Main Menu
User Menu

Greifswald, Letecká základna Greifswald [1935-1945]

Greifswald Air Base

Fliegerhorst Greifswald

     
Název:
Name:
Letecká základna Greifswald
Originální název:
Original Name:
Fliegerhorst Greifswald
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1915-DD.MM.1918 námořní letecká stanice
DD.MM.192R-01.04.1935 přistávací plocha univerzitního sportovního klubu
Obec:
Municipality:
Greifswald
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
54°06'30.00"N 13°26'30.00"E
Vznik:
Established:
01.04.1934 převzato vojenskou správou
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.04.1936-01.04.1937
4. letka Bombardovací eskadry 152
4th Squadron of the 152nd Bomber Wing
01.04.1936-01.04.1937
5. letka Bombardovací eskadry 152
5th Squadron of the 152nd Bomber Wing
01.04.1936-01.04.1937
6. letka Bombardovací eskadry 152
6th Squadron of the 152nd Bomber Wing
01.04.1936-DD.06.1936
7. letka Bombardovací eskadry 152
7th Squadron of the 152nd Bomber Wing
01.04.1936-DD.06.1936
8. letka Bombardovací eskadry 152
8th Squadron of the 152nd Bomber Wing
01.04.1936-DD.06.1936
9. letka Bombardovací eskadry 152
9th Squadron of the 152nd Bomber Wing
01.04.1936-01.10.1936
Bombardovací eskadra 152
152nd Bomber Wing
01.04.1936-01.04.1937
II. skupina Bombardovací eskadry 152
2nd Group of the 152nd Bomber Wing
01.04.1936-DD.06.1936
III. skupina Bombardovací eskadry 152
3rd Group of the 152nd Bomber Wing
01.04.1936-01.10.1936
Štáb Bombardovací eskadry 152
Staff of the 152nd Bomber Wing
01.04.1936-01.04.1937
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 152
Staff of the 2nd Group of 152nd Bomber Wing
01.04.1936-DD.06.1936
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 152
Staff of the 3rd Group of 152nd Bomber Wing
01.10.1936-01.11.1938
Instrukční eskadra Greifswald
Instruction Wing Greifswald
01.11.1938-DD.03.1939
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
01.11.1938-12.08.1939
Instrukční eskadra 1
1st Instruction Wing
DD.03.1939-04.08.1939
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
01.08.1939-01.09.1939
11. (noční) letka Instrukční eskadry 2
11th (Night) Squadron of the 2nd Instruction Wing
12.09.1939-08.10.1939
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
12.09.1939-06.11.1939
Instrukční eskadra 1
1st Instruction Wing
25.09.1939-DD.04.1940
1. letka Bombardovací eskadry 30
1st Squadron of the 30th Bomber Wing
25.09.1939-DD.04.1940
2. letka Bombardovací eskadry 30
2nd Squadron of the 30th Bomber Wing
25.09.1939-DD.04.1940
3. letka Bombardovací eskadry 30
3rd Squadron of the 30th Bomber Wing
25.09.1939-DD.04.1940
I. skupina Bombardovací eskadry 30
1st Group of the 30th Bomber Wing
25.09.1939-DD.04.1940
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 1st Group of 30th Bomber Wing
10.10.1939-16.10.1939
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
15.11.1939-DD.04.1940
Bombardovací eskadra 30
30th Bomber Wing
15.11.1939-DD.04.1940
Štáb Bombardovací eskadry 30
Staff of the 30th Bomber Wing
DD.11.1939-01.03.1940
Instrukční skupina Ju 88
Ju 88 Instruction Group
01.03.1940-31.05.1941
Doplňovací bombardovací skupina 4
4th Replacement Bomber Group
22.03.1941-02.06.1941
12. letka Bombardovací eskadry 51
12th Squadron of the 51st Bomber Wing
DD.07.1941-DD.08.1941
5. letecká bombardovaci skupina
5th Bomber Group
DD.12.1942-12.01.1943
II. skupina Bombardovací eskadry 53
2nd Group of the 53rd Bomber Wing
01.02.1943-DD.05.1943
II. skupina Bombardovací eskadry 101
2nd Group of the 101st Bomber Wing
12.05.1943-19.09.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 101
1st Group of the 101st Bomber Wing
DD.06.1943-DD.08.1943
III. skupina Bombardovací eskadry 101
3rd Group of the 101st Bomber Wing
DD.07.1943-DD.01.1944
4. letka Noční stíhací eskadry 5
4th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
10.10.1943-21.10.1943
1. letka Noční stíhací eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
10.10.1943-21.10.1943
2. letka Noční stíhací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
10.10.1943-21.10.1943
3. letka Noční stíhací eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
10.10.1943-21.10.1943
I. skupina Noční stíhací eskadry 2
1st Group of the 2nd Night Fighter Wing
10.10.1943-21.10.1943
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Night Fighter Wing
01.04.1944-DD.04.1944
Stíhací eskadra 103
103rd Fighter Wing
02.09.1944-17.12.1944
Stíhací eskadra 1
1st Fighter Wing
02.09.1944-17.12.1944
Štáb Stíhací eskadry 1
Staff of the 1st Fighter Wing
13.10.1944-17.12.1944
1. letka Stíhací eskadry 1
1st Squadron of the 1st Fighter Wing
13.10.1944-17.12.1944
2. letka Stíhací eskadry 1
2nd Squadron of the 1st Fighter Wing
13.10.1944-17.12.1944
3. letka Stíhací eskadry 1
3rd Squadron of the 1st Fighter Wing
13.10.1944-17.12.1944
4. letka Stíhací eskadry 1
4th Squadron of the 1st Fighter Wing
13.10.1944-17.12.1944
I. skupina Stíhací eskadry 1
1st Group of the 1st Fighter Wing
13.10.1944-17.12.1944
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 1st Group of 1st Fighter Wing
DD.01.1945-08.05.1945
10. letka Noční stíhací eskadry 5
10th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.01.1945-08.05.1945
11. letka Noční stíhací eskadry 5
11th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.01.1945-30.03.1945
12. letka Noční stíhací eskadry 5
12th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.01.1945-08.05.1945
IV. skupina Noční stíhací eskadry 5
4th Group of the 5th Night Fighter Wing
DD.01.1945-30.03.1945
Štáb IV. skupiny Noční stíhací eskadry 5
Staff of the 4th Group of 5th Night Fighter Wing
17.02.1945-21.03.1945
III. skupina Bombardovací eskadry 53
3rd Group of the 53rd Bomber Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
1. letka Noční stíhací eskadry 100
1st Squadron of the 100th Night Fighter Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
2. letka Noční stíhací eskadry 100
2nd Squadron of the 100th Night Fighter Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
3. letka Noční stíhací eskadry 100
3rd Squadron of the 100th Night Fighter Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
I. skupina Noční stíhací eskadry 100
1st Group of the 100th Night Fighter Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 100
Staff of the 1st Group of the 100th Night Fighter Wing
26.04.1945-28.04.1945
IV. skupina Stíhací eskadry 3
4th Group of the 3rd Fighter Wing
26.04.1945-28.04.1945
Štáb IV. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 4th Group of 3rd Fighter Wing
DD.04.1945-DD.04.1945
II. skupina Bombardovací eskadry 4
2nd Group of the 4th Bomber Wing


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
30.04.1945 obsazeno sovětskou armádou
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ww2.dk (p.234)
https://www.ladebow.de/fliegerhorst/
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Greifswald-Letecka-zakladna-Greifswald-1935-1945-t244255#675168Verze : 0
MOD