Main Menu
User Menu

Novozybkovský městský okruh

Novozybkovsky Urban Okrug / Городской округ Город Новозыбков

     
Název:
Name:
Novozybkovský městský okruh
Originální název:
Original Name:
Городской округ Город Новозыбков
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Brjanská oblast
Sídlo:
Capital:
Novozybkov
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
1
Rozloha:
Area:
31,4 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Novozybkovsky rajon
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Novozybkov
Mapa:
Map:
-
URL : https://www.valka.cz/Novozybkovsky-mestsky-okruh-t175367#518282Verze : 0
MOD