Main Menu
User Menu

Klincovsky městský okruh

Klintsovsky Urban Okrug / Клинцовский городской округ

     
Název:
Name:
Klincovsky městský okruh
Originální název:
Original Name:
Клинцовский городской округ
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Brjanská oblast
Sídlo:
Capital:
Klincy
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
1
Rozloha:
Area:
64 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Klincovsky rajon
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org;
Mapa:
Map:
-
URL : https://www.valka.cz/Klincovsky-mestsky-okruh-t175360#518273Verze : 0
MOD