Main Menu
User Menu

II. skupina Bombardovací eskadry 152 [1936-1937]

2nd Group of the 152nd Bomber Wing / II. Gruppe des Kampfgeschwaders 152 (II./KG 152)

     
Název:
Name:
II. skupina Bombardovací eskadry 152
Originální název:
Original Name:
II. Gruppe des Kampfgeschwaders 152
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1936
Předchůdce:
Predecessor:
Fliegergruppe Greifswald
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1937
Nástupce:
Successor:
III. skupina Instrukční eskadry Greifswald
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1936-01.10.1936 Bombardovací eskadra 152
01.10.1936-01.04.1937 Instrukční eskadra Greifswald
Dislokace:
Deployed:
01.04.1936-01.04.1937 Greifswald, ?

Velitel:
Commander:
01.04.1936-01.10.1936 Jeschonnek, Hans (Major)
01.10.1936-01.04.1937 Wilke, Karl Eduard (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1936-01.04.1937 4. letka Bombardovací eskadry 152
01.04.1936-01.04.1937 5. letka Bombardovací eskadry 152
01.04.1936-01.04.1937 6. letka Bombardovací eskadry 152
01.04.1936-01.04.1937 Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 152

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://www.ww2.dk/air/kampf/kg152.html
URL : https://www.valka.cz/II-skupina-Bombardovaci-eskadry-152-1936-1937-t172880#514050Verze : 0
MOD
II. Gruppe:


Gruppenkommandeure:


Maj Hans Jeschonnek, 1.10.35 - 1.10.36
Maj Karl-Eduard Wilke, 1.10.36 - 1.4.37


Zformována 1.10.35 v Greifswald. Mezi 1.10.35 - 1.4.36 známa jako Fliegergruppe Greifswald.


Stab II./KG152
4./KG152
5./KG152
6./KG152


1.4.37 přejmenována na I./Lehrgeschwader Greifswald:


Stab II./KG152 se stal Stab I./Lehrgeschwader Greifswald
4./KG152 se stala 1./Lehrgeschwader Greifswald
5./KG152 se stala 2./Lehrgeschwader Greifswald
6./KG152 se stala 3./Lehrgeschwader Greifswald


Základny:


1.10.35 - 1.4.37 Greifswald Do 23
URL : https://www.valka.cz/II-skupina-Bombardovaci-eskadry-152-1936-1937-t172880#17640Verze : 0
MOD