Main Menu
User Menu
Reklama

Novosibirsk

Новосибирск

     
Název:
Name:
Novosibirsk
Originální název:
Original Name:
Новосибирск
Další názvy:
Other Names:
Novonikolajevsk (do / to 1926)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Novosibirsky městský okres
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
55°02'00.00"N 82°55'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Oblasť: Dzeržinská, Železničná, Zaelcovská, Kalininská, Kirovská, Leninská, Októbrová, Prvomájová, Sovietska, Centrálna
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1712
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
?
Muzea:
Museums:
Novosibírske štátne umelecké múzeum
Múzeum kozáckej slávy
Novosibírske múzeum železničnej techniky N.A. Akulinina
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.08.1918-11.09.1918
11. československý pěší pluk
11th Czechoslovak Infantry Regiment
30.12.1922-24.06.1924
Západosibiřský vojenský okruh
West-Siberian Military District
DD.05.1923-DD.11.1923
10. střelecký sbor
10th Rifle Corps
24.06.1924-12.02.1926
Sibiřský vojenský okruh
Siberian Military District
12.02.1926-09.07.1945
Sibiřský vojenský okruh
Siberian Military District
DD.09.1939-07.12.1939
194. střelecká divize
194th Rifle Division
07.12.1939-DD.01.1940
194. motorizovaná divize
194th Motorised Division
27.06.1941-DD.07.1941
24. armáda
24th Army
DD.06.1941-DD.04.1944
19. záložní stíhací letecký pluk
19th Reserve Fighter Aviation Regiment
21.07.1941-27.04.1944
20. záložní stíhací letecký pluk
20th Reserve Fighter Aviation Regiment
12.11.1941-15.12.1941
12. stíhací letecký pluk
12th Fighter Aviation Regiment
06.03.1942-15.05.1942
18. gardový stíhací letecký pluk
18th Guards Fighter Aviation Regiment
09.07.1945-04.01.1956
Západosibiřský vojenský okruh
West-Siberian Military District
DD.07.1945-09.07.1945
8. armáda
8th Army
08.05.1946-DD.12.1951
24. samostatná střelecká brigáda
24th Separate Rifle Brigade
DD.12.1951-DD.MM.RRRR
85. střelecká divize
85th Rifle Division
04.01.1956-31.12.1991
Sibiřský vojenský okruh
Siberian Military District
25.06.1957-DD.MM.RRRR
85. motostřelecká divize
85th Motor Rifle Division
DD.MM.1991-DD.MM.RRRR
39. gardová raketová divize
39th Guards Missile Division
DD.05.1992-DD.12.1998
Sibiřský vojenský okruh
Siberian Military District
DD.07.1998-DD.MM.RRRR
41. vševojsková armáda
41st Combined Arms Army
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
5. záložní letecká brigáda
5th Reserve Aviation Brigade
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
hlavné mesto Novosibirskej oblasti
Zdroje:
Sources:
http://ru.wikipedia.orgA
URL : https://www.valka.cz/Novosibirsk-t102309#368910Verze : 0
MOD
Reklama