Main Menu
User Menu

Sériový závod Antonov [2010- ]

Antonov Serial Production Plant

Серійний завод Антонов

     
Název:
Name:
Sériový závod Antonov
Originální název:
Original Name:
Серійний завод Антонов
Historie názvů:
History of Names:
09.09.1920-DD.MM.1922 Státní letecký závod č. 12
DD.MM.1922-DD.MM.1931 Letecké opravny č. 6
DD.MM.1931-DD.MM.1941 Kyjevský letecký závod č. 43
DD.MM.1941-DD.MM.1944 ?
DD.MM.1944-DD.MM.1967 Kyjevský letecký závod č. 473
DD.MM.1967-30.04.1974 Kyjevský letecký závod
30.04.1974-05.08.1992 Kyjevské letecké výrobní sdružení
05.08.1992-27.09.1995 Kyjevský letecký závod s. p.
27.09.1995-11.01.2005 Kyjevský státní letecký závod Aviant
11.01.2005-11.01.2010 DP Kyjevský letecký závod Aviant
11.01.2010-DD.MM.RRRR Sériový závod Antonov
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
09.09.1920-DD.MM.1941 Kyjev /
DD.MM.1941-DD.MM.1944 Novosibirsk /
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR Kyjev /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
09.09.1920
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1925-DD.MM.1925 Kalinin K-1
DD.MM.1932-DD.MM.1932 CAGI 4-EA
DD.MM.1934-DD.MM.193R Něman ChAI-1
DD.MM.1937-DD.MM.1937 Tairov OKO-1
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Tairov OKO-6
DD.MM.1940-DD.MM.1940 Tairov Ta-1
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Tairov Ta-3
DD.MM.1945-DD.MM.1946 Bratuchin G-3
DD.MM.1946-DD.MM.1948 Bratuchin G-4
DD.MM.1947-DD.MM.1948 Mil Mi-1
DD.MM.1947-DD.MM.1962 Antonov An-2
DD.MM.1956-DD.MM.1956 Antonov An-8
DD.MM.1957-DD.MM.1957 Antonov An-10
DD.MM.1959-DD.MM.1979 Antonov An-24
DD.MM.1964-DD.MM.1964 Antonov An-22
DD.MM.1969-DD.MM.1985 Antonov An-26
DD.MM.1973-DD.MM.1979 Antonov An-30
DD.MM.1976-DD.MM.1979 Antonov An-72
DD.MM.1979-DD.MM.2003 Antonov An-124 Ruslan
DD.MM.1979-DD.MM.20RR Antonov An-32
DD.MM.1988-DD.MM.1988 Antonov An-225 Mrija
DD.MM.1994-DD.MM.20RR Antonov An-70
DD.MM.2004-DD.MM.20RR Antonov An-148
DD.MM.2010-DD.MM.20RR Antonov An-158
DD.MM.2015-DD.MM.20RR Antonov An-178
Poznámka:
Note:
1920 vznik sloučením dvou menších leteckých opraven
1922 převedení pod ministerstvo civilního leteckého průmyslu
25.06.1941 továrna vybombardována, poté přesunuta do Novosibirsku a částečně Omska, přichází o jméno
1944 návrat do Kyjeva, stavba Jaků 3 a 9 z dodaných dílů a opravy Po-2
2007 součástí koncernu Národní sdružení Antonov
2010 součástí ANTK Antonova
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-43/
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-473/
http://www.ilisso.ru/timsz/avia/serial/plants.php
ru.wikipedia.org»
URL : https://www.valka.cz/Seriovy-zavod-Antonov-2010-t188530#547594Verze : 2
MOD

Původní názvy:


09.09.1920-DD.MM.1922 Государственный авиационный завод № 12
(Gosudarstvennyj aviacionnyj zavod No. 12 / Gosudarstvennyy aviatsionnyy zavod No. 12)
DD.MM.1922-DD.MM.1931 Ремонтный воздушный завод № 6
(Remontnyj vozdušnyj zavod No. 6 (Remvozduchzavod No. 6) / Remontnyy vozdushnyy zavod No. 6 (Remozdukhzavod No. 6))
DD.MM.1931-DD.MM.1941 Киевский авиационный завод № 43
(Kijevskij aviacionnyj zavod No. 43 / Kievskiy aviatsionnyy zavod No. 43)
DD.MM.1941-DD.MM.1944 ?
DD.MM.1944-DD.MM.1967 Киевский авиационный завод № 473
(Kijevskij aviacionnyj zavod No. 473 / Kievskiy aviatsionnyy zavod No. 473)
DD.MM.1967-30.04.1974 Киевский авиационный завод
(Kijevskij aviacionnyj zavod / Kievskiy aviatsionnyy zavod)
30.04.1974-05.08.1992 Киевское авиационное производственное объединение
(Kijevskoje aviacionnoje proizvodstvennoje objedinenije / Kievskoye aviatsionnoye proizvodstvennoye obyedineniye)
05.08.1992-27.09.1995 Державне підприємство Київський авіаційний завод
(Deržavne pidpryjemstvo Kyjivskyj aviacijnyj zavod / Derzhavne pidpryyemstvo Kyyivskyy aviatsiynyy zavod)
27.09.1995-11.01.2005 Київський державний авіаційний завод АВІАНТ
(Kyjivskyj deržavnyj aviacijnyj zavod AVIANT / Kyyivskyy derzhavnyy aviatsiynyy zavod AVIANT)
11.01.2005-11.01.2010 Державне підприємство Київський авіаційний завод АВІАНТ
(Deržavne pidpryjemstvo Kyjivskyj aviacijnyj zavod AVIANT / Derzhavne pidpryyemstvo Kyyivskyy aviatsiynyy zavod AVIANT)
11.01.2010-DD.MM.RRRR Серійний завод Антонов
(Serijnyj zavod Antonov / Seriynyy zavod Antonov)
URL : https://www.valka.cz/Seriovy-zavod-Antonov-2010-t188530#547596Verze : 2
MOD