Main Menu
User Menu

Správa vojenského školství [1951-1992]

School Department

     
Název:
Name:
Správa vojenského školství
Originální název:
Original Name:
Správa vojenského školství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.10.1951-01.01.1969 Ministerstvo národní obrany
01.01.1969-30.06.1990 Federální ministerstvo národní obrany
30.06.1990-31.12.1992 Federální ministerstvo obrany
Dislokace:
Deployed:
01.10.1951-31.12.1992 Praha, Ministerstvo národní obrany /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.10.1951-15.11.1952 Dvořák, Oldřich (Podplukovník)
15.11.1952-01.04.1954 Dvořák, Oldřich (Plukovník)
01.04.1954-DD.10.1956 Dvořák, Oldřich (Brigádní generál)
DD.10.1956-DD.01.1959 Uchytil, Stanislav (Generálmajor)
DD.01.1959-DD.MM.1963 Skála, Čestmír (Generálmajor)
DD.08.1963-07.10.1969 Brož, Jozef (Plukovník)
DD.MM.1969-DD.MM.1972 Valeš, Jozef (Generálmajor)
DD.MM.1972-DD.MM.1977 Suchánek, František (Generálmajor)
DD.MM.1977-DD.10.1978 Vavřínek, Jozef (Generálmajor)
DD.10.1978-DD.01.1987 Mikulec, Jozef (Generálmajor)
DD.01.1987-DD.05.1990 Lichvár, Štefan1) (Generálmajor)
DD.05.1990-31.12.1992 Řezáč, Milan (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1951-01.09.1972 Automobilní učiliště Nitra
01.10.1951-01.09.1962 Dělostřelecké učiliště
01.10.1951-08.03.1957 Pěchotní učiliště
01.10.1951-01.09.1972 Spojovací učiliště
01.10.1951-15.08.1957 Tankové učiliště
01.10.1951-01.09.1959 Učilište protivzdušné obrany
01.10.1951-15.08.1958 Vojenská akademie
01.10.1951-01.09.1991 Vojenská hudební škola
01.10.1951-15.08.1958 Vojenská technická akademie
01.10.1951-01.09.1952 Vojenská vyšší průmyslová škola Brno
01.10.1951-01.09.1952 Vojenská vyšší průmyslová škola Ostrava
01.10.1951-01.09.1953 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
01.10.1951-25.05.1969 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
01.10.1951-15.08.1958 Vojenské politické učiliště
01.10.1951-01.10.1955 Vyšší škola důstojníků dělostřelectva
01.10.1951-01.10.1955 Vyšší škola důstojníků pěchoty
01.10.1951-01.10.1953 Zbrojní učiliště
01.10.1951-01.09.1972 Ženijní technické učiliště
01.09.1952-31.08.1953 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
01.09.1953-25.05.1969 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
01.10.1953-01.09.1962 Dělostřelecko-technické učiliště
01.10.1955-01.10.1957 Zdokonalovací škola důstojníků pěchoty
08.03.1957-01.09.1958 Vojenské učiliště Lipník nad Bečvou
15.08.1957-01.06.1961 Vojenské učiliště Vyškov
15.08.1958-31.12.1992 Vojenská akademie
01.09.1959-01.11.1979 Železniční učiliště
01.06.1961-01.06.1967 Vyšší vojenské učiliště Vyškov
01.09.1962-01.09.1973 Vyšší dělostřelecké učiliště
01.09.1965-25.05.1969 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
29.08.1969-01.09.1974 Vojenské gymnázium Slovenského národního povstání
01.09.1969-01.09.1974 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
01.09.1972-01.09.1974 Vojenské učiliště Nitra
01.09.1972-01.09.1974 Vojenské učiliště Nové Mesto nad Váhom
01.09.1972-31.12.1992 Vysoká vojenská technická škola
01.09.1972-31.12.1992 Vysoká vojenská škola pozemního vojska
01.09.1973-01.11.1986 Vojenské letecké učiliště
01.09.1973-01.09.1979 Vysoká vojenská velitelsko-technická škola
01.01.1976-31.12.1992 Vysoká vojenská letecká škola
01.11.1979-27.08.1991 Vojenské učiliště Valašské Meziříčí
28.08.1991-31.12.1992 Vojenská střední škola pozemního vojska
28.08.1991-31.12.1992 Vojenská střední škola protivzdušné obrany
28.08.1991-31.12.1992 Vojenská střední škola spojovacího vojska
28.08.1991-31.12.1992 Vojenská střední škola tanková a automobilní
28.08.1991-31.12.1992 Vojenská střední škola týlu
28.08.1991-31.12.1992 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
28.08.1991-31.12.1992 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
28.08.1991-31.12.1992 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
28.08.1991-31.12.1992 Vojenské gymnázium Slovenského národního povstání

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Oddělení organizačního plánování
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Oddělení vojenských akademií
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Skupina vojenských akademí a škol
Poznámka:
Note:
1) Niektoré zdroje uvádzajú od dňa 20.10.1986 do 01.1989.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vojenskeho-skolstvi-1951-1992-t184044#537451Verze : 5
MOD