Main Menu
User Menu

Pěší pluk (motorizovaný) 69 [1937-1940]

69th Infantry Regiment (Motorized) / Infanterie-Regiment (motorisiert) 69

     
Název:
Name:
Pěší pluk (motorizovaný) 69
Originální název:
Original Name:
Infanterie-Regiment (motorisiert) 69
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.10.1937
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 69
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1940
Nástupce:
Successor:
Střelecký pluk 69
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.10.1937-01.11.1939 20. pěší divize (motorizovaná)
01.11.1939-01.04.1940 10. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
12.10.1937-01.11.1939 Hamburg /
01.11.1939-DD.MM.RRRR Mülhausen /

Velitel:
Commander:
12.10.1937-04.02.1938 Briesen, Kurt von (Generalmajor)
04.02.1938-27.10.1939 Fischer, Wolfgang (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-motorizovany-69-1937-1940-t169950#508033Verze : 0
MOD