Main Menu
User Menu

Tacinskaja, Letecká základna Tacinskaja [RRRR-RRRR]

Tatsinskaya Air Base

Авиабаза Тацинская

     
Název:
Name:
Letecká základna Tacinskaja
Originální název:
Original Name:
Авиабаза Тацинская
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR Fliegerhorst Tazinskaja
Obec:
Municipality:
Tacinskaja
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°09'58.00"N 41°16'40.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
20.07.1942-29.07.1942
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-29.07.1942
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-29.07.1942
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-01.08.1942
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
4th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-01.08.1942
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
5th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-01.08.1942
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
6th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-DD.08.1942
7. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
7th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-DD.08.1942
8. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
8th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-DD.08.1942
9. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
9th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-29.07.1942
Eskadra střemhlavých bombardérů 2
2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-29.07.1942
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-01.08.1942
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-DD.08.1942
III. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-27.07.1942
III. skupina Stíhací eskadry 3
3rd Group of the 3rd Fighter Wing
20.07.1942-29.07.1942
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-01.08.1942
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-DD.08.1942
Štáb III. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 3rd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
20.07.1942-27.07.1942
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Group of 3rd Fighter Wing
21.07.1942-27.07.1942
4. letka Stíhací eskadry 3
4th Squadron of the 3rd Fighter Wing
21.07.1942-27.07.1942
5. letka Stíhací eskadry 3
5th Squadron of the 3rd Fighter Wing
21.07.1942-27.07.1942
6. letka Stíhací eskadry 3
6th Squadron of the 3rd Fighter Wing
21.07.1942-27.07.1942
II. skupina Stíhací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Fighter Wing
21.07.1942-27.07.1942
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 2nd Group of 3rd Fighter Wing
22.07.1942-29.07.1942
II. skupina Stíhací eskadry 52
2nd Group of the 52nd Fighter Wing
22.07.1942-28.07.1942
Stíhací eskadra 3
3rd Fighter Wing
22.07.1942-28.07.1942
Štáb Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Fighter Wing
26.07.1942-31.07.1942
I. skupina Stíhací eskadry 53
1st Group of the 53rd Fighter Wing
DD.07.1942-DD.09.1942
2. letka (dálková) Průzkumné skupiny 11
2nd Squadron (Long Range) of the 11th Reconnaissance Group
DD.07.1942-DD.08.1942
Bitevní eskadra 1
1st Ground Attack Wing
DD.07.1942-31.07.1942
I. skupina Bitevní eskadry 1
1st Group of the 1st Ground Attack Wing
DD.07.1942-DD.08.1942
II. skupina Bitevní eskadry 1
2nd Group of the 1st Ground Attack Wing
DD.07.1942-DD.07.1942
VIII. letecký sbor
VIII Air Corps
09.08.1942-24.10.1942
Bombardovací eskadra 76
76th Bomber Wing
09.08.1942-24.10.1942
II. skupina Bombardovací eskadry 76
2nd Group of the 76th Bomber Wing
09.08.1942-24.10.1942
III. skupina Bombardovací eskadry 76
3rd Group of the 76th Bomber Wing
09.08.1942-24.10.1942
Štáb Bombardovací eskadry 76
Staff of the 76th Bomber Wing
10.08.1942-24.10.1942
I. skupina Bombardovací eskadry 76
1st Group of the 76th Bomber Wing
19.08.1942-06.10.1942
1. letka Bombardovací eskadry 51
1st Squadron of the 51st Bomber Wing
19.08.1942-06.10.1942
2. letka Bombardovací eskadry 51
2nd Squadron of the 51st Bomber Wing
19.08.1942-06.10.1942
3. letka Bombardovací eskadry 51
3rd Squadron of the 51st Bomber Wing
19.08.1942-06.10.1942
I. skupina Bombardovací eskadry 51
1st Group of the 51st Bomber Wing
19.08.1942-06.10.1942
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 1st Group of 51st Bomber Wing
20.08.1942-28.09.1942
7. letka Bombardovací eskadry 51
7th Squadron of the 51st Bomber Wing
20.08.1942-28.09.1942
8. letka Bombardovací eskadry 51
8th Squadron of the 51st Bomber Wing
20.08.1942-28.09.1942
9. letka Bombardovací eskadry 51
9th Squadron of the 51st Bomber Wing
20.08.1942-28.09.1942
III. skupina Bombardovací eskadry 51
3rd Group of the 51st Bomber Wing
20.08.1942-28.09.1942
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 3rd Group of 51st Bomber Wing
DD.09.1942-DD.12.1942
Skupina blízkého průzkumu 7
7th Short-Range Reconnaissance Group
08.10.1942-31.10.1942
7. letka Bombardovací eskadry 6
7th Squadron of the 6th Bomber Wing
08.10.1942-31.10.1942
8. letka Bombardovací eskadry 6
8th Squadron of the 6th Bomber Wing
08.10.1942-31.10.1942
9. letka Bombardovací eskadry 6
9th Squadron of the 6th Bomber Wing
08.10.1942-31.10.1942
III. skupina Bombardovací eskadry 6
3rd Group of the 6th Bomber Wing
08.10.1942-31.10.1942
Štáb III.skupiny Bombardovací eskadry 6
Staff of the 3rd Group of 6th Bomber Wing
DD.10.1942-24.12.1942
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
1st Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.10.1942-24.12.1942
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
2nd Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.10.1942-24.12.1942
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
3rd Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.10.1942-24.12.1942
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
4th Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.10.1942-24.12.1942
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 102
102nd Special Purpose Bomber Group
DD.10.1942-24.12.1942
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
Staff of the 102nd Special Purpose Bomber Group
03.11.1942-07.12.1942
1. letka Bombardovací eskadry 51
1st Squadron of the 51st Bomber Wing
03.11.1942-07.12.1942
2. letka Bombardovací eskadry 51
2nd Squadron of the 51st Bomber Wing
03.11.1942-07.12.1942
3. letka Bombardovací eskadry 51
3rd Squadron of the 51st Bomber Wing
03.11.1942-07.12.1942
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 1st Group of 51st Bomber Wing
DD.11.1942-24.12.1942
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 105
1st Squadron of the 105th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 50
1st Squadron of the 50th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 500
1st Squadron of the 500th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 700
1st Squadron of the 700th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-23.12.1942
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 900
1st Squadron of the 900th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 105
2nd Squadron of the 105th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 50
2nd Squadron of the 50th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 500
2nd Squadron of the 500th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 700
2nd Squadron of the 700th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-23.12.1942
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 900
2nd Squadron of the 900th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-DD.12.1942
3. letka (dálková) Průzkumné skupiny 10
3rd Squadron (Long Range) of the 10th Reconnaissance Group
DD.11.1942-24.12.1942
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 105
3rd Squadron of the 105th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 50
3rd Squadron of the 50th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 500
3rd Squadron of the 500th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 700
3rd Squadron of the 700th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-23.12.1942
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 900
3rd Squadron of the 900th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-DD.12.1942
4. letka (armádní) Průzkumné skupiny 10
4th Squadron (Army) of the 10th Reconnaissance Group
DD.11.1942-24.12.1942
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 105
4th Squadron of the 105th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 50
4th Squadron of the 50th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 500
4th Squadron of the 500th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 700
4th Squadron of the 700th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-23.12.1942
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 900
4th Squadron of the 900th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 105
105th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 50
50th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 500
500th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 700
700th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-23.12.1942
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 900
900th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-DD.12.1942
VIII. letecký sbor
VIII Air Corps
DD.11.1942-24.12.1942
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 105
Staff of the 105th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 50
Staff of the 50th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 500
Staff of the 500th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-24.12.1942
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 700
Staff of the 700th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-23.12.1942
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 900
Staff of the 900th Special Purpose Bomber Group
DD.12.1942-DD.MM.RRRR
1. letka (armádní) Průzkumné skupiny 10
1st Squadron (Army) of the 10th Reconnaissance Group
DD.12.1942-25.12.1942
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 22
1st Squadron of the 22nd Special Purpose Bomber Group
DD.12.1942-DD.01.1943
2. letka (armádní) Průzkumné skupiny 10
2nd Squadron (Army) of the 10th Reconnaissance Group
DD.12.1942-26.12.1942
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 22
2nd Squadron of the 22nd Special Purpose Bomber Group
DD.12.1942-25.12.1942
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 22
3rd Squadron of the 22nd Special Purpose Bomber Group
DD.12.1942-25.12.1942
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 22
4th Squadron of the 22nd Special Purpose Bomber Group
DD.12.1942-25.12.1942
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 22
22nd Special Purpose Bomber Group
DD.12.1942-25.12.1942
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 22
Staff of the 22nd Special Purpose Bomber Group
01.01.1943-16.01.1943
13. (protitanková) letka Stíhací eskadry 51
13th (Anti-Tank) Squadron of the 51st Fighter Wing
03.01.1943-06.01.1943
1. letka Stíhací eskadry 3
1st Squadron of the 3rd Fighter Wing
03.01.1943-06.01.1943
2. letka Stíhací eskadry 3
2nd Squadron of the 3rd Fighter Wing
03.01.1943-06.01.1943
3. letka Stíhací eskadry 3
3rd Squadron of the 3rd Fighter Wing
03.01.1943-DD.01.1943
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
4th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
03.01.1943-05.01.1943
4. letka Stíhací eskadry 3
4th Squadron of the 3rd Fighter Wing
03.01.1943-DD.01.1943
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
5th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
03.01.1943-05.01.1943
5. letka Stíhací eskadry 3
5th Squadron of the 3rd Fighter Wing
03.01.1943-DD.01.1943
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
6th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
03.01.1943-05.01.1943
6. letka Stíhací eskadry 3
6th Squadron of the 3rd Fighter Wing
03.01.1943-06.01.1943
I. skupina Stíhací eskadry 3
1st Group of the 3rd Fighter Wing
03.01.1943-DD.01.1943
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
03.01.1943-05.01.1943
II. skupina Stíhací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Fighter Wing
03.01.1943-08.01.1943
III. skupina Stíhací eskadry 3
3rd Group of the 3rd Fighter Wing
03.01.1943-28.02.1943
Stíhací eskadra 3
3rd Fighter Wing
03.01.1943-06.01.1943
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 1st Group of 3rd Fighter Wing
03.01.1943-DD.01.1943
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
03.01.1943-05.01.1943
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 2nd Group of 3rd Fighter Wing
03.01.1943-08.01.1943
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Group of 3rd Fighter Wing
03.01.1943-28.02.1943
Štáb Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Fighter Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
I. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 172
1st Group of the 172nd Special Purpose Bomber Wing
DD.MM.RRRR-31.03.1943
Letecká divize Doněc
Air Division Donets


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.forgottenairfields.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Tatsinskaya_Airfield
www.ww2.dk (pp.718)
URL : https://www.valka.cz/Tacinskaja-Letecka-zakladna-Tacinskaja-RRRR-RRRR-t180805#530272Verze : 0
MOD