Main Menu
User Menu

Novočerkassk

Novocherkassk

Новочеркасск

     
Název:
Name:
Novočerkassk
Originální název:
Original Name:
Новочеркасск
Další názvy:
Other Names:
Nowotscherkassk
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
47°26'00.00"N 40°05'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1805
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1869-DD.MM.1871
Novočerkasské kozácké poddůstojnické učiliště
Novocherkassk Cossack Petty Officer School
DD.MM.1871-DD.MM.1910
Novočerkasské kozácké kadetské učiliště
Novocherkassk Cossack Cadet School
DD.MM.1910-30.07.1915
Novočerkasské kozácké učiliště
Novocherkassk Cossack School
30.07.1915-08.11.1919
Novočerkasské kozácké Alexejevské učiliště
Novocherkassk Cossack Alexeiev School
DD.03.1920-DD.04.1920
9. armáda
9th Army
DD.08.1925-DD.05.1932
9. střelecký sbor
9th Rifle Corps
01.10.1929-01.01.1933
13. letecká brigáda
13th Aviation Brigade
01.01.1933-01.03.1936
207. letecká brigáda
207th Aviation Brigade
10.07.1941-DD.MM.RRRR
11. záložní stíhací letecký pluk
11th Reserve Fighter Aviation Regiment
10.08.1941-10.10.1941
18. záložní letecký pluk
18th Reserve Aviation Regiment
20.12.1942-DD.01.1943
Bombardovací eskadra 27
27th Bomber Wing
20.12.1942-DD.01.1943
III. skupina Bombardovací eskadry 27
3rd Group of the 27th Bomber Wing
27.12.1942-30.04.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 55
1st Group of the 55th Bomber Wing
27.12.1942-03.02.1943
II. skupina Bombardovací eskadry 55
2nd Group of the 55th Bomber Wing
30.12.1942-03.02.1943
III. skupina Bombardovací eskadry 55
3rd Group of the 55th Bomber Wing
01.01.1943-DD.01.1943
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 20
1st Squadron of the 20th Special Purpose Bomber Group
01.01.1943-DD.01.1943
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 20
2nd Squadron of the 20th Special Purpose Bomber Group
01.01.1943-DD.01.1943
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 20
3rd Squadron of the 20th Special Purpose Bomber Group
01.01.1943-DD.01.1943
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 20
4th Squadron of the 20th Special Purpose Bomber Group
01.01.1943-DD.01.1943
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 20
20th Special Purpose Bomber Group
01.01.1943-DD.01.1943
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 20
Staff of the 20th Special Purpose Bomber Group
02.01.1943-27.01.1943
1. letka Bombardovací eskadry 100
1st Squadron of the 100th Bomber Wing
02.01.1943-27.01.1943
2. letka Bombardovací eskadry 100
2nd Squadron of the 100th Bomber Wing
02.01.1943-27.01.1943
3. letka Bombardovací eskadry 100
3rd Squadron of the 100th Bomber Wing
02.01.1943-31.01.1943
Bombardovací eskadra 55
55th Bomber Wing
02.01.1943-27.01.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 100
1st Group of the 100th Bomber Wing
02.01.1943-27.01.1943
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 100
Staff of the 1st Group of 100th Bomber Wing
DD.01.1943-DD.02.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 27
1st Group of the 27th Bomber Wing
DD.01.1943-DD.01.1943
II. skupina Bombardovací eskadry 27
2nd Group of the 27th Bomber Wing
DD.07.1945-06.05.1946
5. gardový jezdecký sbor
5th Guards Cavalry Corps
06.05.1946-18.11.1954
5. samostatná gardová jezdecká divize
5th Separate Guards Cavalry Division
18.11.1954-05.03.1962
18. gardová těžká tanková divize
18th Guards Heavy Tank Division
05.03.1962-11.01.1965
18. gardová tanková divize
18th Guards Tank Division
14.10.1969-DD.MM.1974
51. tanková divize
51st Tank Division
14.07.1974-01.10.1989
14. tanková divize
14th Tank Division
01.03.2017-DD.MM.RRRR
8. gardová vševojsková armáda
8th Guards Combined Arms Army
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
150. motostřelecká divize
150th Motor Rifle Division
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Novo%C4%8Derkassk
http://en.wikipedia.org/wiki/Novocherkassk
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Novocerkassk-t180797#530233Verze : 0
MOD