Main Menu
User Menu

81. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ B [1939-1939]

81st Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type B

81 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ B

     
Název:
Name:
81. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „B“
Originální název:
Original Name:
81 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ „B“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-28.08.1939 Mazovská jezdecká brigáda 3)
29.08.1939-29.09.1939 20. pěší divize 4)
12.09.1939-29.09.1939 Velitelství protiletecké obrany střediska „Warszawa“ 4)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.08.1939 Varšava (Warszawa)/Wawrzyszew, kasárny 1. pluku protiletadlového dělostřelectva /
28.08.1939-29.08.1939 Varšava (Warszawa)-Mława, přesun po vlastní ose /
29.08.1939-04.09.1939 prostor Mława, ? /
04.09.1939-12.09.1939 prostor Mława-???-???-Varšava (Warszawa), přesun / 5)
13.09.1939-20.09.1939 Varšava (Warszawa), prostor ulice Okopowa / 6)
20.09.1939-22.09.1939 Varšava (Warszawa), prostor Lasek Bielański / 6)
22.09.1939-27.09.1939 Varšava (Warszawa)Praga, prostor ZOO / 6)
28.09.1939-29.09.1939 Varšava (Warszawa), ? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-25.09.1939 Pawłowski, Stefan (podporucznik artylerii) 7)
25.09.1939-29.09.1939 Olszewski, Franciszek (podporucznik artylerii) 8)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-DD.09.1939 I. palebná četa 9)
24.08.1939-29.09.1939 II. palebná četa 10)
24.08.1939-29.09.1939 Hospodářská četa
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ „B“ č. 81 (bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typ „B“ nr 81). V polské historiografii však uváděna jako zde.
2) Baterie zanikla při kapitulaci Varšavy.
3) Baterie byla mobilizována pro Mazovskou jezdeckou brigádu, ale protože určená pro 20. pěší divizi 20. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „A“ byla pověřena úkolem v rámci Protivzdušné obrany státu, byla baterie přidělena divizi.
4) Baterie byla v období do příchodu do Varšavy podřízená organizačně i operačně 20. pěší divizi. Po příchodu do Varšavy byla organizačně v sestavě divize, ale operačně podléhala Velitelství protiletecké obrany střediska „Warszawa“ (Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej Ośrodka „Warszawa“).
5) Moszumański uvádí, že baterie (bez I. čety) dorazila do Varšavy 12.09.1939. Truszkowski uvádí datum 09.09.1939, ale v sestavě Velitelství protiletecké obrany střediska „Warszawa“ se objevuje teprve po 12.09.1939. Baterie (bez I. čety) se pravděpodobně přesunovala s rozprášenými ustupujícími jednotkami 20. pěší divize po ose Mława-Płońsk-Wyszogród-Brochów-Nowy Dwór Mazowiecki-Zegrze-Varšava.
6) Moszumański uvádí přesun 20.09.1939 do Lasku Bielaňského a 22.09.1939 přesun na pravobřežní část Varšavy - Pragu, Truszkowski uvádí přesun na Pragu už 19.09.1939 do prostoru ZOO.
7) Všechny zdroje uvádějí, že padl 25.09.1939. Truszkowski uvádí, že byl 23.09.1939 těžce zraněn a na následky zranění zemřel 26.09.1939. Povýšen in memoriam do hodnosti poručíka.
8) Od mobilizace byl zvědným důstojníkem 25. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typ „A“ (25. pěší divize, Armáda „Poznaň“) jejíž zbytky se bez výzbroje v noci z 19/20.09.1939 dostaly do obklíčené Varšavy. Podle Moszumańského převzal velení baterie 25.09.1939 a podle Truszkowského 23.09.1939. Po kapitulaci Varšavy v německém zajetí.
9) Při ústupu od Mławy se četa od baterie odpojila a ustupovala přes Płock, kde se zapojila do protiletecké obrany důležitého mostu přes řeku Vislu. Podle Truszkowského měla později ustoupit přes Kampinoský prales do Varšavy a připojit se k baterii. Jiné zdroje to nepotvrzují. Velitelem čety byl podporučík dělostřelectva v záloze Jarosław Gliński, který byl DD.09.1939 zraněn a od DD.MM.1939 v německém zajetí.
10) Velitelem čety byl podporučík dělostřelectva v záloze Andrzej Adam Tretiak. Po kapitulaci Varšavy v německém zajetí.
Zdroje:
Sources:
https://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
31.VIII - 4.IX.1939 Plutonowy Ignacy Majsak, dalmierzysta drugiego działonu 81 bat. art. p-lot in: Kosiński, Leszek – Majsak, Damian: Wrzesień 1939. My i oni. Relacje i wspomnienia lotników polskich i niemieckich, Lublin 1994, str. 44-50
Moszumański, Zbigniew: 1. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 1920-1939 imienia Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″ z: Oficyną Wydawniczą „Adiutor″,Komisją Historyczną Sił Zbrojnych (Londyn), Pruszków 2005
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 R, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2/1978 str. 212-236
Obrona Warszawy w 1939 roku. Wybór dokumentów wojskowych, WIH, MON, Warszawa 1968

URL : https://www.valka.cz/81-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t172970#513933Verze : 1
MOD

Sestřely baterie:
Truszkowski uvádí, že baterie sestřelila 02.09.1939 jeden německý letoun Heinkel He 111. Z poškozeného stroje měla osádka vyskočit, ale neotevřely se jejich padáky.
Moszumański uvádí, že baterie sestřelila celkem 5 německých strojů:
01.09.1939 – 2 typu Heinkel He 111 a 1 typu Fieseler Fi 156
03.09.1939 – 1 typu Junkers Ju 86 (sic!). Pravděpodobně mělo být Junkers Ju 87, nebo v případě dvoumotorového letounu Heinkel He 111.
04.09.1939-12.09.1939 – 1 typu Dornier Do 17
Emmerling uvádí ztráty stíhacích, bombardovacích a střemhlavých jednotek Luftwaffe v prostoru města Mława v období 01.09.1939-03.09.1939 :


01.09.1939
V okolí Mławy tento den neoperovaly žádné letecké jednotky vyzbrojené He 111. Nebyly zaznamenány ani ztráty strojů jiných typů.


02.09.1939
Luftwaffe nezaznamenala v prostoru Mławy žádné ztráty.


03.09.1939
3/St.G 1 (3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1).
Junkers Ju 87 B (A5+_L). Čas letu letky 13.30-14.20, nouzové přistání - stupeň poškození stroje 80%, pilot Uffz. Tetzlaff. Osádka bez zranění. Podle Emmerlinga sestřel 81. baterie.
2/KG 2 (2. letka Bombardovací eskadry 2)
Dornier Do 17 M (U5+MK) jižně od Mławy četné zásahy pravého motoru – nouzové přistání na břicho u obce Bansen (Bęsia v dnešním Polsku) ve Východním Prusku, stupeň poškození stroje 40%, osádka: pilot četař (Unteroffizier) Heinz Gerlach, pozorovatel svobodník (Gefreiter) Wulf, palubní mechanik Gefreiter Brüning.
5/KG 2 (5. letka Bombardovací eskadry 2)
Při bombardování prostoru Mława-Strzegowo mezi 17.10-17.30 hod. byl protiletadlovým dělostřelectvem sestřelen Dornier Do 17 Z (U5+_N). Pozorovatel, nadporučík (Oberleutnant) Rudolf Krochmann padl, dva členové posádky padli do polského zajetí a čtvrtému muži osádky se pravděpodobně podařilo uniknout přes frontu.
Další ztrátou letky byl Do 17 Z (U5+IN), který byl poškozen protiletadlovou palbou a po 40 minutovém letu přistál nouzove na břichu ve Východním Prusku. Na jeho palubě byl zraněn kapitán (Hauptmann) Franz Schiffer. Míra poškození – 40%.
Dalšími poškozenými stroji letky byly:
Do 17 Z (U5+_N) – pozorovatel rotný (Feldwebel) Albert Hein zraněn. Míra poškození 30%.
Do 17 Z (U5+_N) – četař (Unteroffizier) Franz Lepszy zraněn. Míra poškození 20%.
Další 3 stroje byly poškozeny 10% a méně.
6/KG 2 (6. letka Bombardovací eskadry 2)
Při bombardování prostoru Mława-Strzegowo mezi 17.10-17.30 hod byl palbou ze země poškozen ze 30% Do 17 Z (U5+_P), na jehož palubě padl pozorovatel Uffz. Heinrich Przyklenk. Stroj se vrátil na letiště Schippenbeil.


Zdroje:
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. II Kampfflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2003
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. III Stukaflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2006
Moszumański, Zbigniew: 1. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 1920-1939 imienia Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″ z: Oficyną Wydawniczą „Adiutor″,Komisją Historyczną Sił Zbrojnych (Londyn), Pruszków 2005
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 R, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2/1978 str. 212-236


Moje poznámky:
Poškození motorů Do 17 U5+MK mohlo být způsobeno střepinami 40 mm protiletadlového granátu vystřeleného baterií.
Sestřel stroje nadporučíka Krochmanna je možno přičíst na vrub 81. baterie, protože v tomto prostoru nebyly jiné polské protiletadlové jednotky. Poškození ostatních letadel 5. a 6. letky mohla způsobit jak palba baterie, tak palba z lehkých zbraní jednotek 20. pěší divize nebo 8. pěší divize.
Sestřel Do 17 v období 04.09.1939-12.09.1939 nelze bez znalosti místa a času určit. 04.09.1939 však nebyl v oblasti činnosti baterie ztracen žádný bombardovací Do 17.
URL : https://www.valka.cz/81-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t172970#517879Verze : 0
MOD
K sestřelům baterie je nutno připsat:


03.09.1939 – Luftwaffe ztratila v prostoru města Mława protiletadlovým dělostřelectvem sestřeleného Heinkel He 111 H-1 (L1+_R) od 7./LG 1 (7. letka Instrukční eskadry 1), který v plamenech nouzově přistál 2 km severovýchodně od Mławy. V trupu stroje byl příštího dne nalezen vojáky německého 44. pěšího pluku mrtvý (Emmerling uvádí zavražděný) palubní mechanik Uffz. Heinz Scheel. Další členové osádky – pozorovatel Fw. Ackermann, pilot Uffz. Heinrich Wille, a radiooperatér Uffz. Kurt Götz padli do zajetí. Později se k jednotce vrátil pouze pozorovatel. Ostatní členové osádky jsou nezvěstní.
Zdroj:
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. II Kampfflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2003
URL : https://www.valka.cz/81-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t172970#518062Verze : 0
MOD