Main Menu
User Menu

Správa vojenského školství [1950-1992]

School Department

     
Název:
Name:
Správa vojenského školství
Originální název:
Original Name:
Správa vojenského školství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.08.1950-29.06.1990 Ministerstvo národní obrany
29.06.1990-31.12.1992 Federální ministerstvo obrany
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-31.12.1992 Praha, Ministerstvo národní obrany /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.08.1950-DD.11.1950 Vaněk, František (Brigádní generál)
DD.11.1950-DD.04.1951 Ťokan, Jaroslav (Brigádní generál)
DD.04.1951-15.07.1951 Dvořák, Oldřich (Major)
15.07.1951-15.11.1952 Dvořák, Oldřich (Podplukovník)
15.11.1952-01.04.1954 Dvořák, Oldřich (Plukovník)
01.04.1954-DD.10.1956 Dvořák, Oldřich (Brigádní generál)
DD.10.1956-DD.01.1959 Uchytil, Stanislav (Generálmajor)
DD.01.1959-DD.MM.1963 Skála, Čestmír (Generálmajor)
DD.08.1963-07.10.1969 Brož, Jozef (Plukovník)
DD.MM.1969-DD.MM.1972 Valeš, Jozef (Generálmajor)
DD.MM.1972-DD.MM.1977 Suchánek, František (Generálmajor)
DD.MM.1977-DD.MM.1978 Vavřínek, Jozef (Generálmajor)
DD.MM.1978-DD.MM.1987 Mikulec, Jozef (Generálmajor)
DD.MM.1987-DD.MM.1990 Lichvár, Štefan (Generálmajor)
DD.MM.1990-31.12.1992 Řezáč, Milan (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.09.1965 Automobilní učiliště Nitra
15.08.1950-01.09.1962 Dělostřelecké učiliště
15.08.1950-01.10.1950 Hospodářské učiliště
15.08.1950-01.09.1951 Pěchotní učiliště
15.08.1950-01.09.1951 Pěchotní vojenská akademie
15.08.1950-01.09.1965 Spojovací učiliště
15.08.1950-15.08.1957 Tankové učiliště
15.08.1950-01.10.1950 Technické učiliště
15.08.1950-01.09.1959 Učilište protivzdušné obrany
15.08.1950-01.09.1985 Vojenská hudební škola
15.08.1950-01.09.1953 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
15.08.1950-25.05.1969 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
15.08.1950-15.08.1951 Vysoká vojenská akademie
15.08.1950-01.10.1950 Vysoké učení vojenské
15.08.1950-01.09.1972 Ženijní technické učiliště
01.10.1950-01.09.1958 Intendanční učiliště
01.10.1950-15.08.1951 Vysoké vojenské učiliště
01.10.1950-01.10.1953 Zbrojní učiliště
01.01.1951-01.09.1952 Vojenská vyšší průmyslová škola Brno
01.01.1951-01.09.1952 Vojenská vyšší průmyslová škola Ostrava
15.08.1951-15.08.1958 Vojenská akademie
15.08.1951-15.08.1958 Vojenská technická akademie
01.09.1951-08.03.1957 Pěchotní učiliště
01.09.1951-01.10.1955 Vyšší škola důstojníků dělostřelectva
01.09.1951-01.10.1955 Vyšší škola důstojníků pěchoty
01.09.1952-31.08.1953 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
01.09.1953-25.05.1969 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
01.10.1953-01.09.1962 Dělostřelecko-technické učiliště
01.10.1955-01.10.1957 Zdokonalovací škola důstojníků pěchoty
08.03.1957-01.09.1958 Vojenské učiliště Lipník nad Bečvou
15.08.1957-01.06.1961 Vojenské učiliště Vyškov
15.08.1958-31.12.1992 Vojenská akademie
01.09.1958-01.10.1960 Intendanční školské a výcvikové středisko
01.10.1960-01.09.1973 Školní a výcvikové středisko týlu
01.06.1961-01.06.1967 Vyšší vojenské učiliště Vyškov
01.09.1962-01.09.1973 Vyšší dělostřelecké učiliště
01.09.1972-31.12.1992 Vysoká vojenská technická škola
01.09.1972-31.12.1992 Vysoká vojenská škola pozemního vojska
01.09.1973-01.11.1986 Vojenské letecké učiliště
01.09.1973-01.09.1979 Vysoká vojenská velitelsko-technická škola
01.09.1973-01.09.1983 Vysoká vojenská škola týlového a technického zabezpečení
01.01.1976-31.12.1992 Vysoká vojenská letecká škola

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vojenskeho-skolstvi-1950-1992-t184044#537451Verze : 3
MOD