Main Menu
User Menu

Státní letecký závod č. 6 Amstro [1918-1923]

State Aircraft Factory No. 6 Amstro / Государственный авиационный завод № 6 Амстро

     
Název:
Name:
Státní letecký závod č. 4 Amstro
Originální název:
Original Name:
Государственный авиационный завод № 6 Амстро
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1917-DD.12.1918 Závod Salmson
DD.12.1918-14.08.1923 Státní letecký závod č. 6 Amstro
Obory výroby:
Production Subjects:
Výroba leteckých motorů
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1917-14.08.1923 Moskva /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
DD.MM.1917
Zánik:
Cancelled:
14.08.1923 sloučení se závodem č. 4
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan.The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
https://www.salut.ru/ViewTopic.php?Id=531
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/922545
samsud.ru
https://testpilot.ru/az_map/motor/zavod-24/
URL : https://www.valka.cz/Statni-letecky-zavod-c-6-Amstro-1918-1923-t180707#529872Verze : 0