Main Menu
User Menu

Školské oddělení [1950-1951]

School Department

     
Název:
Name:
Školské oddělení
Originální název:
Original Name:
Školské oddělení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.08.1950-01.10.1951 Správa bojové přípravy
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.10.1951 Praha, Ministerstvo národní obrany /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.08.1950-DD.09.1950 Mařík, František (Plukovník)
DD.09.1950-DD.11.1950 Vaněk, František (Brigádní generál)
DD.11.1950-DD.04.1951 Ťokan, Jaroslav (Brigádní generál)
DD.04.1951-15.07.1951 Dvořák, Oldřich (Major)
15.07.1951-01.10.1951 Dvořák, Oldřich (Podplukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.10.1951 Automobilní učiliště Nitra
15.08.1950-01.10.1951 Dělostřelecké učiliště
15.08.1950-01.10.1950 Hospodářské učiliště
15.08.1950-01.09.1951 Pěchotní učiliště
15.08.1950-01.09.1951 Pěchotní vojenská akademie
15.08.1950-01.10.1951 Spojovací učiliště
15.08.1950-01.10.1951 Tankové učiliště
15.08.1950-01.10.1950 Technické učiliště
15.08.1950-01.10.1951 Učilište protivzdušné obrany
15.08.1950-01.10.1951 Vojenská hudební škola
15.08.1950-01.10.1951 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
15.08.1950-01.10.1951 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
15.08.1950-01.10.1951 Vojenské politické učiliště
15.08.1950-01.10.1950 Vysoké učení vojenské
15.08.1950-01.10.1951 Ženijní technické učiliště
01.10.1950-01.10.1951 Intendanční učiliště
01.10.1950-15.08.1951 Vysoké vojenské učiliště
01.10.1950-01.10.1951 Zbrojní učiliště
01.01.1951-01.10.1951 Vojenská vyšší průmyslová škola Brno
01.01.1951-01.10.1951 Vojenská vyšší průmyslová škola Ostrava
15.08.1951-01.10.1951 Vojenská akademie
15.08.1951-01.10.1951 Vojenská technická akademie
01.09.1951-01.10.1951 Pěchotní učiliště
01.09.1951-01.10.1951 Vyšší škola důstojníků dělostřelectva
01.09.1951-01.10.1951 Vyšší škola důstojníků pěchoty

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Skolske-oddeleni-1950-1951-t233072#644808Verze : 1
MOD