0
MOD


Historie a Plastikove Modelarstvi (HPM) 2000, No.12; Mesicnik pro zajemce o letectvi, pozemni bojovou techniku a valecne lod'stvo. ISSN: 1210-1427


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/195864
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#598719Verze : 0
MOD


4008


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/289920
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#599072Verze : 0
MOD


MiG-21MF 4421


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/289931
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#599162Verze : 0
MOD
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
15.10.1954-DD.MM.RRRR MiG-15UTI 2626
01.11.1954-DD.MM.1955 MiG-15 0610
01.11.1954-DD.MM.1955 MiG-15 5252
01.11.1954-01.10.1956 MiG-15 1832
01.11.1954-01.10.1956 MiG-15 1845
01.11.1954-01.10.1956 MiG-15 0515
01.11.1954-01.10.1956 MiG-15 0519
01.11.1954-01.10.1956 MiG-15 5247
01.11.1954-01.10.1956 MiG-15 0512
01.11.1954-DD.MM.1957 MiG-15 0445
01.11.1954-01.10.1958 MiG-15 5251
01.11.1954-DD.MM.1962 MiG-15 0542
01.11.1954-06.06.1963 MiG-15 5249
01.11.1954-10.02.1965 MiG-15 5250
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8010
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1950
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8073
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8074
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8088
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1807
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8089
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8082
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3057
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 0520
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 0533
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3058
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 0444
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3052
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3053
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 0530
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1835
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 0517
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 0531
15.01.1955-31.05.1957 MiG-15bis 3074
10.05.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3518
10.05.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3519
17.05.1955-DD.MM.1958 MiG-17PF 0001
17.05.1955-DD.MM.1958 MiG-17PF 0002
17.05.1955-DD.MM.RRRR MiG-17PF 0311
17.07.1955-24.04.1959 MiG-17PF 0101
DD.07.1955-DD.MM.1957 MiG-17PF 0202
01.08.1955-DD.MM.1958 MiG-17PF 0201
08.09.1955-28.11.1958 MiG-15bis 8811
08.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8809
08.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8813
08.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8810
08.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8808
08.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8806
08.09.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8807
29.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3650
29.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3656
07.04.1956-06.03.1958 MiG-15bis 3206
07.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3204
07.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3207
07.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3205
29.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3216
29.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3218
29.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3214
29.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3217
13.07.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3719
13.07.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3713
10.09.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3779
10.09.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3778
06.10.1956-06.11.1956 MiG-15bis 3796
06.10.1956-06.11.1956 MiG-15bis 3795
06.10.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3794
06.10.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3798
06.10.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3797
08.11.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3814
14.12.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3841
DD.MM.1956-01.07.1958 MiG-17PF IW-21
DD.MM.1956-01.07.1958 MiG-17PF IW-12
DD.MM.1956-01.07.1958 MiG-17PF IW-13
03.03.1958-01.10.1961 MiG-19P 0814
04.03.1958-01.10.1961 MiG-19P 0725
05.03.1958-01.10.1961 MiG-19P 0722
15.03.1958-08.07.1959 MiG-19S 0868
25.03.1958-17.04.1961 MiG-19P 0917
27.03.1958-20.01.1959 MiG-19P 0818
01.04.1958-01.10.1961 MiG-19P 0817
13.06.1958-05.06.1963 MiG-19S 0003
25.09.1958-DD.MM.RRRR MiG-19S 0009
DD.MM.1958-01.10.1961 MiG-19P 0816
DD.MM.1958-01.10.1961 MiG-19P 0815
DD.MM.1958-25.05.1966 MiG-19S 0007
DD.MM.1958-DD.MM.1967 MiG-19S 0856
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR MiG-19S 0881
01.11.1959-29.03.1965 MiG-19PM 0950
01.11.1959-DD.MM.RRRR MiG-19PM 0946
16.03.1960-10.04.1964 MiG-19PM 1002
16.03.1960-DD.02.1966 MiG-19PM 1004
29.04.1960-08.06.1961 MiG-19S 0204
12.12.1960-28.02.1966 MiG-19S 0303
20.12.1960-23.02.1962 MiG-19S 0307
22.12.1960-27.12.1971 MiG-19S 0308
DD.MM.1960-DD.MM.1967 MiG-19S 0218
26.01.1961-23.05.1972 MiG-19PM 1110
26.01.1961-24.08.1972 MiG-19PM 1111
26.01.1961-DD.MM.RRRR MiG-19PM 1113
03.02.1961-DD.MM.RRRR MiG-19PM 1001
08.02.1961-17.05.1965 MiG-19PM 1109
24.02.1961-27.12.1971 MiG-19S 0320
24.02.1961-DD.MM.RRRR MiG-19PM 1041
23.03.1961-DD.MM.1967 MiG-19S 0403
24.03.1961-09.03.1971 MiG-19S 0404
24.07.1961-19.12.1962 MiG-19PM 1040
15.05.1964-13.10.1973 MiG-21F-13 0106
DD.08.1964-31.03.1966 MiG-21PF 0402
DD.08.1964-DD.03.1966 MiG-21PF 0401
DD.08.1964-19.06.1967 MiG-21PF 0405
DD.08.1964-DD.07.1975 MiG-21PF 0310
DD.08.1964-21.09.1975 MiG-21PF 0307
DD.08.1964-DD.11.1975 MiG-21PF 0403
DD.08.1964-DD.11.1975 MiG-21PF 0404
DD.08.1964-DD.11.1976 MiG-21PF 0309
15.01.1965-DD.MM.1967 MiG-21F-13 0204
15.01.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0203
15.01.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0205
15.01.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0109
26.02.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0206
DD.05.1965-DD.07.1975 MiG-21PF 1306
DD.05.1965-06.11.1975 MiG-21PF 0301
DD.05.1965-DD.11.1975 MiG-21PF 1214
DD.05.1965-DD.11.1975 MiG-21PF 1213
DD.05.1965-DD.11.1975 MiG-21PF 1212
DD.05.1965-DD.11.1975 MiG-21PF 1215
DD.07.1965-DD.04.1966 MiG-21F-13 0005
27.09.1965-18.05.1971 MiG-21F-13 0311
27.09.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0307
22.10.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0208
01.11.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0315
26.11.1965-20.07.1967 MiG-21F-13 0318
26.11.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0317
DD.12.1965-DD.11.1975 MiG-21PF 0912
28.04.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0412
12.05.1966-25.11.1968 MiG-21F-13 0413
12.05.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0414
31.05.1966-DD.MM.1983 MiG-21F-13 0416
31.05.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0415
08.06.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0417
08.06.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0418
08.07.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0419
11.07.1966-21.03.1974 MiG-21F-13 0501
11.07.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0502
DD.08.1966-01.06.1968 MiG-21PFM 4403
DD.08.1966-DD.MM.1968 MiG-21PFM 4401
DD.08.1966-DD.12.1981 MiG-21PFM 4404
DD.08.1966-DD.MM.RRRR MiG-21PFM 4405
DD.09.1966-DD.MM.RRRR MiG-21PFM 4609
11.11.1966-06.01.1970 MiG-21PFM 4311
11.11.1966-DD.MM.1981 MiG-21PFM 4315
25.11.1966-06.01.1970 MiG-21PFM 4312
30.12.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0601
DD.12.1966-DD.MM.RRRR MiG-21PFM 4608
DD.07.1967-06.01.1972 MiG-21PFM 5408
DD.07.1967-DD.MM.RRRR MiG-21PFM 5407
DD.07.1967-DD.MM.RRRR MiG-21PFM 5406
DD.07.1967-DD.MM.RRRR MiG-21PFM 5409
DD.07.1969-26.05.1972 MiG-21US 0341
DD.03.1970-DD.01.1971 MiG-21F-13 0005
18.06.1971-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 1012
17.11.1971-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 1101
08.12.1971-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 1102
08.12.1971-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 1103
06.03.1972-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 1104
DD.04.1973-DD.12.1981 MiG-21PFM 7909
DD.04.1973-DD.12.1981 MiG-21PFM 7911
DD.04.1973-DD.12.1981 MiG-21PFM 7914
DD.04.1973-DD.12.1981 MiG-21PFM 7910
DD.04.1973-DD.12.1981 MiG-21PFM 7908
DD.04.1973-DD.12.1981 MiG-21PFM 7912
DD.04.1973-DD.12.1981 MiG-21PFM 7913
DD.04.1973-DD.MM.RRRR MiG-21PFM 8002
DD.04.1973-DD.MM.RRRR MiG-21PFM 8001
DD.04.1973-DD.MM.RRRR MiG-21PFM 7907
02.07.1975-20.11.1975 MiG-21MF 2410
28.07.1975-20.11.1975 MiG-21MF 2205
28.07.1975-20.11.1975 MiG-21MF 2500
28.07.1975-04.12.1975 MiG-21MF 3008
DD.07.1975-22.02.1979 MiG-21UM 3751
DD.07.1975-DD.MM.RRRR MiG-21UM 3741
17.09.1975-20.11.1975 MiG-21MF 4003
17.09.1975-22.07.1980 MiG-21MF 5494
17.09.1975-27.05.1988 MiG-21MF 4175
17.09.1975-27.05.1988 MiG-21MF 4017
17.09.1975-DD.06.1989 MiG-21MF 4008
17.09.1975-DD.06.1989 MiG-21MF 4421
17.09.1975-DD.06.1989 MiG-21MF 5603
17.09.1975-DD.06.1989 MiG-21MF 5508
17.09.1975-DD.06.1989 MiG-21MF 5612
17.09.1975-DD.06.1989 MiG-21MF 4127
17.09.1975-DD.06.1989 MiG-21MF 4101
17.09.1975-DD.06.1989 MiG-21MF 5581
17.09.1975-DD.06.1989 MiG-21MF 4038
17.09.1975-DD.06.1989 MiG-21MF 4405
17.09.1975-06.07.1989 MiG-21MF 5512
10.10.1975-DD.12.1985 MiG-21MF 9307 (ex 4307)
01.11.1975-DD.04.1978 MiG-15bis 3809
10.04.1978-08.04.1983 MiG-15bisSB 3809
04.09.1978-13.05.1983 MiG-23U 7827
16.11.1978-13.05.1983 MiG-23MF 3646
16.11.1978-13.05.1983 MiG-23MF 3645
17.11.1978-13.05.1983 MiG-23MF 3641
05.04.1979-13.05.1983 MiG-23MF 3888
05.04.1979-13.05.1983 MiG-23MF 3887
22.05.1979-13.05.1983 MiG-23MF 3880
22.05.1979-13.05.1983 MiG-23MF 3920
22.05.1979-13.05.1983 MiG-23MF 3924
26.05.1979-13.05.1983 MiG-23MF 3922
26.05.1979-13.05.1983 MiG-23MF 3921
29.06.1979-13.05.1983 MiG-23U 7905
03.12.1979-13.05.1983 MiG-23MF 7184
03.12.1979-13.05.1983 MiG-23MF 7182
03.12.1979-27.06.1983 MiG-23MF 7183
26.01.1982-31.12.1992 MiG-23U 8107
01.02.1982-31.12.1992 MiG-23ML 2410
01.02.1982-31.12.1992 MiG-23ML 2425
01.02.1982-31.12.1992 MiG-23ML 2423
23.02.1982-31.12.1992 MiG-23ML 2402
23.02.1982-31.12.1992 MiG-23ML 3307
03.03.1982-31.12.1992 MiG-23ML 3303
09.03.1982-31.12.1992 MiG-23ML 3304
19.05.1982-31.12.1992 MiG-23ML 2409
24.05.1982-31.12.1992 MiG-23ML 2406
04.06.1982-31.12.1992 MiG-23ML 2422
22.12.1982-31.12.1992 MiG-23ML 4641
22.12.1982-31.12.1992 MiG-23ML 4645
25.04.1983-31.12.1992 MiG-23ML 4644
05.05.1983-31.12.1992 MiG-23ML 4850
05.05.1983-31.12.1992 MiG-23ML 4855
05.05.1983-31.12.1992 MiG-23ML 4860
17.05.1983-31.12.1992 MiG-23ML 4857
26.05.1983-31.12.1992 MiG-23U 7827
25.07.1983-31.12.1992 MiG-23U 8327
08.09.1983-31.12.1992 MiG-23U 7905
01.05.1985-31.12.1992 L-39ZA 2427
01.05.1985-31.12.1992 L-39ZA 2424
01.05.1985-31.12.1992 L-39ZA 2350
01.05.1985-31.12.1992 L-39ZA 2421
04.06.1986-31.05.1989 MiG-21UM 1071
DD.09.1986-31.12.1992 L-39ZA 1701
DD.05.1988-DD.06.1989 MiG-21MF 9707
DD.06.1988-DD.06.1989 MiG-21MF 9714
23.03.1989-31.12.1992 MiG-23MF 7182
23.03.1989-31.12.1992 MiG-23MF 3646
23.03.1989-31.12.1992 MiG-23MF 3645
23.03.1989-31.12.1992 MiG-23MF 3641
26.05.1989-16.02.1990 MiG-23MF 3921
26.05.1989-31.10.1991 MiG-23MF 3888
26.05.1989-31.12.1992 MiG-23MF 3922
26.05.1989-31.12.1992 MiG-23MF 7183
26.05.1989-31.12.1992 MiG-23MF 3887
26.05.1989-31.12.1992 MiG-23MF 3880
26.05.1989-31.12.1992 MiG-23MF 7184
15.01.1991-31.12.1992 MiG-23MF 3920
15.01.1991-31.12.1992 MiG-23MF 3924
22.09.1992-31.12.1992 L-39ZA 2341
22.09.1992-31.12.1992 L-39ZA 2430
22.09.1992-31.12.1992 L-39ZA 2415
DD.MM.RRRR-08.04.1964 MiG-15UTI 2373
DD.MM.RRRR-24.04.1970 MiG-15UTI 2506
DD.MM.RRRR-DD.MM.1971 MiG-21F-13 0003
DD.MM.RRRR-08.09.1974 L-29 3237
DD.MM.RRRR-DD.MM.1983 MiG-15bis 3109
DD.MM.RRRR-DD.MM.1983 MiG-15bis 3108
DD.MM.RRRR-DD.MM.1983 MiG-15bis 3903
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21US 0541
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21US 1048
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0305
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0520
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21US 0948
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21US 0133
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0411
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0210
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21UM 3171
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15bis 8814
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0512
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21U 4916
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21PFM 7201
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0316
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15 IW-40
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15 CY-01
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3653
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#685887Verze : 0
MOD
Diskuse
Mig-21PF a PFM končily svoji činnostu u útvaru tuším v r. 1976, resp. 1977. Nejsem si jistý na 100% , zdroj jsou pouze moje vzpomínky na vyprávění pamětníků, když jsem u 1. slp sloužil.
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#235034Verze : 0
Zajímalo by mne ale, jaká verze MiG-21 byla používána u 1. slp někdy tuším od léte 1987, či od r.1988? V té době byly na letiště přelétnuty dva kusy tvarově verze MF, ale na rozdíl od šedivek byly natřeny klasickými maskovacími barvami. Letouny měly mít nějaké speciální vybavení, nebo vybavení, snad elektroniku, která umožňovala plnit i úkoly (přůzkumné, REB? - nevím), které standartně dislokované MiG-21MF plnit nemohly. Zařazeny byly u 3. letky, nepamatuji si bohužel trupová čísla. Nepamatuje si toto někdo pro doplnění?
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#235035Verze : 0
Nabízím názor do debaty, nikoli řešení. To na začátek Smile.


Pozorně jsem příspěvěk od Toshy přečetl a trochu o něm zapřemýšlel. Snad by se mohlo jednat o dvojici "klasických" Migů-21MF, z dodávek moskevské Znamja Trudy, které nosily hnědo-zeleno-světle modrou kamufláž a v průběhu 80. tých let byla část znich postupně upravena a vybavena kontejnery "SM" pro REB se zabudovanou rušičkou SPS-141E. Počítalo se s tím, že jeden letoun se zapnutou rušičkou postačí na krytí celého roje, tj. 4 Migů-21.
Proti hovoří to, že jsem u 1. slp nikdy nezaznamenal v provozu jiné Migy-21MF než "šedivky."
Pro by naopak mohlo hovořit to, že zástavbu ovládacích prvků pro kontejner "SM" jsem naopak nezaznamenal na žádné "šedivce" a z velitelství letectva mohla být zřejmě snaha o rozšíření REB výzbroje i k 1. slp, byť těsně před přesunem "jednadvacítek" k 8. slp do Brna (5-6/1989).
Navíc dalšími "jednadvacítkami," které nosily kamufláž, už byly jedině Migy-21F s černo-zeleným (nekamenovat, že nedávám přesný odstín Smile ) nátěrem na horních plochách. Ale těch bylo opravdu jen pár (namátkou 0209, 1013, 1014) a používaly se na nich pouze fotokontejnery pod křídelní závěsníky, což je myslím něco jiného než Tosha popisuje.


Omlouvám se moderátorům, pokud je to off-topic...
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#235274Verze : 1
Z množství oprav a doplňků je zřejmé, jak málo se ví o historii tohoto významného leteckého pluku československého vojenského letectva. Přitom archivní materiály jsou dnes běžně dostupné a žije poměrně mnoho příslušníků pluku i z doby jeho počátečních let.To se opravdu nenajde nikdo, kdo by napsal jeho podrobnou historii?
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#235326Verze : 0

Citace - Bery :

Nabízím názor do debaty, nikoli řešení. To na začátek Smile.


Pozorně jsem příspěvěk od Toshy přečetl a trochu o něm zapřemýšlel. Snad by se mohlo jednat o dvojici "klasických" Migů-21MF, z dodávek moskevské Znamja Trudy, které nosily hnědo-zeleno-světle modrou kamufláž a v průběhu 80. tých let byla část znich postupně upravena a vybavena kontejnery "SM" pro REB se zabudovanou rušičkou SPS-141E. Počítalo se s tím, že jeden letoun se zapnutou rušičkou postačí na krytí celého roje, tj. 4 Migů-21.
Proti hovoří to, že jsem u 1. slp nikdy nezaznamenal v provozu jiné Migy-21MF než "šedivky."
Pro by naopak mohlo hovořit to, že zástavbu ovládacích prvků pro kontejner "SM" jsem naopak nezaznamenal na žádné "šedivce" a z velitelství letectva mohla být zřejmě snaha o rozšíření REB výzbroje i k 1. slp, byť těsně před přesunem "jednadvacítek" k 8. slp do Brna (5-6/1989).
Navíc dalšími "jednadvacítkami," které nosily kamufláž, už byly jedině Migy-21F s černo-zeleným (nekamenovat, že nedávám přesný odstín Smile ) nátěrem na horních plochách. Ale těch bylo opravdu jen pár (namátkou 0209, 1013, 1014) a používaly se na nich pouze fotokontejnery pod křídelní závěsníky, což je myslím něco jiného než Tosha popisuje.
Omlouvám se moderátorům, pokud je to off-topic...
Ano, díky za pomoc - já jsem víceméně laik, ale u 1.slp jsem sloužil jako záklaďák a fakt mně to bavilo - resp. nebýt tehdejší politické situace, tak by mně to bavilo i jako povolání... Smile A letadla jsou mým koníčkem dodnes.
To píšu proto, že přesně něco takového (jako ty REB) kontejnery by to mělo být - pamatuji si, jak se o tom bavili piloti na věži s řídícím létání. Jinak ty maskované MFky v Budějovicích skutečně byly - vím, že přelétly z nějakého jiného letiště a měly něco, co ty "domácí" neměly.... Smile Sorry, že to píšu takhle laicky.. Smile
Když jsem se rozhlížel po zdejší diskusi, tak jsem našel seznam veškerých trurpových čísel Mig-21 v našem letectvu a u verze MF - konkrétně u mašin č. 9707 a 9714 je napsáno, že v letech 1988 a 1989 byly přelétnuty z Bechyně do Č. Budějovic.... To by mohlo být ono, protože já si na 99,9% pamatuji i ta trupová čísla. Byly to dvě "nešedivky" a skutečně tam létaly - byl jsem na vojně zhruba rok a čekal mně ještě další rok... A pamatuji si je tam létat až do konce mého vojančení. Takže možná jsme to vyřešili.. Smile Díky a hezký den!
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#235705Verze : 1

Citace - JanDubravcik :

Z množství oprav a doplňků je zřejmé, jak málo se ví o historii tohoto významného leteckého pluku československého vojenského letectva. Přitom archivní materiály jsou dnes běžně dostupné a žije poměrně mnoho příslušníků pluku i z doby jeho počátečních let.To se opravdu nenajde nikdo, kdo by napsal jeho podrobnou historii?

Podle mně by se našlo lidí i vzpomínek dost, ale většina bývalých záklaďáků tam byla z povinnosti (já taky, ale aspoň mně letectvo bavilo i když ta politická nalejvárna vůbec a holt armádní pořádek taky moc ne.. Smile )... Já sám mám mnoho vzpomínek (dnes už jen těch dobrých Smile ), ale byl jsem pouhý záklaďák a absolutně se necítím na to, abych nějak hlouběji rozebíral historii útvaru, kterému mnozí věnovali podstatnou část svého života...
Zároveň si ale myslím, že mezi vojáky z povolání podle mně nebude moc nadšenců něco rozebírat a vzpomínat. Toť můj názor a svým způsobem se jim moc nedivím. Nechci řešit politiku, ale když vidím, jakým způsobem současná vládní garnitura už osmnáct let cíleně likviduje letectvo a armádu vůbec, tak bych i chápal, že mnozí bývalí příslušníci - vojáci z povolání jsou z toho otrávení. (pro admina: víc prosím nechci politiku rozebírat a komentovat, jen si myslím, že spousta dobrého, šikovného, perfektně vybudovaného se zničila, rozprášila, rozvrátila, atd..)
Taky bych chtěl napsat, že kromě tzv. "gum" (těm normálním důstojníkům se omlouvám), které měly v hlavě opravdu zeleno a rudo, tam byla spousta normálních, inteligentních, a hlavně schopných lidí. Jasné, že armáda je armáda, má své pořádky, své rozkazy, povinnosti, režim, atd..., ale stejně si myslím, že mnozí důstojníci a vojáci z povolání vůbec byli skutečně odborníci a zůstali především lidmi a to se také vždy nenosilo - a už vůbec ne v armádě komunistického bloku. Věřím, že pamětníci mi rozumí, není to kritika, naopak jakýsi pokus o poklonu těm slušným pilotům, technikům a všem dalším příslušníkům pluku, hlavně odborně perfektně zdatným lidem, kteří tam byli s námi a my jsme tam museli být (byť dočasně) s nimi.
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#235706Verze : 1

Citace - Bery :


Proti hovoří to, že jsem u 1. slp nikdy nezaznamenal v provozu jiné Migy-21MF než "šedivky."Tosha: Tak především si musím "zamést před vlastním prahem" Smile .
V původním příspěvku jsem prohledával sérii 77. a nevím proč mě nenapadlo mrknout i do těch "devadesátkových sérií," které samozřejmě tomu popisu také odpovídaly (většina sloužila u 6. sbolp v Přerově, ale byly právě i jednotlivé kusy u 4. slp v Pardubicích, 5. slp v Líních a 9. slp v Bechyni).
U 1. slp skutečně byly dvě "emefky" v hnědo-zelené kamufláži, které měly obě schopnost nosit kontejner SM. Tímto tedy myslím můžeme považovat věc za definitivně rozřešenou...
Jedná se o letouny taktických čísel, které jsi uvedl a já jen doplním data předání k 1. slp:
tč. 9707 - předáno 10/84 od 5. slp z Líní
tč. 9714 - předáno 6/88 od 5. slp z Líní
Oba Migy-21MF byly v roce 1989 předány k 8. slp do Tuřan.
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#235707Verze : 1
Letoun Mig-21 MF č.9714 přelétával od 5.slp k 1.slp můj otec mjr.Václav Paleček.Má to i v zápisníku letů.Byl skutečně kamuflovaný a po rozdělení šel na Slovensko ,kde skončil ve šrotu Sad
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#281252Verze : 0

Citace - mig66 :

Letoun Mig-21 MF č.9714 přelétával od 5.slp k 1.slp můj otec mjr.Václav Paleček.Má to i v zápisníku letů.Byl skutečně kamuflovaný a po rozdělení šel na Slovensko ,kde skončil ve šrotu SadJj, byl to ZVL 3. letky, pokud si dobře pamatuji, že?
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#282878Verze : 0
pro Tosha-jo to je on,s lítáním skončil na podzim 1989,pak dělal řídícího na věži.
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#285123Verze : 0

Citace :

-JanDubravcik:
Z množství oprav a doplňků je zřejmé, jak málo se ví o historii tohoto významného leteckého pluku československého vojenského letectva. Přitom archivní materiály jsou dnes běžně dostupné a žije poměrně mnoho příslušníků pluku i z doby jeho počátečních let.To se opravdu nenajde nikdo, kdo by napsal jeho podrobnou historii?

Jen tak pro informaci - historie 1. stíhacího leteckého pluku je zpracována a vyšla v roce 2014:
Miroslav Irra: Příběh Jižní eskadrony Zvolenský stíhací letecký pluk 1944-1994. Vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 2014. Počet stran cca 560 ve formátu A4, množství fotografií a hlavně hodně faktografického materiálu, včetně jmenných seznamů a používané techniky. K dostání spíše v zásilkových službách knihkupectví.
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#522208Verze : 0
Jen tak pro informaci - historie 1. stíhacího leteckého pluku je zpracována a vyšla v roce 2014:
Miroslav Irra: Příběh Jižní eskadrony Zvolenský stíhací letecký pluk 1944-1994. Vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 2014. Počet stran cca 560 ve formátu A4, množství fotografií a hlavně hodně faktografického materiálu, včetně jmenných seznamů a používané techniky. K dostání spíše v zásilkových službách knihkupectví.


Ještě před 3 týdny ji nabízeli na stránkách http://www.muzeumcb.cz, dnes už není k mání nikde... Nebo se pletu? Všude je "na dotaz" a po dotazu vám odpoví, že není skladem...
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#522310Verze : 0
MOD
Informace pro případné zájemce o knihu Příběh Jižní eskadrony:
Se souhlasem Ing. Miroslava Irry se pracuje na dotisku knihy PŘÍBĚH JIŽNÍ ESKADRONY, ZVOLENSKÝ SLP 1944 -1994. Zájemci o uvedenou knihu se mohou přihlásit na adrese klaraanderlova@seznam.cz kde zařídí doplnění na seznam žadatelů a vaší objednávku potvrdí na vaší E-mailovou adresu. S případnými dotazy se můžete obrátit na tel. +420 602 643 540 Anderlová Klára.
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#532396Verze : 1
PROSÍM DOPLNIT:
Velitel:
DD.07.1962-01.08.1967 Šrámek, Jaroslav
Zároveň prosím provést opravy dat, kde velel v "Osobnostech"
EDIT JP: Hotovo. Jaroslav Šrámek ale nebol ten správny, jedná sa o divízneho generála z rokom narodenia 1981.

"Modrý" Šrámek, Jaroslav založen 04.02.2021
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#661149Verze : 3